Giải ĐB 450556
Giải nhất 31233
Giải nhì 19612
Giải ba 0507008700
Giải tư 78853108644456004786 066798130487132
Giải năm 8436
Giải sáu 309885098383
Giải bảy 970
Giải tám 45
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,6,7,009,4,0453,6
 123,8,564,0
3,12  70,9,0
8,5,336,2,3983,6
6,0450,798
Giải ĐB 758396
Giải nhất 67650
Giải nhì 39192
Giải ba 1320745342
Giải tư 40344736656506806779 572233795940087
Giải năm 6470
Giải sáu 629961188908
Giải bảy 799
Giải tám 60
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,7,508,7659,0
 18960,5,8
4,9238,070,9
23 1,0,687
444,29,9,7,599,9,2,6
Giải ĐB 346220
Giải nhất 41622
Giải nhì 26732
Giải ba 9639083151
Giải tư 27988863026430733229 113179302591829
Giải năm 5091
Giải sáu 359386348859
Giải bảy 221
Giải tám 79
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,202,7259,1
2,9,517 6 
0,3,221,9,5,9,2,00,179
934,2888
34 7,5,2,293,1,0
Giải ĐB 919883
Giải nhất 76193
Giải nhì 89046
Giải ba 7272478927
Giải tư 26392878729047587873 404812747795908
Giải năm 3010
Giải sáu 026475902966
Giải bảy 721
Giải tám 46
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,10875 
2,81 4,6,464,6
9,721,4,77,272,5,3,7
7,9,83  81,3
6,246,6 90,2,3
Giải ĐB 264398
Giải nhất 58987
Giải nhì 17020
Giải ba 3956232128
Giải tư 10659284969567428438 181641564985373
Giải năm 4568
Giải sáu 260074819017
Giải bảy 213
Giải tám 57
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,20  57,9
813,7968,4,2
628,05,1,874,3
1,7386,3,2,981,7
7,6495,496,8
Giải ĐB 273953
Giải nhất 73736
Giải nhì 03686
Giải ba 9346764572
Giải tư 94330032086419788265 445372716813212
Giải năm 7157
Giải sáu 295450691463
Giải bảy 502
Giải tám 83
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
302,8654,7,3
 128,369,3,5,8,7
0,1,72 5,9,3,672
8,6,530,7,60,683,6
54 697
Giải ĐB 351169
Giải nhất 51212
Giải nhì 14996
Giải ba 7670435433
Giải tư 95172780566462531253 207590693819473
Giải năm 0301
Giải sáu 527047780609
Giải bảy 819
Giải tám 05
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
705,9,1,40,256,3,9
 19,25,969
7,125 70,8,2,3
5,7,338,37,38 
 4 1,0,5,696