Giải ĐB 452578
Giải nhất 86598
Giải nhì 22180
Giải ba 3712302775
Giải tư 14597656121549176015 674058117894379
Giải năm 5293
Giải sáu 651394330781
Giải bảy 602
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,51,0,75 
8,913,2,586 
0,123978,9,5,8
1,3,9,2337,9,786,1,0
 4 793,7,1,8
Giải ĐB 494468
Giải nhất 28469
Giải nhì 89779
Giải ba 4388451865
Giải tư 91627107122538605770 467869767886649
Giải năm 2525
Giải sáu 605316861970
Giải bảy 943
Giải tám 79
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,70 2,653
 128,8,865,9,8
125,7279,0,0,8,9
4,53 7,686,6,6,4
843,97,4,7,69 
Giải ĐB 622602
Giải nhất 68606
Giải nhì 05610
Giải ba 5213672430
Giải tư 43924343857197835076 616703953987208
Giải năm 8492
Giải sáu 521289728762
Giải bảy 352
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,3,108,6,2858,2
 12,07,3,062
5,1,7,6,9,024 72,8,6,0
 39,6,05,7,085
24 392
Giải ĐB 113100
Giải nhất 50730
Giải nhì 33390
Giải ba 7789987909
Giải tư 83353900940134011090 221616410625654
Giải năm 5454
Giải sáu 982119535621
Giải bảy 106
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,9,3,006,6,9,0 54,3,4,3,4
2,2,61 0,061
 21,1 7 
5,53  8 
5,5,9,54 9,094,0,9,0
Giải ĐB 479362
Giải nhất 77260
Giải nhì 48893
Giải ba 1860956686
Giải tư 18566141309321038397 115702452134576
Giải năm 5402
Giải sáu 589373918734
Giải bảy 127
Giải tám 39
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1,7,602,9 5 
9,21 6,7,866,0,2
0,627,12,970,6
9,939,4,0 86
34 3,093,1,7,3
Giải ĐB 637973
Giải nhất 33105
Giải nhì 96347
Giải ba 8232490041
Giải tư 41272221955816997521 130735628141327
Giải năm 8302
Giải sáu 069118640104
Giải bảy 879
Giải tám 07
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,4,2,59,05 
9,2,8,41  64,9
0,721,7,40,2,479,2,3,3
7,73  81
6,0,241,77,691,5
Giải ĐB 380681
Giải nhất 49902
Giải nhì 02781
Giải ba 1331534403
Giải tư 75350955085088649722 340814491696439
Giải năm 0159
Giải sáu 523994981957
Giải bảy 177
Giải tám 81
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
508,3,2157,9,0
8,8,8,816,58,16 
2,0227,577
 39,99,081,6,1,1,1
 4 3,5,398