Giải ĐB 509417
Giải nhất 02889
Giải nhì 95339
Giải ba 6216222443
Giải tư 55584563042582151892 856907523817382
Giải năm 6652
Giải sáu 894856205594
Giải bảy 020
Giải tám 96
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2,904 52
217962
5,9,8,620,0,117 
438,94,384,2,9
9,8,048,33,896,4,2,0
Giải ĐB 749837
Giải nhất 48774
Giải nhì 09738
Giải ba 2370604100
Giải tư 11062421989799559849 474657920807934
Giải năm 6360
Giải sáu 605792325009
Giải bảy 407
Giải tám 05
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,005,7,9,8,6,00,9,657
 1  60,2,5
3,62 0,5,374
 32,4,8,79,0,38 
3,7490,498,5
Giải ĐB 208872
Giải nhất 42124
Giải nhì 55876
Giải ba 5690127046
Giải tư 59083001447061191675 785486942492973
Giải năm 0653
Giải sáu 286590534465
Giải bảy 040
Giải tám 75
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4017,6,6,753,3
1,0114,765,5
724,4 75,5,3,6,2
5,5,8,73 483
4,2,240,4,8,6 9 
Giải ĐB 107329
Giải nhất 02918
Giải nhì 53933
Giải ba 1557870534
Giải tư 39990657022082024376 080448216708317
Giải năm 0713
Giải sáu 701541419600
Giải bảy 315
Giải tám 14
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,9,200,21,15 
414,5,5,3,7,8767
 20,96,176,8
1,334,37,18 
1,4,341,429 
Giải ĐB 166104
Giải nhất 51519
Giải nhì 80165
Giải ba 5227401287
Giải tư 44404211761950578628 260409491411905
Giải năm 6967
Giải sáu 610021771738
Giải bảy 587
Giải tám 20
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,400,4,5,5,40,0,65 
 14,9767,5
 20,88,7,6,877,6,4
 383,287,7
0,1,7,04 19 
Giải ĐB 363940
Giải nhất 51175
Giải nhì 03015
Giải ba 7335215724
Giải tư 67152205412128278651 450100493688695
Giải năm 4745
Giải sáu 411334299673
Giải bảy 920
Giải tám 93
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,40 4,9,1,752,1,2
4,513,0,536 
5,8,520,9,4 73,5
9,1,736 82
245,1,0293,5
Giải ĐB 047745
Giải nhất 73319
Giải nhì 77223
Giải ba 2881108506
Giải tư 81991732574716781622 549721500494114
Giải năm 6363
Giải sáu 317619069327
Giải bảy 268
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,4,6457
2,9,114,1,97,0,068,3,7
2,721,7,2,32,5,676,2
6,23 68 
0,145191