Giải ĐB 665924
Giải nhất 32223
Giải nhì 50619
Giải ba 4476803164
Giải tư 15440374034629159188 383244855549478
Giải năm 7057
Giải sáu 705633385281
Giải bảy 092
Giải tám 08
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
408,3556,7,5
8,919568,4
924,3,4578
0,2380,3,8,7,681,8
2,6,24 192,1
Giải ĐB 963953
Giải nhất 11974
Giải nhì 53628
Giải ba 4700278153
Giải tư 62258976770994169736 321400431353754
Giải năm 8452
Giải sáu 401136965083
Giải bảy 430
Giải tám 06
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,406,2 52,8,4,3,3
1,411,30,9,36 
5,028777,4
8,1,5,530,65,283
5,741,0 96
Giải ĐB 154150
Giải nhất 98537
Giải nhì 78756
Giải ba 0110177933
Giải tư 28065323434513978679 290681413113880
Giải năm 2515
Giải sáu 186282348259
Giải bảy 106
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,506,11,659,6,0
3,0150,562,5,8
62 379
4,334,9,1,3,768 
340,35,3,79 
Giải ĐB 101604
Giải nhất 24599
Giải nhì 85001
Giải ba 6671335196
Giải tư 94272548541565835442 150842853083520
Giải năm 1639
Giải sáu 244280528073
Giải bảy 451
Giải tám 09
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,209,1,4 51,2,4,8
5,01396 
4,5,7,42  73,2
7,139,0584
5,8,042,20,3,996,9
Giải ĐB 633055
Giải nhất 03694
Giải nhì 84256
Giải ba 5938779590
Giải tư 49931048818296637114 590463364359762
Giải năm 4463
Giải sáu 840616958328
Giải bảy 850
Giải tám 86
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9069,550,6,5
3,8148,0,6,4,563,6,2
62887 
6,431286,1,7
1,946,3 95,0,4
Giải ĐB 563572
Giải nhất 14523
Giải nhì 67608
Giải ba 0040303629
Giải tư 68609766478487458528 028698843663125
Giải năm 6953
Giải sáu 552964358803
Giải bảy 962
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,9,3,83,257,3
 1 362,9
6,729,8,5,9,35,474,2
0,5,0,235,62,08 
7472,0,6,29 
Giải ĐB 431247
Giải nhất 16171
Giải nhì 18808
Giải ba 6825823996
Giải tư 02775334066840762293 313134466725683
Giải năm 8290
Giải sáu 160497934409
Giải bảy 466
Giải tám 38
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
904,9,6,7,8758
7136,0,966,7
 2 0,6,475,1
9,9,1,8383,5,083
 47 93,0,3,6