Giải ĐB 759671
Giải nhất 08802
Giải nhì 29922
Giải ba 6744439044
Giải tư 45116433783855613142 697513904651220
Giải năm 7552
Giải sáu 326873781607
Giải bảy 802
Giải tám 24
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
202,7,2 52,6,1
5,7161,5,468
0,5,4,2,024,0,2 78,8,1
 3 6,7,78 
2,4,442,6,4,4 9 
Giải ĐB 223515
Giải nhất 30361
Giải nhì 23505
Giải ba 4939053936
Giải tư 25124227042404077765 498363754639907
Giải năm 4249
Giải sáu 117989089822
Giải bảy 174
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,908,4,7,57,6,0,15 
6153,4,365,1
222,4 75,4,9
 36,6 8 
7,2,049,0,67,49 
Giải ĐB 751065
Giải nhất 21380
Giải nhì 78844
Giải ba 4241789518
Giải tư 34134049338849862055 677512966624151
Giải năm 1980
Giải sáu 629413125991
Giải bảy 796
Giải tám 37
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,80 5,655,1,1
9,5,512,7,89,666,5
12 3,17 
337,4,39,180,0
9,3,444 96,4,1,8
Giải ĐB 970448
Giải nhất 92464
Giải nhì 00791
Giải ba 0915681056
Giải tư 91972663520981390112 805827220966933
Giải năm 3009
Giải sáu 820874823596
Giải bảy 012
Giải tám 70
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
708,9,9 52,6,6
912,3,29,5,564
1,8,7,5,1,82  70,2
1,3330,482,2
6480,096,1
Giải ĐB 143530
Giải nhất 67583
Giải nhì 96325
Giải ba 2887820594
Giải tư 53140334657577857134 053775263109849
Giải năm 7557
Giải sáu 304773663788
Giải bảy 752
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,30 6,258,2,7
31 666,5
5254,5,778,7,8
834,1,05,8,7,788,3
3,947,0,9494
Giải ĐB 640739
Giải nhất 32142
Giải nhì 74614
Giải ba 6561615314
Giải tư 00424940998834299184 558707924928962
Giải năm 3751
Giải sáu 855134147185
Giải bảy 681
Giải tám 62
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
70 851,1
8,5,514,6,4,4162,2
6,4,6,424 7 
 39 81,5,4
1,2,8,1,142,9,29,4,399
Giải ĐB 016834
Giải nhất 24601
Giải nhì 07277
Giải ba 2585422172
Giải tư 90938144663597989895 421366516806239
Giải năm 7247
Giải sáu 034625143939
Giải bảy 685
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3018,954
 144,6,366,8
72 4,779,2,7
 30,9,8,6,9,43,685
1,5,346,73,7,395