Giải ĐB 328901
Giải nhất 87224
Giải nhì 81445
Giải ba 7288429992
Giải tư 28329266042824484567 630168253313147
Giải năm 6042
Giải sáu 103800395475
Giải bảy 805
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,4,10,7,459
 16167
4,929,46,475
338,9,3384
0,4,8,242,4,7,55,3,292
Giải ĐB 357490
Giải nhất 82770
Giải nhì 50712
Giải ba 7635953186
Giải tư 89059121904146464973 019577240431885
Giải năm 8847
Giải sáu 846113339620
Giải bảy 948
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,9,7,903,4859,7,9
612861,4
12 4,573,0
0,3,733485,6
6,048,75,590,0
Giải ĐB 651191
Giải nhất 78975
Giải nhì 74488
Giải ba 8549810263
Giải tư 86083376516856433088 358861889792703
Giải năm 9576
Giải sáu 525321295848
Giải bảy 740
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
403753,1
5,91 7,864,3
 29976,5
5,8,0,63 4,8,9,883,8,6,8
4,644,0,8297,8,1
Giải ĐB 738231
Giải nhất 44521
Giải nhì 80755
Giải ba 3783645081
Giải tư 65776368919385381546 966720286524640
Giải năm 1859
Giải sáu 062737591987
Giải bảy 991
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
40 6,559,9,3,5
9,9,8,2,3187,4,365
727,12,876,2
536,1187,1
 46,05,591,1
Giải ĐB 221569
Giải nhất 87419
Giải nhì 97186
Giải ba 0659530820
Giải tư 57622573640502380890 450754267793046
Giải năm 9732
Giải sáu 271720244603
Giải bảy 388
Giải tám 53
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,2037,953
 17,94,864,9
3,224,2,3,01,775,7
5,0,232888,6
2,6461,690,5
Giải ĐB 893618
Giải nhất 94178
Giải nhì 51173
Giải ba 9031437466
Giải tư 11445774628963921712 245634722222023
Giải năm 6179
Giải sáu 672826608431
Giải bảy 510
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,60 45 
310,2,4,8660,2,3,6
6,1,228,2,3 79,3,8
6,2,734,1,92,7,18 
3,1457,39 
Giải ĐB 613443
Giải nhất 85479
Giải nhì 87735
Giải ba 7597120548
Giải tư 47564520256341760720 342797705998490
Giải năm 2656
Giải sáu 764556743534
Giải bảy 730
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,90 4,2,356,9
717564,4
 25,0174,9,1,9
430,4,548 
6,7,3,645,8,37,5,79