Giải ĐB 452573
Giải nhất 73199
Giải nhì 74410
Giải ba 1000499713
Giải tư 39223894107056426623 028908165197341
Giải năm 5520
Giải sáu 291118790673
Giải bảy 921
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,2,1,9,104 51
2,1,5,411,0,3,0 64
 21,0,3,3 79,3,3
7,2,2,1,73  8 
6,0417,990,9
Giải ĐB 613081
Giải nhất 71322
Giải nhì 54612
Giải ba 3246822340
Giải tư 27343637765555837195 308021713780087
Giải năm 2316
Giải sáu 887349613855
Giải bảy 589
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,4025,955,8
6,816,21,761,8
0,1,2223,873,6
7,4375,680,9,7,1
 43,0895
Giải ĐB 817602
Giải nhất 01467
Giải nhì 79656
Giải ba 1988861550
Giải tư 00065492775770845930 385084500474480
Giải năm 4636
Giải sáu 510326053604
Giải bảy 072
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,502,3,5,4,8,8,4,20,650,6
 1 3,565,7
0,7,02 7,672,7
 36,00,0,880,8
0,04  9 
Giải ĐB 402449
Giải nhất 68005
Giải nhì 04786
Giải ba 0385095959
Giải tư 25313758089307059184 842695067597180
Giải năm 9670
Giải sáu 303033263829
Giải bảy 808
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,7,7,8,508,8,57,059,0,9
 132,869
 26,9 70,0,5
13 0,084,0,6
8495,2,6,5,49 
Giải ĐB 664187
Giải nhất 33281
Giải nhì 14461
Giải ba 6974172102
Giải tư 59414248276748178891 772150848000382
Giải năm 3740
Giải sáu 337282773550
Giải bảy 259
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,802159,0
8,9,4,6,814,5 64,1
7,8,0277,2,872,7
 3  81,0,2,1,7
6,140,1591
Giải ĐB 760731
Giải nhất 14832
Giải nhì 25316
Giải ba 5414201769
Giải tư 18964852644897651104 383670430564240
Giải năm 4073
Giải sáu 967378792864
Giải bảy 575
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
404,57,057
3167,164,4,4,7,9
4,32 5,675,3,9,3,6
7,732,1 8 
6,6,6,040,27,69 
Giải ĐB 456820
Giải nhất 54207
Giải nhì 42074
Giải ba 8225841843
Giải tư 81935345392323250929 800630909584273
Giải năm 7483
Giải sáu 285102208634
Giải bảy 004
Giải tám 35
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,204,73,3,951,8
51  63
320,9,0 73,4
8,6,7,435,4,5,9,2583
0,3,7433,295