TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 920923353471414986066068
G.1 53352342354271356608
G.2 70911004009482773409
G.3 5365661024857911296920722304209498193547
G.4 34436261033544247519418040070036775605753457781314449488576601118460905292951176007417903487483623459941380364672203567563963438963316658036
G.5 7394034264163757
G.6 234325172034451386859943840064891360869868899986
G.7 997707530868
G.8 55018248
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 03,4,09,001,7,03,0,6,20 209,8
117,9,10,9,713,4,8416,3,381 
4,524,342 8,229,2,0,7 2 
4,0,234,61,4358,1,130,4636
3,9,0,243,2143,2,8341,5648,7
5,755,6,28,7,35 45 757
3,56 666,91,7,86 8,9,6,368,4,3,6,8
9,1750,775,7,12765,475
 8 4,185 82,9,3,64,6,9,0,689,6,1
197,4690,18,29 8,098,6
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 229105465282498187435467
G.1 53123062499473344906
G.2 16398032370062030418
G.3 0407895966954402647445735235346173579460
G.4 41542813752425649595114816242208361750966516352388944525354662600336706565198922405315290708967445788697891780031014397587146408184622671585
G.5 5705808286374147
G.6 586917675638771055839848230073386756423831178019
G.7 747751593906
G.8 66280391
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 05,51,0,7,40 0,203,0,78,606,1,6
8,61 51 5,31 9,017,9,8,8
4,222,38,5,828222,0 26
2388,6370,9,338,7,1,5,4,3 38,5
 47,2748,6,0,934  47,6
0,7,9,056 51,2356,17,8,35 
6,5,666,9,7,1,69,4635670,4,2,060,7
4,675,8370,43,0,6,878,81,4,675
3,7,9812,4,883,2,8,23,7,7873,1,180,5
695,8496 93191
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 223365228962045742538468
G.1 30168374421866058619
G.2 00771497694648833943
G.3 3792060112726644002866432722474451859530
G.4 29011187677530590439991226930632168416299270322200222453841834715458633594257888679763618104067093332321240463092944554093139199385313304015
G.5 0112667074508686
G.6 069421561324942223041777560843177694868003934042
G.7 764572153843
G.8 94355976
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
205,67,004,3,05,6088,4,30 
1,712,1,2 18,5817,2 15,8,9
1,2,124,2,07,2,4,622,9,84,1,3,42 42 
 390,6355,333,24,9,6,3,439,8,3,0
9,6,9,24 0,645,2942,7,2943,2,0,3
0,6563,4,15  59,3,015 
5,064,7,8,8,5 63,4,9,2767,07,863,8
671772,7,01,6,476 76
6,68 1,28 0,8,888,1,83,1,680,6
394,42,69 5943,193,4
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 106561794393707763800565
G.1 03230809919756479346
G.2 26035951921270385148
G.3 0436358829073937218718983075599051595539
G.4 54569334405323131374635301959995256957406588697974708943523574024882089184574858254001302876852253370821619213844479409201746272595179739315
G.5 3491385862091190
G.6 382247585469871696790786167536522894411264140083
G.7 031338458791
G.8 46949251
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
4,3,30 408 09,0,390 
3,9,3,61 916 165,912,4,3,5,5
222,99249,5,5281,92 
631,1,0,5,09,938,58,0,6378,139
746,09,7,9,24 9,645147,6,8,6
358,63587,458,2,8,2,91,1,651,9
4,569,9,3,11,8,86 164,34,465
 74879,43754,97 
58 3,5,086,6,75,5,283483
6,6,9,291,9794,4,3,2,1,30,592,45,391,0,2,7
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 620762068586401155879038
G.1 55070205775587612817
G.2 58000823065328120938
G.3 9420562564819840695834064901079010971084
G.4 25632554323302805410858580756422531905666014727996386203495447761374111253203033134074224738970571786360423353590426358323530230281691777501
G.5 5057479154688742
G.6 418527630312137056268206153808316403842054004900
G.7 868629702839
G.8 29974631
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
1,0,705,07,206,6702,3,7,4,72,0,0,300,0,1,9
312,09,6,1113,81 3,017,7
1,3,3,629,8 29,6,00,32 4,420,8
632,2,1 3 0,338,1,2,35,831,9,0,8,8
6,64 5,8470,646,7842,2
8,057,8 54,8555 53
 68,3,4,4,22,0,6,9,0,866,14,768,4 6 
57 9,4,770,70,4,070,8,61,17 
6,2,585584,63,6,7812,3,383,4
29 297,1,6 9 3,09 
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 377323985816070152086719
G.1 44831017539712573410
G.2 58144423729623390875
G.3 4676796559115068104069019048025015764922
G.4 45315048156952587276071310677804729983741849156834630126686355603122668106733828526481038812072149158330004590991507655445474794673752449534
G.5 6192503238012169
G.6 410841437057653752051985895685053512434046364194
G.7 236208538070
G.8 44623276
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
 08408,5,3,6 05,1,0,27,4,9,5,10 
3,315,5912,6 12,5,9 10,9
925,9,36,3,1,72 3,1,7,0,528,5224,2
4,236,1,16,0,537,2,4332,8,3 36,4
4,444,3,47,34  489,5,7,2,34 
1,1,257,90,8530,1,256,2750,4,7
3,7676,0,162,3,65677,369,7
5,676,8374,26726,576,0,4,5
0,78  853,2,4,888 8 
2,592 9119 6,194,0
  TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.ĐB 635316585969639377737084
G.1 71777721387073647065
G.2 51514088300565792312
G.3 1347376495800439500944398190367413314399
G.4 55230040929921999361280990653915855908807785726799905257613305125744524547634968753139114086094156578528310959893965224142543609890419450009
G.5 0444552534627248
G.6 973734624275387864460494465039699927390242997751
G.7 939405804582
G.8 64816106
TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị ChụcSốĐơn vị
30 8,305,95,404 06,2,9
619,4,681 6135,412
6,92 525,5,56278,0,12 
739,7,0,93,433,0,81,836,64,333
6,4,144946,30,94 9,848,1,3
7,5,9550,2,2,257,2 50,7,7651,9
164,2,14697,3,361,9,2,80,965
3,775,3,75782,5,5,776,7 7 
 8 7,381,06,983482,9,4
3,1,9,392,9,59,0,694,9694,89,5,8,0,999,6,4,9

Xổ số miền Nam - XSMN:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm:

Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)


Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 1.500.000.000đ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.

* (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
* Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.