Giải ĐB 582473
Giải nhất 06873
Giải nhì 27363
Giải ba 1831735534
Giải tư 34057620108895540566 083416970360280
Giải năm 8592
Giải sáu 590892671839
Giải bảy 563
Giải tám 82
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,808,3557,5
410,7663,7,6,3
8,92 6,5,173,3
6,0,6,7,739,4 82,0
341392
Giải ĐB 391630
Giải nhất 29928
Giải nhì 82606
Giải ba 1472033264
Giải tư 22897645520659593759 423665320229546
Giải năm 0238
Giải sáu 110821893927
Giải bảy 703
Giải tám 15
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,303,8,2,61,952,9
 156,4,066,4
5,027,0,82,97 
 38,00,3,289
6468,597,5
Giải ĐB 936076
Giải nhất 86473
Giải nhì 18922
Giải ba 3022741015
Giải tư 37352198477344055315 312429390425892
Giải năm 3478
Giải sáu 573554800562
Giải bảy 701
Giải tám 51
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,401,43,1,151,2
5,015,5762
6,5,4,9,227,24,278,3,6
73578 
 47,0,2 92
Giải ĐB 848879
Giải nhất 16313
Giải nhì 82613
Giải ba 4488657692
Giải tư 77863606434286208694 738177060752784
Giải năm 0908
Giải sáu 418231782689
Giải bảy 044
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,7 5 
 17,7,3,3863,2
8,6,92 1,1,078,9
6,4,1,13 7,082,9,4,6
4,9,844,38,794,2
Giải ĐB 344338
Giải nhất 59646
Giải nhì 76430
Giải ba 7013666315
Giải tư 24533917602475400018 670762126450605
Giải năm 5738
Giải sáu 855446101248
Giải bảy 010
Giải tám 06
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,1,6,306,50,154,4
 10,0,8,50,7,3,460,4
 2  76
338,3,6,0,84,3,1,38 
5,5,648,6 9 
Giải ĐB 955252
Giải nhất 79590
Giải nhì 80621
Giải ba 6025226651
Giải tư 49618157685425093495 656398143568721
Giải năm 5631
Giải sáu 226580002095
Giải bảy 919
Giải tám 04
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,5,904,06,9,9,350,2,1,2
3,2,5,219,8 65,8
5,521,1 7 
 31,9,51,68 
 4 1,395,5,0
Giải ĐB 681146
Giải nhất 20810
Giải nhì 63369
Giải ba 9033933914
Giải tư 56354902458715208383 700042124644655
Giải năm 4953
Giải sáu 832277070439
Giải bảy 687
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
107,44,553,4,2,5
 14,04,469
2,5228,07 
8,5,839,9 83,7,3
5,0,145,6,63,3,69