Giải ĐB 823416
Giải nhất 27205
Giải nhì 41872
Giải ba 6143269249
Giải tư 53795598448409863038 975363514034748
Giải năm 3117
Giải sáu 678380777017
Giải bảy 789
Giải tám 50
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4059,05 
 17,7,63,16 
3,72 7,1,177,2
838,6,29,3,489,3
444,0,8,98,495,8
Giải ĐB 605964
Giải nhất 09831
Giải nhì 23397
Giải ba 3960146397
Giải tư 04942030870154664135 127744158085420
Giải năm 5997
Giải sáu 009112156323
Giải bảy 962
Giải tám 05
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,205,10,1,35 
9,0,315462,4
6,423,09,8,9,974
235,1 87,0
7,642,6 91,7,7,7
Giải ĐB 555710
Giải nhất 38841
Giải nhì 68549
Giải ba 9628212420
Giải tư 79836662218124140469 117127730542965
Giải năm 8055
Giải sáu 481600718315
Giải bảy 409
Giải tám 11
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,109,51,5,0,655
1,7,2,4,411,6,5,2,01,369,5
1,821,0 71
 36 82
 41,9,10,6,49 
Giải ĐB 327362
Giải nhất 89359
Giải nhì 21432
Giải ba 1870685197
Giải tư 43629617513656036194 556092542346571
Giải năm 2834
Giải sáu 633824720683
Giải bảy 827
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
604,9,6 51,9
5,71  60,2
7,3,627,9,32,972,1
8,238,4,2383
0,3,94 2,0,594,7
Giải ĐB 820456
Giải nhất 69743
Giải nhì 15731
Giải ba 4906823065
Giải tư 76528647694401277147 289476580518806
Giải năm 9753
Giải sáu 192316213319
Giải bảy 792
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
205,60,653,6
2,319,20,569,8,5
9,120,3,1,84,47 
2,5,4312,68 
 47,7,31,692
Giải ĐB 806861
Giải nhất 65749
Giải nhì 95601
Giải ba 1430314958
Giải tư 23027414341821530378 151911721280807
Giải năm 4476
Giải sáu 162409000505
Giải bảy 048
Giải tám 66
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 00,5,7,3,10,158
9,0,615,26,766,1
124,72,076,8
 344,7,58 
2,348,9491
Giải ĐB 377118
Giải nhất 30506
Giải nhì 95155
Giải ba 9087565820
Giải tư 08006640129616331589 026078327086758
Giải năm 9673
Giải sáu 651317283611
Giải bảy 149
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,206,7,67,551,8,5
5,113,1,2,80,063
128,0 73,0,5
1,7,63 2,5,189
 494,89