Giải ĐB 234390
Giải nhất 91159
Giải nhì 12122
Giải ba 6504865443
Giải tư 97479790734512917250 938079634098512
Giải năm 4325
Giải sáu 270308235959
Giải bảy 103
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,903,3,7259,0,9
 19,2 6 
1,223,5,9,2 79,3
0,0,2,7,43 48 
 40,8,31,5,7,2,59 
Giải ĐB 806904
Giải nhất 12749
Giải nhì 11829
Giải ba 3602539443
Giải tư 61653313135506787182 752639596150610
Giải năm 9684
Giải sáu 615595819104
Giải bảy 466
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
104,45,255,3
8,613,09,666,7,3,1
825,967 
5,1,6,43  81,4,2
0,8,043,92,496
Giải ĐB 724764
Giải nhất 51529
Giải nhì 01029
Giải ba 3107268974
Giải tư 44259453640521632098 907380233197886
Giải năm 3323
Giải sáu 532686980394
Giải bảy 291
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  59
9,3162,1,864,4
727,6,3,9,9272,4
238,19,9,386
9,6,7,64 5,2,291,8,4,8
Giải ĐB 867934
Giải nhất 74309
Giải nhì 83598
Giải ba 2486009191
Giải tư 90505573510503182188 292624864495671
Giải năm 9848
Giải sáu 281728957033
Giải bảy 095
Giải tám 80
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,605,99,9,051
5,3,7,917 62,0
62 171
333,1,44,8,980,8
4,348,4 95,5,1,8
Giải ĐB 462687
Giải nhất 05703
Giải nhì 56742
Giải ba 4117555835
Giải tư 87067710927893299036 427836228202508
Giải năm 1470
Giải sáu 026858999069
Giải bảy 871
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
708,37,35 
71 368,9,7
9,3,8,42 9,6,871,0,5
8,032,6,56,083,2,7
 429,697,9,2
Giải ĐB 453517
Giải nhất 45670
Giải nhì 05641
Giải ba 4387376446
Giải tư 32639756457366629562 620418879196357
Giải năm 5013
Giải sáu 301703699293
Giải bảy 064
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
70 457
4,9,417,3,76,464,9,6,2
62 1,5,173,0
9,1,739888
645,1,6,16,393,1
Giải ĐB 547915
Giải nhất 76575
Giải nhì 53861
Giải ba 9586213162
Giải tư 94827551495196224888 120008382583525
Giải năm 7399
Giải sáu 774528954429
Giải bảy 125
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 2,4,9,2,2,7,15 
615362,2,2,1
6,6,625,9,7,5,5275
 36888
 45,92,9,495,9