Giải ĐB 527008
Giải nhất 67734
Giải nhì 00201
Giải ba 6762332920
Giải tư 64113515765446392473 162310198935105
Giải năm 1329
Giải sáu 911512390790
Giải bảy 549
Giải tám 82
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,205,1,81,05 
3,015,3763
829,3,0 76,3
1,6,7,239,1,4 82,9
3494,3,2,89 
Giải ĐB 405014
Giải nhất 75870
Giải nhì 58115
Giải ba 7077426121
Giải tư 47266134494490531067 820050515430640
Giải năm 6423
Giải sáu 824238002535
Giải bảy 176
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,4,700,5,53,0,0,154
215,49,7,666,7
423,1676,4,0
235 8 
5,7,142,9,0496
Giải ĐB 243203
Giải nhất 09776
Giải nhì 04941
Giải ba 3951686698
Giải tư 21743428089179048061 858947152765919
Giải năm 3467
Giải sáu 593609599726
Giải bảy 456
Giải tám 78
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
908,3 56,9
6,419,65,3,2,1,767,1
 26,76,278,6
4,0367,0,98 
943,15,190,4,8
Giải ĐB 468484
Giải nhất 84761
Giải nhì 15397
Giải ba 1074747655
Giải tư 95712360307429331545 105012596993204
Giải năm 7946
Giải sáu 784545322765
Giải bảy 446
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
301,44,6,4,555
0,6127,4,465,9,1
3,12 4,976
932,0 84
0,846,5,6,5,7693,7
Giải ĐB 100747
Giải nhất 92684
Giải nhì 10845
Giải ba 5731897442
Giải tư 51901969146993174582 850636683573975
Giải năm 4027
Giải sáu 586002761382
Giải bảy 775
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6017,3,7,456
0,314,85,760,3
8,8,4272,475,6,5
631,5182,2,4
1,842,5,7 9 
Giải ĐB 143479
Giải nhất 29141
Giải nhì 69666
Giải ba 2675003006
Giải tư 66913604047904104914 356076741267721
Giải năm 5626
Giải sáu 169600675778
Giải bảy 488
Giải tám 72
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
504,7,6 5 
4,2,413,4,29,2,0,667,6
7,126,16,072,8,9
13 8,788
0,141,1796
Giải ĐB 182526
Giải nhất 03484
Giải nhì 20393
Giải ba 0414043815
Giải tư 60380368345537344824 316475832195545
Giải năm 2192
Giải sáu 446955261999
Giải bảy 863
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,8,40 4,15 
2152,263,9
920,6,4,1,6473
6,7,934 80,4
3,2,847,5,06,999,2,3