Giải ĐB 146217
Giải nhất 51208
Giải nhì 53123
Giải ba 7112707388
Giải tư 30516879273338652207 485982372372733
Giải năm 9722
Giải sáu 962321664293
Giải bảy 814
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,8 5 
 17,4,6,76,1,866
223,2,7,3,7,31,2,0,2,17 
2,9,2,3,2339,8,086,8
14  93,8
Giải ĐB 939875
Giải nhất 71899
Giải nhì 35953
Giải ba 6476915866
Giải tư 66586442104162980060 128762448664469
Giải năm 5224
Giải sáu 600524170646
Giải bảy 354
Giải tám 33
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6050,754,3
 17,04,8,7,8,660,9,9,6
 24,9176,5
3,533 86,6
5,2462,6,6,999
Giải ĐB 865528
Giải nhất 68383
Giải nhì 53434
Giải ba 7669105759
Giải tư 28420070664479373990 173468677567823
Giải năm 4575
Giải sáu 153053827663
Giải bảy 687
Giải tám 94
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,90 7,759
91 6,463,6
820,3,8875,5
6,9,2,830,4287,2,3
9,346594,3,0,1
Giải ĐB 394436
Giải nhất 56565
Giải nhì 32486
Giải ba 1029058614
Giải tư 56555837383347836801 969157938809438
Giải năm 7383
Giải sáu 817516509731
Giải bảy 743
Giải tám 64
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,9017,5,1,650,5
3,015,48,364,5
 2  75,8
4,831,8,8,63,7,8,383,8,6
6,143 9 
Giải ĐB 067845
Giải nhất 12981
Giải nhì 24125
Giải ba 7394996945
Giải tư 03497574923579545721 903130252831828
Giải năm 9801
Giải sáu 807033820396
Giải bảy 368
Giải tám 71
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7019,4,2,45 
7,0,2,813968
8,921,8,8,5971,0
13 6,2,282,1
 49,5,5496,7,2,5
Giải ĐB 835437
Giải nhất 30366
Giải nhì 57112
Giải ba 6474343635
Giải tư 49661975072866720009 367215515107709
Giải năm 3836
Giải sáu 666827574395
Giải bảy 234
Giải tám 25
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,9,92,9,357,1
6,2,5123,668,1,7,6
125,15,0,6,37 
434,6,5,768 
3430,095
Giải ĐB 849612
Giải nhất 14093
Giải nhì 84993
Giải ba 0640836948
Giải tư 11264587809863477132 533892140016695
Giải năm 5072
Giải sáu 244594000649
Giải bảy 872
Giải tám 42
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,000,0,84,95 
 12 64
4,7,7,3,12  72,2
9,934,20,480,9
6,342,5,9,84,895,3,3