KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 22/06/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 03183
Ký hiệu trúng ĐB: 9TN-13TN-15TN
G.1 31658
G.2 1974536684
G.3 990240803094417
122447896717429
G.4 83368834 28396192
G.5 526878773539
579864783800
G.6 239804309
G.7 70519569
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,0,700,4,94,958,1
517367,8,9
924,91,6,777,8,0
830,6,4,9,9,95,6,9,783,4
8,2,4,3,045,42,3,3,3,0,692,8,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 15/06/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 70145
Ký hiệu trúng ĐB: 1TY-13TY-5TY
G.1 64580
G.2 9444720335
G.3 362177402814355
717845114715163
G.4 74264410 78338483
G.5 242271777652
985304662088
G.6 583153551
G.7 02733910
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,1,1024,3,555,2,3,3,1
517,0,02,663,6
2,5,028,6,24,1,4,777,3
6,3,8,5,8,5,735,3,92,880,4,3,8,3
845,7,739 
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 08/06/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 27538
Ký hiệu trúng ĐB: 13SF-10SF-15SF
G.1 45413
G.2 1722537946
G.3 790160052353977
300646637017780
G.4 73343388 47257246
G.5 660960486823
066646248059
G.6 506261421
G.7 83174833
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,809,62,259
6,213,6,74,1,4,6,064,6,1
 25,3,5,3,4,17,177,0
1,2,2,8,338,4,33,8,4,480,8,3
6,3,246,6,8,80,59 
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 01/06/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 99872
Ký hiệu trúng ĐB: 4SP-14SP-11SP
G.1 54324
G.2 6262144191
G.3 405493981248472
765858482155559
G.4 67988418 19478353
G.5 781691973797
260243292707
G.6 022480497
G.7 14643969
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
802,7859,3
2,9,212,8,6,4164,9
7,1,7,0,224,1,1,9,24,9,9,0,972,2
5399,185,0
2,1,649,74,5,2,3,691,8,7,7,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 25/05/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 89936
Ký hiệu trúng ĐB: 12SZ-4SZ-7SZ
G.1 92694
G.2 6217063572
G.3 513966729581548
786522367958275
G.4 53375944 88051944
G.5 972167393545
305964568621
G.6 435048344
G.7 55298411
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7059,7,0,4,3,552,9,6,5
2,2,1113,9,56 
7,521,1,9370,2,9,5
 36,7,9,54,484
9,4,4,4,848,4,4,5,8,47,3,5,294,6,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 18/05/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 38740
Ký hiệu trúng ĐB: 15RG-2RG-9RG
G.1 87804
G.2 9766968599
G.3 423236123434678
428264376410284
G.4 94468850 52225011
G.5 851608920661
255682843423
G.6 443927918
G.7 12378689
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,504 50,6
1,611,6,8,22,4,1,5,869,4,1
2,9,123,6,2,3,72,378
2,2,434,77,184,4,6,9
0,3,6,8,840,6,36,9,899,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 11/05/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 37704
Ký hiệu trúng ĐB: 8RQ-12RQ-7RQ
G.1 72507
G.2 1739298092
G.3 361042779684557
738820638431784
G.4 21530352 74726866
G.5 039206723354
339259072111
G.6 930704172
G.7 62309257
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,304,7,4,7,4 57,3,2,4,7
1119,666,2
9,9,8,5,7,9,7,9,7,6,92 0,5,0,572,2,2
530,0 82,4,4
0,0,8,8,5,04  92,2,6,2,2,2

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ