Giải ĐB 576466
Giải nhất 83019
Giải nhì 07239
Giải ba 6839609510
Giải tư 05087223953610504726 859802862100287
Giải năm 8535
Giải sáu 300345683670
Giải bảy 096
Giải tám 00
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,8,100,3,53,9,05 
210,99,2,9,668,6
 26,18,87 
 35,9687,0,7
 4 3,196,5,6
Giải ĐB 539054
Giải nhất 51107
Giải nhì 27966
Giải ba 3179724492
Giải tư 68508370742588945278 760500684124228
Giải năm 7406
Giải sáu 101351413718
Giải bảy 381
Giải tám 59
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
506,8,7 59,0,4
8,4,413,80,666
9289,074,8
13 1,0,7,281,9
7,541,15,897,2
Giải ĐB 998577
Giải nhất 80070
Giải nhì 75140
Giải ba 0800217993
Giải tư 48236208142611654698 868108673580393
Giải năm 8579
Giải sáu 284723794852
Giải bảy 989
Giải tám 68
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,702352
 14,6,03,168
5,02 4,779,9,0,7
9,936,56,989
147,08,7,798,3,3
Giải ĐB 918800
Giải nhất 61899
Giải nhì 26523
Giải ba 5212752991
Giải tư 15210596003752894612 131501064735175
Giải năm 1708
Giải sáu 245376965159
Giải bảy 382
Giải tám 73
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,5,008,0,0753,9,0
910,296 
8,128,7,34,273,5
7,5,23 0,282
 475,996,1,9
Giải ĐB 351215
Giải nhất 78689
Giải nhì 38374
Giải ba 2862499843
Giải tư 02551588866768013515 118858251606026
Giải năm 4290
Giải sáu 045853296816
Giải bảy 059
Giải tám 58
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,80 1,8,158,9,8,1
516,5,6,51,8,1,26 
 29,6,4 74
43 5,586,0,5,9
2,7435,2,89 
Giải ĐB 041393
Giải nhất 19428
Giải nhì 45590
Giải ba 5220933356
Giải tư 78480283748299827332 256080397660376
Giải năm 7169
Giải sáu 941632519769
Giải bảy 669
Giải tám 61
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,908,9 51,6
6,5161,7,7,561,9,9,9
328 74,6,6
9329,0,28 
74 6,6,6,098,0,3
Giải ĐB 778211
Giải nhất 26485
Giải nhì 61053
Giải ba 0520023446
Giải tư 30764111780159499181 567949660125213
Giải năm 9509
Giải sáu 752321192565
Giải bảy 205
Giải tám 17
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 05,9,1,00,6,853
8,0,117,9,3,1465,4
 23178
2,1,53 781,5
6,9,9461,094,4