Giải ĐB 458231
Giải nhất 30915
Giải nhì 98237
Giải ba 4599545910
Giải tư 98503191927206345097 849264867098187
Giải năm 2616
Giải sáu 072170448538
Giải bảy 678
Giải tám 85
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1038,9,15 
2,316,0,51,263
921,69,8,378,0
0,638,7,17,385,7
444 92,7,5
Giải ĐB 143019
Giải nhất 28910
Giải nhì 63168
Giải ba 6068956051
Giải tư 20694254014837954574 238299076262438
Giải năm 7640
Giải sáu 919918229878
Giải bảy 953
Giải tám 12
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,101 53,1
0,512,0,9 62,8
1,2,622,9 78,9,4
5387,3,689
9,74 9,7,2,8,199,4
Giải ĐB 533129
Giải nhất 79751
Giải nhì 62465
Giải ba 9392232557
Giải tư 96050519338194667049 577297989485733
Giải năm 0882
Giải sáu 760723942337
Giải bảy 447
Giải tám 48
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
507650,7,1
51 465
8,229,2,94,0,3,57 
3,337,3,3482
9,948,7,6,94,2,294,4
Giải ĐB 383812
Giải nhất 48737
Giải nhì 54429
Giải ba 7881182573
Giải tư 69220437054822823648 892078806700490
Giải năm 6459
Giải sáu 716977401344
Giải bảy 848
Giải tám 18
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,2,905,7 59
118,1,2 69,7
120,8,90,6,373
7371,4,2,48 
448,0,4,86,5,29 
Giải ĐB 239059
Giải nhất 43440
Giải nhì 14383
Giải ba 7905390687
Giải tư 89154514822928350003 653938080871378
Giải năm 6649
Giải sáu 604326990496
Giải bảy 657
Giải tám 21
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
403,8 57,4,3,9
21 96 
8215,878
4,8,0,9,5,83 0,782,3,7,3
543,9,09,4,599,6,3
Giải ĐB 268879
Giải nhất 00518
Giải nhì 66860
Giải ba 6987583068
Giải tư 62482587595333191533 263466775820714
Giải năm 7715
Giải sáu 385043397145
Giải bảy 644
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,60 4,1,750,9,8
315,4,8460,8,0
82  75,9
339,1,35,6,182
4,144,5,63,5,79 
Giải ĐB 737554
Giải nhất 42271
Giải nhì 81314
Giải ba 1186465696
Giải tư 57439270275440922127 684378549686942
Giải năm 6750
Giải sáu 884580481418
Giải bảy 381
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
509450,4
8,718,49,964
427,72,2,371
839,74,183,1
6,1,545,8,23,096,6