KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 11/10/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 00090
Ký hiệu trúng ĐB: 11DE-13DE-10DE
G.1 84178
G.2 5591127775
G.3 688280425959502
153316633009068
G.4 31936224 33127409
G.5 563431579126
596506183606
G.6 465148156
G.7 01074395
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,302,9,6,1,77,6,6,959,7,6
1,3,011,2,82,0,568,5,5
0,128,4,65,078,5
9,431,0,47,2,6,1,48 
2,348,35,090,3,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 04/10/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 09379
Ký hiệu trúng ĐB: 9DP-8DP-11DP
G.1 72295
G.2 7078150477
G.3 346190406628995
771711299552446
G.4 78718335 38723731
G.5 070433209946
744217903505
G.6 584250793
G.7 23607318
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,9,5,604,59,9,9,3,05 
8,7,7,319,86,4,466,0
7,420,3779,7,1,1,2,3
9,2,735,1181,4
0,846,6,27,195,5,5,0,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 27/09/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 62777
Ký hiệu trúng ĐB: 9DY-6DY-3DY
G.1 72641
G.2 4235070901
G.3 017338873113764
078164478019697
G.4 50342185 68568072
G.5 295215741798
243957455109
G.6 931829521
G.7 51999862
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,801,98,450,6,2,1
4,0,3,3,2,5161,564,2
7,5,629,17,977,2,4
333,1,4,9,19,980,5
6,3,741,53,0,2,997,8,9,8
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 20/09/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 07873
Ký hiệu trúng ĐB: 14CG-7CG-5CG
G.1 59472
G.2 8979529700
G.3 658108518380242
495129603555050
G.4 16774321 65458887
G.5 087240604191
773295629499
G.6 145221165
G.7 50959776
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,1,5,6,50 9,3,4,4,6,950,0
2,9,210,2760,2,5
7,4,1,7,3,621,17,8,973,2,7,2,6
7,835,2 83,7
 42,5,5995,1,9,5,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 13/09/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 64060
Ký hiệu trúng ĐB: 8CQ-14CQ-12CQ
G.1 77124
G.2 1005766512
G.3 679883520658389
820601983927969
G.4 52952557 65408718
G.5 872447954399
366232595534
G.6 238399724
G.7 82046973
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,6,406,49,957,7,9
 12,8 60,0,9,2,9
1,6,824,4,45,573
739,4,88,1,388,9,2
2,2,3,2,04 8,3,6,9,5,9,695,5,9,9
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 06/09/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 34369
Ký hiệu trúng ĐB: 11CZ-1CZ-4CZ
G.1 38830
G.2 6697781491
G.3 492136382649920
222664708992295
G.4 62531785 28012370
G.5 932817873833
321433080036
G.6 946501369
G.7 62407776
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,7,401,8,19,853
9,0,013,42,6,3,4,769,6,9,2
626,0,87,8,777,0,7,6
1,5,330,3,62,089,5,7
146,06,8,691,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 30/08/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 69303
Ký hiệu trúng ĐB: 13BH-11BH-15BH
G.1 08686
G.2 0158196485
G.3 403655810248689
113715353099359
G.4 59847621 36799756
G.5 452153736833
437556624480
G.6 768285067
G.7 53761099
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,103,28,6,7,859,6,3
8,7,2,21 8,5,765,2,8,7
0,621,1671,9,3,5,6
0,7,3,530,3686,1,5,9,4,0,5
84 8,5,7,999

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ