Giải ĐB 130340
Giải nhất 28440
Giải nhì 99255
Giải ba 0316471924
Giải tư 91923224786595103306 968963678386300
Giải năm 2466
Giải sáu 963323797564
Giải bảy 503
Giải tám 40
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,0,4,403,6,0551,5
51 6,0,964,6,4
 23,4 79,8
0,3,2,833783
6,6,240,0,0796
Giải ĐB 746307
Giải nhất 51516
Giải nhì 08834
Giải ba 8508764553
Giải tư 22982628429224199282 349645406430385
Giải năm 3473
Giải sáu 614692340751
Giải bảy 564
Giải tám 34
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07851,3
5,4164,164,4,4
8,4,82 8,073
7,534,4,4 82,2,5,7
3,6,3,6,6,346,2,1 9 
Giải ĐB 953199
Giải nhất 92996
Giải nhì 10904
Giải ba 4624356723
Giải tư 10363133625017002923 139429376833105
Giải năm 6520
Giải sáu 619238545003
Giải bảy 039
Giải tám 49
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,703,5,4 54
 1 963,2,8
9,6,420,3,3 7 
0,6,2,4,23968 
5,049,2,34,3,992,6,9
Giải ĐB 825832
Giải nhất 93730
Giải nhì 79751
Giải ba 7648158554
Giải tư 22970022313898133401 707738447139783
Giải năm 8323
Giải sáu 294459628610
Giải bảy 788
Giải tám 00
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,1,7,300,1 54,1
3,8,0,7,8,51  62
6,323 70,3,1
2,7,831,0,2888,1,3,1
4,544 9 
Giải ĐB 089860
Giải nhất 15235
Giải nhì 54239
Giải ba 2042089069
Giải tư 98470849154516573106 951183829586299
Giải năm 3469
Giải sáu 354945966993
Giải bảy 024
Giải tám 92
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,2,6061,6,9,35 
 15,89,069,5,9,0
924,0 7 
939,518 
2494,6,9,6,392,6,3,5,9
Giải ĐB 794648
Giải nhất 12371
Giải nhì 73436
Giải ba 9591745594
Giải tư 50207342009489407579 951912813256703
Giải năm 6494
Giải sáu 742747948680
Giải bảy 784
Giải tám 43
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,007,0,3 5 
9,71736 
3272,0,179,1
4,032,6484,0
8,9,9,9,943,8794,4,4,1,4
Giải ĐB 044083
Giải nhất 69806
Giải nhì 05055
Giải ba 4132334953
Giải tư 14732577707782390776 309397535906070
Giải năm 0983
Giải sáu 237623780523
Giải bảy 244
Giải tám 88
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,706559,3,5
 1 7,7,06 
323,3,3 76,8,0,6,0
2,8,2,2,5,832,98,788,3,3
4443,59