KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 14/03/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 90354
Ký hiệu trúng ĐB: 12NP-6NP-3NP
G.1 08135
G.2 7839238911
G.3 777715675938562
993805454906840
G.4 77408977 98907693
G.5 072777393343
890708917125
G.6 251088423
G.7 29750654
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,4,4,907,63,2,754,9,1,4
1,7,9,511 62
9,627,5,3,97,2,071,7,5
9,4,235,9880,8
5,549,0,0,35,4,3,292,0,3,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 07/03/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 85983
Ký hiệu trúng ĐB: 7NY-8NY-14NY
G.1 16814
G.2 4475067850
G.3 226498925886950
513402348611418
G.4 77139110 33417024
G.5 858136601468
174274140007
G.6 005602372
G.7 94063582
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,5,5,4,1,607,5,2,60,350,0,8,0
4,814,8,3,0,48,060,8
4,0,7,824 72
8,1355,1,683,6,1,2
1,2,1,949,0,1,2494
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 28/02/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 71657
Ký hiệu trúng ĐB: 15MF-8MF-2MF
G.1 84700
G.2 1639262229
G.3 736863047943699
515726281514625
G.4 19150637 29115413
G.5 049129871792
713369783660
G.6 387786585
G.7 82568761
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,60 1,2,1,857,6
1,9,615,5,1,38,8,560,1
9,7,9,829,55,3,8,8,879,2,8
1,337,3786,7,7,6,5,2,7
 4 2,7,992,9,1,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 21/02/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 29059
Ký hiệu trúng ĐB: 15MQ-10MQ-6MQ
G.1 31161
G.2 8784253997
G.3 733547827725794
906577461037523
G.4 33753443 00612797
G.5 289790272330
005184380841
G.6 848437617
G.7 06058577
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,306,57,0,859,4,7,1
6,6,5,410,7 61,1
423,79,7,5,9,9,2,3,1,777,5,7
2,430,8,73,485
5,942,3,1,8597,4,7,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 14/02/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 83871
Ký hiệu trúng ĐB: 4MT-13MT-1MT-14MT
G.1 40506
G.2 1232692120
G.3 636289766485587
155777864145273
G.4 63823993 66960900
G.5 993858552502
100560940552
G.6 895284815
G.7 50601512
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,5,606,0,2,55,0,9,1,155,2,0
7,415,5,20,2,964,0
8,0,5,126,0,88,771,7,3
7,9382,387,2,4
6,9,841 93,6,4,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 07/02/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 74825
Ký hiệu trúng ĐB: 6LC-1LC-7LC
G.1 35277
G.2 5371795181
G.3 497069575286684
285609590137401
G.4 96934415 00046255
G.5 377318883288
129624501979
G.6 272243232
G.7 92641280
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,806,1,1,42,1,552,5,0
8,0,017,5,20,960,4
5,7,3,9,1257,177,3,9,2
9,7,4328,881,4,8,8,0
8,0,643793,6,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 31/01/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 74348
Ký hiệu trúng ĐB: 3LM-15LM-10LM
G.1 51973
G.2 3484746622
G.3 083271588230660
282217432354547
G.4 94542153 52894551
G.5 394317708009
874635742588
G.6 350515184
G.7 75860310
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,7,5,109,31,754,3,1,0
2,515,04,86 
2,822,7,1,34,2,473,0,4,5
7,2,5,4,03 4,882,9,8,4,6
5,7,848,7,7,3,68,09 

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ