Giải ĐB 543141
Giải nhất 36041
Giải nhì 13856
Giải ba 8363588803
Giải tư 26955127238347736466 779429215464282
Giải năm 5660
Giải sáu 953276795755
Giải bảy 221
Giải tám 76
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6035,5,355,5,4,6
2,4,41 7,6,560,6
3,4,821,3776,9,7
2,032,5 82
542,1,179 
Giải ĐB 531323
Giải nhất 11968
Giải nhì 59684
Giải ba 2580740652
Giải tư 97402593258617639670 396372603121904
Giải năm 3022
Giải sáu 656472714524
Giải bảy 652
Giải tám 23
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
702,4,7252,2
7,31 764,8
5,2,0,523,4,2,5,33,071,6,0
2,237,1684
6,2,0,84  9 
Giải ĐB 380383
Giải nhất 52660
Giải nhì 95908
Giải ba 7077520395
Giải tư 41139375686862622287 873278951149017
Giải năm 4969
Giải sáu 532274246081
Giải bảy 483
Giải tám 01
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
601,87,95 
0,8,111,7269,8,0
222,4,6,78,2,175
8,8396,083,1,7,3
24 6,395
Giải ĐB 913292
Giải nhất 00650
Giải nhì 93856
Giải ba 0957928391
Giải tư 93880594643629083739 903041487160252
Giải năm 9022
Giải sáu 012097609008
Giải bảy 716
Giải tám 98
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,6,8,9,508,4 52,6,0
7,9161,560,4
2,5,920,2 71,9
 399,08 
6,04 3,798,0,1,2
Giải ĐB 705815
Giải nhất 80468
Giải nhì 91222
Giải ba 2735434900
Giải tư 87483687844109092296 610604319005335
Giải năm 0904
Giải sáu 659217926726
Giải bảy 464
Giải tám 27
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,6,9,004,03,154
 152,964,0,8
9,9,227,6,227 
835683,4
6,0,8,54  92,2,0,6,0
Giải ĐB 741261
Giải nhất 98065
Giải nhì 24210
Giải ba 8527230349
Giải tư 87721188214054404647 889710654940111
Giải năm 2780
Giải sáu 775733509495
Giải bảy 027
Giải tám 19
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,10 9,657,0
2,2,7,1,619,1,0 65,1
727,1,12,5,471,2
 3  8 
444,7,9,91,4,495
Giải ĐB 737151
Giải nhất 03392
Giải nhì 19642
Giải ba 7970193087
Giải tư 64620011040513792807 362626498534841
Giải năm 8010
Giải sáu 753828739129
Giải bảy 156
Giải tám 84
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,204,7,1856,1
4,0,51 562
6,4,929,03,0,873
738,7384,5,7
8,041,2292