Giải ĐB 533864
Giải nhất 76776
Giải nhì 50289
Giải ba 3876922244
Giải tư 99600307157171658242 890893109251495
Giải năm 1041
Giải sáu 825267505640
Giải bảy 937
Giải tám 56
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,4,00 1,956,2,0
415,65,1,769,4
5,4,92 376
 37 89,9
4,640,1,2,48,6,892,5
Giải ĐB 876958
Giải nhất 94684
Giải nhì 83577
Giải ba 5848176033
Giải tư 26192257001595667842 105859560735527
Giải năm 2778
Giải sáu 964088845969
Giải bảy 923
Giải tám 77
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,000,7856,8
81 569
9,423,77,0,2,777,8,7
2,3337,584,5,1,4
8,840,2692
Giải ĐB 698153
Giải nhất 49209
Giải nhì 83123
Giải ba 6942643788
Giải tư 22362308229233538481 043901137443813
Giải năm 8772
Giải sáu 327091529406
Giải bảy 718
Giải tám 97
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,906,9352,3
818,30,262
5,7,6,222,6,3970,2,4
1,2,5351,881,8
74  97,0
Giải ĐB 949097
Giải nhất 40277
Giải nhì 02531
Giải ba 2856956247
Giải tư 61634694678604717162 792948778596499
Giải năm 8501
Giải sáu 792231636883
Giải bảy 218
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0185 
0,318 63,7,2,9
2,6226,4,4,7,977
6,834,18,188,3,5
3,947,79,694,9,7
Giải ĐB 814147
Giải nhất 19680
Giải nhì 75435
Giải ba 6049372024
Giải tư 26514707137538375794 514991932231200
Giải năm 2042
Giải sáu 049568286938
Giải bảy 608
Giải tám 36
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,808,09,35 
 14,336 
4,228,2,447 
1,8,936,8,50,2,383,0
1,9,242,7995,4,9,3
Giải ĐB 610543
Giải nhất 80352
Giải nhì 09597
Giải ba 6775353404
Giải tư 82944343977844537482 116070829333780
Giải năm 0902
Giải sáu 635740893598
Giải bảy 742
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,7,4457,3,2
 1 96 
4,0,8,52 5,9,0,97 
9,5,43 989,2,0
4,042,4,5,3896,8,7,3,7
Giải ĐB 802502
Giải nhất 28792
Giải nhì 04565
Giải ba 2377387733
Giải tư 27611589195421018194 282592398620765
Giải năm 5361
Giải sáu 194270660636
Giải bảy 646
Giải tám 13
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1026,659
6,113,1,9,04,6,3,866,1,5,5
4,9,02  73
1,7,336,3 86
946,21,594,2