Giải ĐB 917904
Giải nhất 87839
Giải nhì 97767
Giải ba 7197803502
Giải tư 90500589716961346061 054244849364102
Giải năm 7943
Giải sáu 579019657391
Giải bảy 311
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,9,000,2,2,465 
1,9,7,611,3 65,1,7
0,020,4671,8
4,1,93978 
2,043390,1,3
Giải ĐB 646100
Giải nhất 44590
Giải nhì 92658
Giải ba 4875090340
Giải tư 53625118348918773106 826327739422807
Giải năm 1314
Giải sáu 089302332545
Giải bảy 561
Giải tám 70
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,5,4,9,006,7,04,250,8
614 61
3258,07 
9,333,4,2587
1,3,945,0 93,4,0
Giải ĐB 206236
Giải nhất 06136
Giải nhì 76302
Giải ba 7210096508
Giải tư 53330665711629503634 802294282617374
Giải năm 5031
Giải sáu 749689985894
Giải bảy 183
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,000,8,295 
3,7149,2,3,36 
 29,6 71,4
831,0,4,6,69,083
1,9,3,74 296,8,4,5
Giải ĐB 260325
Giải nhất 30729
Giải nhì 57792
Giải ba 0143713052
Giải tư 61748393747012576114 815784470248647
Giải năm 7922
Giải sáu 612451060543
Giải bảy 610
Giải tám 91
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
106,22,252
910,4 6 
2,0,5,924,2,5,9,54,374,8
4374,78 
2,7,143,8,7291,2
Giải ĐB 556917
Giải nhất 03387
Giải nhì 18044
Giải ba 9251190830
Giải tư 48476206446604148522 313797115601588
Giải năm 1997
Giải sáu 141206322651
Giải bảy 335
Giải tám 29
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
30 351,6
5,4,112,1,77,56 
1,3,229,29,8,176,9
 35,2,0888,7
4,444,1,42,797
Giải ĐB 969376
Giải nhất 18553
Giải nhì 15380
Giải ba 0463962993
Giải tư 91553894520477538084 470870017966180
Giải năm 6343
Giải sáu 705431010645
Giải bảy 651
Giải tám 93
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,8014,751,4,3,2,3
5,01 76 
52 875,9,6
9,4,5,9,539 84,7,0,0
5,845,37,393,3
Giải ĐB 474495
Giải nhất 62496
Giải nhì 60452
Giải ba 1521214686
Giải tư 25390377707437210624 474494919291679
Giải năm 0509
Giải sáu 208138578019
Giải bảy 280
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,9,709957,2
819,28,96 
7,9,1,524570,2,9
 38380,1,6
2491,0,4,790,2,6,5