Giải ĐB 299397
Giải nhất 51917
Giải nhì 69655
Giải ba 9021382336
Giải tư 99521359900373043491 442100579113431
Giải năm 7736
Giải sáu 170216459876
Giải bảy 292
Giải tám 49
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,3,1024,555
2,9,9,310,3,77,3,36 
9,0211,976
136,0,1,6 8 
 49,5492,0,1,1,7
Giải ĐB 371512
Giải nhất 46160
Giải nhì 68389
Giải ba 7933640936
Giải tư 20798365612427259110 281429525902470
Giải năm 9448
Giải sáu 255295902691
Giải bảy 492
Giải tám 10
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,9,1,7,60  52,9
9,610,0,23,361,0
9,5,7,4,12  72,0
 36,64,989
 48,25,892,0,1,8
Giải ĐB 412319
Giải nhất 74091
Giải nhì 91044
Giải ba 3773958717
Giải tư 19204439518317453193 826055839378232
Giải năm 3938
Giải sáu 490590933175
Giải bảy 895
Giải tám 44
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,4,59,0,7,051
5,917,9 6 
32 175,4
9,9,938,2,938 
4,0,7,444,43,195,3,3,3,1
Giải ĐB 112973
Giải nhất 93594
Giải nhì 34556
Giải ba 2665042617
Giải tư 61580282633205853248 599875728300063
Giải năm 2243
Giải sáu 005844634160
Giải bảy 535
Giải tám 49
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,8,50 358,8,0,6
 17563,0,3,3
 2 8,173
6,4,6,8,6,7355,5,480,7,3
949,3,8494
Giải ĐB 129573
Giải nhất 10624
Giải nhì 73615
Giải ba 6819534823
Giải tư 83718901255952493037 063912228073580
Giải năm 5276
Giải sáu 238121958098
Giải bảy 006
Giải tám 09
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,809,69,2,9,15 
8,918,50,76 
 25,4,3,4376,3
2,7379,181,0,0
2,24  95,8,1,5
Giải ĐB 759583
Giải nhất 96987
Giải nhì 49688
Giải ba 6833973157
Giải tư 08991813831842000551 508981044870094
Giải năm 5734
Giải sáu 036180652250
Giải bảy 055
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,20 8,5,655,0,1,7
6,9,51  61,5
 2 5,87 
8,834,99,4,885,3,8,7,3
3,948391,8,4
Giải ĐB 948381
Giải nhất 26265
Giải nhì 89049
Giải ba 8379775530
Giải tư 42225390005627494295 715980341951388
Giải năm 6565
Giải sáu 047424838602
Giải bảy 888
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,302,06,2,9,65 
818,9 65,5
 25974,4
83 1,8,9,888,3,8,1
7,7491,495,8,7