Giải ĐB 017718
Giải nhất 75634
Giải nhì 43851
Giải ba 9796213990
Giải tư 48449060885945039373 379888452152813
Giải năm 8526
Giải sáu 451768862524
Giải bảy 479
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,90  50,1
2,517,3,88,262
627,4,6,12,179,3
7,1348,8,186,8,8
2,3497,49 
Giải ĐB 561843
Giải nhất 49812
Giải nhì 87633
Giải ba 5433792019
Giải tư 20849878573660316627 659733428853037
Giải năm 2888
Giải sáu 123926342427
Giải bảy 801
Giải tám 95
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,3957
 19,2 6 
127,72,5,2,3,373
0,7,3,439,4,7,7,38,888,8
349,33,4,195
Giải ĐB 168260
Giải nhất 38104
Giải nhì 59128
Giải ba 7168541745
Giải tư 32688713797514546679 204508252588818
Giải năm 6101
Giải sáu 742526307755
Giải bảy 891
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5,601,42,5,4,2,8,457,5,0
9,018 6 
 25,5,8579,9
 3 8,1,288,5
 45,57,791
Giải ĐB 310173
Giải nhất 06789
Giải nhì 31062
Giải ba 5776179252
Giải tư 30328752236779745658 665383308360843
Giải năm 3725
Giải sáu 590537038597
Giải bảy 494
Giải tám 30
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
305,30,258,2
61  61,2
5,625,8,39,973
0,2,8,4,730,82,5,383,9
943894,7,7
Giải ĐB 920981
Giải nhất 35314
Giải nhì 85973
Giải ba 2294781039
Giải tư 79069021562824537501 772536248282825
Giải năm 2013
Giải sáu 190996563895
Giải bảy 357
Giải tám 39
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,19,4,257,6,6,3
0,813,45,569
8255,473
1,5,739,9 82,1
145,73,0,6,395
Giải ĐB 524805
Giải nhất 97566
Giải nhì 90311
Giải ba 9783264532
Giải tư 99867413139716506387 761189636556295
Giải năm 3579
Giải sáu 239486998815
Giải bảy 966
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6051,6,6,9,05 
115,3,8,16,660,6,7,5,5,6
3,32 6,879
132,2187
94 9,794,9,5
Giải ĐB 802613
Giải nhất 61857
Giải nhì 87849
Giải ba 4907867865
Giải tư 75562559272136955384 564075334150399
Giải năm 1627
Giải sáu 310364346601
Giải bảy 865
Giải tám 68
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,1,76,657
0,413 68,5,2,9,5
627,72,2,0,578
0,1346,784
3,841,96,9,499