Giải ĐB 128282
Giải nhất 81947
Giải nhì 56193
Giải ba 7482477119
Giải tư 70084991249522113223 611189772792605
Giải năm 4434
Giải sáu 697081247209
Giải bảy 477
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
709,5 5 
2,218,9 6 
821,4,4,1,3,7,47,2,477,0
2,934184,2
2,3,8,2,2470,193
Giải ĐB 471051
Giải nhất 77569
Giải nhì 27044
Giải ba 6151756902
Giải tư 08995326924277680170 304853918927782
Giải năm 4804
Giải sáu 438122079778
Giải bảy 580
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,707,4,29,851
8,517769
9,8,02 0,178,6,0
 3 780,1,5,9,2
4,0,444,48,695,2
Giải ĐB 503463
Giải nhất 71795
Giải nhì 58284
Giải ba 8557801177
Giải tư 72307391241196551637 412114174072503
Giải năm 7996
Giải sáu 774548318092
Giải bảy 610
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,407,34,6,95 
3,110,1965,3
929,40,3,778,7
0,631,7784
2,845,0292,6,5
Giải ĐB 207127
Giải nhất 87102
Giải nhì 76868
Giải ba 1036093415
Giải tư 51686092387559109313 118613718295264
Giải năm 4889
Giải sáu 126694485915
Giải bảy 229
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6021,15 
7,9,615,3,56,866,1,4,0,8
8,029,7271
1384,3,689,6,2
6482,891
Giải ĐB 057496
Giải nhất 15448
Giải nhì 88604
Giải ba 5640344571
Giải tư 05024920815166116850 662823334370868
Giải năm 9460
Giải sáu 677143095838
Giải bảy 521
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,509,3,4 5 
2,7,8,6,71 964,0,1,8
821,4 71,1
4,0383,6,481,2
6,2,043,8 96
Giải ĐB 267464
Giải nhất 83742
Giải nhì 35842
Giải ba 1262087853
Giải tư 10427940232664145446 563528449851783
Giải năm 4610
Giải sáu 891124232504
Giải bảy 943
Giải tám 49
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,204 52,3
1,411,0464
5,4,423,7,3,027 
4,2,2,8,53 983
0,649,3,1,6,2,2498
Giải ĐB 717025
Giải nhất 66773
Giải nhì 43684
Giải ba 5031344997
Giải tư 17930870278444067582 383680576080655
Giải năm 9767
Giải sáu 596070755723
Giải bảy 571
Giải tám 54
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,3,4,60 7,5,254,5
713 60,7,8,0
823,7,56,2,971,5,3
2,1,73 682,4
5,84  97