Giải ĐB 336236
Giải nhất 33401
Giải nhì 61364
Giải ba 7276399882
Giải tư 70603742657654792448 928229357150061
Giải năm 4394
Giải sáu 266671460630
Giải bảy 600
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,300,3,165 
6,7,6,01 6,4,361,6,5,1,3,4
2,822471
0,630,6482
9,646,7,8 94
Giải ĐB 614857
Giải nhất 45023
Giải nhì 75081
Giải ba 9718349157
Giải tư 11095290558444467765 948178516440828
Giải năm 7257
Giải sáu 539522778931
Giải bảy 863
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 9,9,9,5,657,5,7,7
3,817 63,5,4
 28,37,5,1,5,577
6,8,231283,1
4,644 95,5,5
Giải ĐB 297752
Giải nhất 06757
Giải nhì 11277
Giải ba 4656667638
Giải tư 10681215891106373462 381911486065543
Giải năm 2819
Giải sáu 689886144318
Giải bảy 936
Giải tám 69
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
60  57,2
8,914,8,93,669,3,2,0,6
6,52 7,577
6,436,89,1,381,9
1436,1,898,1
Giải ĐB 066836
Giải nhất 61873
Giải nhì 49427
Giải ba 2200569746
Giải tư 70675742005087871473 976653219539239
Giải năm 3107
Giải sáu 041224473245
Giải bảy 478
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,0,54,7,6,9,05 
 13,24,365
1274,0,278,5,8,3,3
1,7,739,67,78 
 47,5,6395
Giải ĐB 218256
Giải nhất 40498
Giải nhì 60715
Giải ba 6566955900
Giải tư 23733747797963448910 412461548562921
Giải năm 5370
Giải sáu 613906044877
Giải bảy 171
Giải tám 55
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,004,05,8,155,6
7,210,54,569
 21771,7,0,9
339,3,4985
0,3463,7,698
Giải ĐB 837750
Giải nhất 61654
Giải nhì 77597
Giải ba 7360141346
Giải tư 19768395932017630489 564863594543822
Giải năm 3501
Giải sáu 680076669936
Giải bảy 844
Giải tám 72
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,500,1,1454,0
0,01 6,3,7,8,466,8
7,222972,6
936689,6
4,544,5,6893,7
Giải ĐB 425911
Giải nhất 85610
Giải nhì 77693
Giải ba 9290326848
Giải tư 54361793752869845210 360925149822663
Giải năm 2610
Giải sáu 350130152676
Giải bảy 280
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,8,1,1,101,31,75 
0,6,115,0,0,0,1761,3
92  76,5
6,0,93 9,9,480,0
 48 98,2,8,3