Giải ĐB 980921
Giải nhất 95003
Giải nhì 34305
Giải ba 4004645756
Giải tư 31815305050087687991 657758592368579
Giải năm 2027
Giải sáu 611328828163
Giải bảy 598
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,5,38,1,0,7,056
9,213,57,4,563
827,3,1276,5,9
1,6,2,03 985,2
 46798,1
Giải ĐB 610090
Giải nhất 35282
Giải nhì 39357
Giải ba 3396778519
Giải tư 13161378462752983310 966704521581144
Giải năm 1882
Giải sáu 237179410614
Giải bảy 670
Giải tám 39
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,7,90 157
7,4,614,0,5,9461,7
8,8296,570,1,0
 39 82,2
1,441,6,43,2,19 
Giải ĐB 287788
Giải nhất 57680
Giải nhì 94987
Giải ba 7066975983
Giải tư 57147180762130842301 454055060964816
Giải năm 6334
Giải sáu 346455406559
Giải bảy 186
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,808,1,5,9 59
 168,7,164,4,9
 2 4,876
8340,886,3,7,0,8
6,6,340,75,0,69 
Giải ĐB 861942
Giải nhất 30047
Giải nhì 04245
Giải ba 2481472117
Giải tư 62620278777266453428 040044671209436
Giải năm 1759
Giải sáu 984799951871
Giải bảy 796
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2049,459
712,4,79,364,4
1,420,84,7,1,471,7
 3628 
6,6,0,147,5,7,2596,5
Giải ĐB 670398
Giải nhất 19028
Giải nhì 59373
Giải ba 6900767639
Giải tư 44689034227163783332 423058634779604
Giải năm 9511
Giải sáu 845028707887
Giải bảy 633
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,705,4,7 5 
111 6 
2,322,88,3,4,070,3
3,734,3,7,2,92,987,9
3,0478,398
Giải ĐB 018012
Giải nhất 74070
Giải nhì 53150
Giải ba 2782076794
Giải tư 74962531903638268403 586787670055936
Giải năm 2106
Giải sáu 086246817447
Giải bảy 371
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,0,2,5,706,3,0 5 
7,8120,362,2
6,6,8,12 471,8,0
 36784,1,2
8,947 90,4
Giải ĐB 358272
Giải nhất 84868
Giải nhì 83236
Giải ba 9090404798
Giải tư 28463074108130514320 179519825702456
Giải năm 7949
Giải sáu 032728039219
Giải bảy 287
Giải tám 26
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,203,5,4 51,7,6
519,02,5,363,8
726,7,08,2,572
0,6369,687
 491,498