Giải ĐB 366831
Giải nhất 20309
Giải nhì 47680
Giải ba 5622464736
Giải tư 33146107072000337926 595843144852095
Giải năm 6282
Giải sáu 765609875196
Giải bảy 039
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
807,3,9956
31 5,9,4,2,364
826,48,07 
 39,6,1487,2,4,0
6,8,246,83,096,5
Giải ĐB 788416
Giải nhất 93081
Giải nhì 34056
Giải ba 1812128646
Giải tư 44356901097477037603 349285483509171
Giải năm 8783
Giải sáu 575950324756
Giải bảy 672
Giải tám 06
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
706,9,3359,6,6,6
7,2,8160,5,5,4,5,16 
7,328,1 72,0,1
8,032,5283,1
 465,09 
Giải ĐB 035235
Giải nhất 74948
Giải nhì 63609
Giải ba 7849281672
Giải tư 50086570895293038163 990008801233116
Giải năm 0997
Giải sáu 222825713017
Giải bảy 452
Giải tám 63
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,000,9352
717,2,68,163,3
5,1,9,7281,971,2
6,630,52,486,9
 488,097,2
Giải ĐB 418962
Giải nhất 24706
Giải nhì 21006
Giải ba 8107630213
Giải tư 93292419784211858862 440460453969956
Giải năm 4764
Giải sáu 965672499913
Giải bảy 479
Giải tám 87
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,6 56,6
 13,8,35,4,5,7,0,064,2,2
9,6,62 879,8,6
1,1397,187
649,67,4,392
Giải ĐB 336153
Giải nhất 94442
Giải nhì 92806
Giải ba 6046618808
Giải tư 57058123962392364642 102291369099005
Giải năm 4591
Giải sáu 888831912176
Giải bảy 021
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
905,8,6 58,3
2,9,9137,9,6,066
4,421,3,9 76
1,2,53 8,5,088
 42,2291,1,6,0
Giải ĐB 452595
Giải nhất 92390
Giải nhì 60014
Giải ba 6211389110
Giải tư 84439330790981843467 012189370022580
Giải năm 1365
Giải sáu 834854850703
Giải bảy 342
Giải tám 16
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,1,903,08,6,95 
 16,8,8,3,0,4165,7
42 679
0,1394,1,185,0
142,83,790,5
Giải ĐB 868007
Giải nhất 31385
Giải nhì 05237
Giải ba 0734087201
Giải tư 20262467850200056134 042669903353053
Giải năm 5397
Giải sáu 387242724107
Giải bảy 464
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,407,0,1,78,853
 1 664,2,6
7,7,6272,0,9,3,072,2
3,534,3,7 85,5
6,34  97