Giải ĐB 442493
Giải nhất 45102
Giải nhì 15353
Giải ba 9425872577
Giải tư 80752320162605798228 235212147266359
Giải năm 1771
Giải sáu 204898799609
Giải bảy 561
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,2 52,7,9,8,3
6,7,216161
2,5,7,022,8,15,779,1,2,7
5,93 4,2,58 
 487,0,593
Giải ĐB 525697
Giải nhất 81591
Giải nhì 24659
Giải ba 8816747851
Giải tư 83944003167601025829 485975828372702
Giải năm 3240
Giải sáu 892608465393
Giải bảy 688
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,102 51,9
5,916,03,2,4,167
 26,99,6,97 
9,836888,3
446,0,42,593,7,1,7
Giải ĐB 640286
Giải nhất 74968
Giải nhì 07211
Giải ba 9932257186
Giải tư 06791844356401250120 577896170034954
Giải năm 3096
Giải sáu 780416087963
Giải bảy 432
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,004,8,0354
9,112,19,8,863,8
3,1,220,2 7 
8,632,50,683,9,6,6
0,54 896,1
Giải ĐB 761141
Giải nhất 53567
Giải nhì 64523
Giải ba 7991865304
Giải tư 05305579861630823942 718289507988159
Giải năm 1216
Giải sáu 879382608794
Giải bảy 715
Giải tám 52
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
605,8,41,052,9
415,6,81,860,7
5,428,3679
9,23 0,2,186
9,042,17,593,4
Giải ĐB 010629
Giải nhất 65544
Giải nhì 32106
Giải ba 5790266294
Giải tư 88753418581018763942 355300436193835
Giải năm 8792
Giải sáu 467815684840
Giải bảy 480
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,4,302,69,353,8
61  68,1
9,4,029878
530,57,6,580,7
9,440,2,4295,2,4
Giải ĐB 588943
Giải nhất 80428
Giải nhì 58106
Giải ba 4664137440
Giải tư 50098050362989543900 729924195069852
Giải năm 5595
Giải sáu 221378779988
Giải bảy 792
Giải tám 65
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,5,400,66,9,950,2
4133,065
9,9,528777
1,4368,9,288
 41,0,3 92,5,8,5,2
Giải ĐB 887709
Giải nhất 19002
Giải nhì 66032
Giải ba 2061039201
Giải tư 43962639205623630869 849340273739897
Giải năm 1140
Giải sáu 380392583378
Giải bảy 737
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,103,1,2,9 54,8
 1 362,9
6,3,02 3,3,978
 37,6,4,7,25,78 
5,34 6,097