Giải ĐB 877903
Giải nhất 93583
Giải nhì 34925
Giải ba 3983061203
Giải tư 55639155536201726611 094663192616500
Giải năm 2610
Giải sáu 235916079353
Giải bảy 454
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,307,0,3,3254,9,3,3
110,7,16,266
 26,50,174
5,5,0,8,039,0 83
7,54 5,39 
Giải ĐB 176017
Giải nhất 40534
Giải nhì 48352
Giải ba 8567029122
Giải tư 45080221301174201513 064772255701767
Giải năm 6574
Giải sáu 554855130156
Giải bảy 606
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,3,706856,7,2
 13,3,70,567
4,2,5227,5,6,174,7,0
1,130,4485,0
7,348,2 9 
Giải ĐB 844899
Giải nhất 00549
Giải nhì 55627
Giải ba 8905505033
Giải tư 65669168612679649045 381130177404901
Giải năm 4710
Giải sáu 574640960180
Giải bảy 972
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,1014,555
6,010,34,9,969,1
727272,4
1,330,3 8 
746,5,96,4,996,6,9
Giải ĐB 330390
Giải nhất 65592
Giải nhì 61212
Giải ba 9638784766
Giải tư 76259655517521368658 887794622514531
Giải năm 3851
Giải sáu 860709557731
Giải bảy 654
Giải tám 63
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9075,254,5,1,9,1,8
3,5,5,313,2663,6
1,9250,879
6,131,1587
54 5,792,0
Giải ĐB 737996
Giải nhất 87363
Giải nhì 32249
Giải ba 1399603666
Giải tư 65017700304747831329 110342157730808
Giải năm 1802
Giải sáu 041150557141
Giải bảy 902
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
302,2,8555
1,411,79,6,966,3
4,0,0291,778,7
630,47,08 
342,1,92,496,6
Giải ĐB 367115
Giải nhất 69239
Giải nhì 13646
Giải ba 9719501584
Giải tư 22999940546280488238 848344047243469
Giải năm 3343
Giải sáu 704447365335
Giải bảy 491
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 043,9,154
6,9153,461,9
72  72
436,5,8,4,9384
4,5,0,3,844,3,69,6,391,9,5
Giải ĐB 868713
Giải nhất 49097
Giải nhì 73757
Giải ba 8515122689
Giải tư 44834835891556841323 746010344997217
Giải năm 0317
Giải sáu 661101456707
Giải bảy 444
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,1451,7
1,0,511,7,7,3 68
 230,1,1,5,97 
2,1348,688,9,9
4,344,5,98,4,897