Giải ĐB 156960
Giải nhất 85719
Giải nhì 76797
Giải ba 5795319687
Giải tư 20174210388695432999 157855677555598
Giải năm 2915
Giải sáu 342254133650
Giải bảy 477
Giải tám 67
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,60 1,8,750,4,3
 13,5,9 67,0
2226,7,8,977,4,5
1,5383,985,7
7,54 9,199,8,7
Giải ĐB 258574
Giải nhất 52185
Giải nhì 70310
Giải ba 6709916031
Giải tư 72934559477636198883 817302969937037
Giải năm 8345
Giải sáu 542227985451
Giải bảy 927
Giải tám 74
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,10 4,851
5,6,31  61
227,22,4,374,4
834,0,7,1983,5
7,3,745,79,998,9,9
Giải ĐB 978077
Giải nhất 86851
Giải nhì 66516
Giải ba 3120488865
Giải tư 98592207324774193273 845969489537808
Giải năm 6895
Giải sáu 862879989632
Giải bảy 861
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,42,9,9,651
6,4,5169,161,5
3,9,325,8773,7
732,22,9,08 
 41 98,5,2,6,5
Giải ĐB 800865
Giải nhất 39888
Giải nhì 99222
Giải ba 4700309709
Giải tư 06045818712842296183 941205738178553
Giải năm 8217
Giải sáu 767342923026
Giải bảy 663
Giải tám 02
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
202,3,94,653
7,817263,5
0,9,2,226,2,0,2173,1
6,7,8,5,03 883,1,8
 45 92
Giải ĐB 576674
Giải nhất 43699
Giải nhì 54192
Giải ba 9438393883
Giải tư 21008726079245192957 371330241373245
Giải năm 8390
Giải sáu 702537765215
Giải bảy 164
Giải tám 22
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
908,72,1,451,7
515,3764
2,922,50,576,4
3,1,8,833 83,3
6,745990,2,9
Giải ĐB 555999
Giải nhất 12777
Giải nhì 32201
Giải ba 9524635253
Giải tư 48361598042109343414 022691505911474
Giải năm 4787
Giải sáu 892116885206
Giải bảy 164
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
306,4,1 59,3
2,6,0140,464,1,9
 218,774,7
9,53 888,7
6,0,1,7466,5,993,9
Giải ĐB 455735
Giải nhất 92733
Giải nhì 50842
Giải ba 4102116147
Giải tư 51922837781386427791 002009521106364
Giải năm 1552
Giải sáu 264071505773
Giải bảy 716
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,5,00 350,2
9,1,219,6,1164,4
5,2,422,1473,8
7,333,578 
6,640,7,2191