Giải ĐB 742121
Giải nhất 36762
Giải nhì 22700
Giải ba 9401078596
Giải tư 82564729648175582894 881066311454309
Giải năm 4604
Giải sáu 697257350688
Giải bảy 896
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,004,6,9,03,554,5
214,09,0,964,4,2
7,621 72
 35888
5,0,6,6,9,14  96,4,6
Giải ĐB 339249
Giải nhất 66040
Giải nhì 36508
Giải ba 5294999385
Giải tư 76824225329646391098 916143119751543
Giải năm 8330
Giải sáu 021667844997
Giải bảy 443
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,40885 
 14,6,4163
3249,97 
4,6,430,29,084,5
1,8,2,143,3,9,0,94,497,8,7
Giải ĐB 037142
Giải nhất 20018
Giải nhì 67618
Giải ba 8553940132
Giải tư 43384352430192061092 873631474383859
Giải năm 5594
Giải sáu 465748146587
Giải bảy 936
Giải tám 03
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
203 57,9
 14,8,8363
9,3,42 5,87 
0,4,6,436,9,21,187,4
1,9,843,3,25,394,2
Giải ĐB 580647
Giải nhất 25309
Giải nhì 84448
Giải ba 5986827844
Giải tư 53848564629820257696 699358718082637
Giải năm 1802
Giải sáu 226883122377
Giải bảy 278
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,802,2,935 
 12960,8,2,8
1,0,6,02 7,3,478,7
 35,77,6,4,6,48 
448,4,8,7 96
Giải ĐB 895992
Giải nhất 89808
Giải nhì 29119
Giải ba 1192240869
Giải tư 40644787566076234042 311137257870204
Giải năm 0749
Giải sáu 122754797059
Giải bảy 770
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
704,8 59,6
 13,3,9562,9
6,4,2,927,2270,9,8
1,13 7,08 
4,049,4,27,5,4,6,192
Giải ĐB 719280
Giải nhất 30890
Giải nhì 79011
Giải ba 7448578765
Giải tư 91987065494651430528 087699814227266
Giải năm 3939
Giải sáu 341304257125
Giải bảy 467
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,80 8,2,2,8,65 
113,4,1667,9,6,5
425,5,86,87 
139285,7,5,0
149,23,4,69 
Giải ĐB 754411
Giải nhất 95524
Giải nhì 65860
Giải ba 2452854608
Giải tư 57003215606920416299 812272275029958
Giải năm 3110
Giải sáu 926038450656
Giải bảy 229
Giải tám 67
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,1,6,5,603,4,8456,0,8
110,1567,0,0,0
 29,7,8,46,27 
 3 5,2,08 
0,2452,999