Giải ĐB 207190
Giải nhất 04620
Giải nhì 38697
Giải ba 3367832517
Giải tư 30008067442349473040 429632736838048
Giải năm 7936
Giải sáu 321850481319
Giải bảy 444
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,908 5 
 18,9,7363,8
 2 1,974,8
6361,4,0,6,4,78 
7,4,4,944,8,4,0,8194,7,0
Giải ĐB 347523
Giải nhất 34868
Giải nhì 72007
Giải ba 0605003836
Giải tư 84078327384659920898 474298989542884
Giải năm 0851
Giải sáu 570426404469
Giải bảy 357
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,504,7957,1,0
51 369,8
 24,9,35,078
238,67,3,9,684
2,0,84 6,9,299,8,5
Giải ĐB 736775
Giải nhất 82460
Giải nhì 27366
Giải ba 1027135898
Giải tư 13085132506541215903 863851996067672
Giải năm 8047
Giải sáu 420246939298
Giải bảy 371
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,6,607,2,38,8,75 
7,712660,6,0
0,1,72 0,471,2,1,5
9,03 9,985,5
 47 93,8,8
Giải ĐB 501714
Giải nhất 44089
Giải nhì 52007
Giải ba 6768340981
Giải tư 01186442859600413847 890843620995774
Giải năm 9444
Giải sáu 989943741385
Giải bảy 223
Giải tám 32
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 04,9,78,85 
81486 
3234,074,4
2,832 85,6,5,4,3,1,9
7,4,0,8,7,144,79,0,899
Giải ĐB 204455
Giải nhất 65061
Giải nhì 11252
Giải ba 5530993666
Giải tư 64388700519946934162 082045736454349
Giải năm 9748
Giải sáu 561964118200
Giải bảy 092
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,4,9551,2,5
1,5,619,16,666,9,2,4,6,1
9,6,52  7 
 3 4,888
0,648,91,6,4,092
Giải ĐB 115305
Giải nhất 12504
Giải nhì 57673
Giải ba 3606392302
Giải tư 26167915227239990634 566474748927371
Giải năm 2382
Giải sáu 431093571791
Giải bảy 373
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
104,2,4,5 57
9,71  67,3
8,2,0225,6,473,1,3
7,6,734 82,9
0,3,0479,891,9
Giải ĐB 718492
Giải nhất 08620
Giải nhì 70770
Giải ba 3570748757
Giải tư 56470661675019459086 333985518172052
Giải năm 9213
Giải sáu 440522087873
Giải bảy 577
Giải tám 31
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,7,205,8,7 52,7
3,813867
5,92 7,6,0,577,3,0,0
7,1310,986,1
94  94,8,2