Giải ĐB 476705
Giải nhất 91030
Giải nhì 97189
Giải ba 4071453259
Giải tư 14274325454882282768 272501275693946
Giải năm 4823
Giải sáu 494515973615
Giải bảy 460
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,3054,1,4,050,6,9
 15,45,460,8
223,2974
23 689
9,7,145,5,65,894,7
Giải ĐB 590147
Giải nhất 10993
Giải nhì 80503
Giải ba 9216236018
Giải tư 07044953343616285663 068955075991655
Giải năm 6498
Giải sáu 888430527592
Giải bảy 583
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 039,554,2,9,5
 18 62,3,2
5,9,6,62 47 
8,6,0,9349,183,4
5,8,4,344,7592,8,5,3
Giải ĐB 134302
Giải nhất 87606
Giải nhì 93283
Giải ba 9233166891
Giải tư 00969028558963283603 967666965038313
Giải năm 6166
Giải sáu 165696276144
Giải bảy 323
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
503,6,2556,5,0
3,9135,6,6,066,9,6
3,023,7274
2,0,1,832,1 83
7,444691
Giải ĐB 317773
Giải nhất 78825
Giải nhì 99418
Giải ba 7593155425
Giải tư 76849006055907301629 464684143622713
Giải năm 6322
Giải sáu 618812130004
Giải bảy 028
Giải tám 69
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04,50,2,25 
313,3,8369,8
228,2,9,5,5 73,3
1,7,1,736,12,8,6,188
 496,4,29 
Giải ĐB 009059
Giải nhất 13846
Giải nhì 87471
Giải ba 7498321502
Giải tư 93831571509598135128 040880534462766
Giải năm 3395
Giải sáu 686815498170
Giải bảy 510
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,7,502950,9
3,8,71 6,468,6
 28 70,1
3,833,16,2,881,8,3
449,4,64,595
Giải ĐB 086030
Giải nhất 25099
Giải nhì 01205
Giải ba 9145898261
Giải tư 32477457343753578903 712381110691653
Giải năm 1234
Giải sáu 527824506878
Giải bảy 931
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,303,6,53,050,3,8
3,61  61
92 778,8,7
0,531,4,4,5,8,07,7,3,58 
3,34 992,9
Giải ĐB 968311
Giải nhất 16241
Giải nhì 87024
Giải ba 1684738243
Giải tư 10935612191677505139 017689056315279
Giải năm 2704
Giải sáu 434288660035
Giải bảy 475
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 047,3,3,75 
4,119,1666,8,3
424475,5,9
6,435,5,968 
9,0,242,7,3,11,3,794