KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 21/06/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 57997
Ký hiệu trúng ĐB: 8TP-
G.1 17000
G.2 6863622107
G.3 498263265876478
624999415609477
G.4 30631872 27601652
G.5 098500614296
282045865378
G.6 773386403
G.7 72466856
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,6,200,7,3858,6,2,6
61 3,2,5,9,8,8,4,563,0,1,8
7,5,726,09,0,778,7,2,8,3,2
6,7,0365,7,7,685,6,6
 46997,9,6
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 14/06/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 54343
Ký hiệu trúng ĐB: 7TZ-
G.1 72457
G.2 8711031630
G.3 902436289508534
133841872451904
G.4 56014125 00445704
G.5 921892729215
716560718780
G.6 266356613
G.7 76900250
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3,8,9,504,1,4,29,2,1,657,6,0
0,710,8,5,36,5,765,6
7,024,5572,1,6
4,4,130,4184,0
3,8,2,0,4,043,3,4 95,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 07/06/2018 (Hà Nội)
G.ĐB
Ký hiệu trúng ĐB:
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0  5 
 1  6 
 2  7 
 3  8 
 4  9 
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 31/05/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 93554
Ký hiệu trúng ĐB: 11SQ-
G.1 26591
G.2 4938621230
G.3 426051939846224
268828061260747
G.4 88681570 73679312
G.5 803655611637
024929857321
G.6 411990425
G.7 38692454
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,7,9050,8,254,4
9,6,2,112,2,18,368,7,1,9
8,1,124,1,5,44,6,37 
 30,6,7,89,6,386,2,5
5,2,2,547,94,691,8,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 24/05/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 42876
Ký hiệu trúng ĐB: 9RA-
G.1 19449
G.2 2688348018
G.3 956994805293001
589380228566341
G.4 15655482 84480774
G.5 879180420992
370994310546
G.6 327146876
G.7 53435452
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,98,652,3,4,2
0,4,9,3187,4,4,765
5,8,4,9,527276,4,6
8,5,438,11,3,483,5,2
7,549,1,8,2,6,6,34,9,099,1,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 17/05/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 87623
Ký hiệu trúng ĐB: 10RH-
G.1 27274
G.2 7394599720
G.3 855116467403534
207075909211215
G.4 18246000 28394511
G.5 431854486845
668439809614
G.6 941427930
G.7 46522163
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,8,307,04,1,452
1,1,4,211,5,1,8,4463
9,523,0,4,7,10,274,4
2,634,9,01,484,0
7,7,3,2,8,145,8,5,1,6392
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 10/05/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 69710
Ký hiệu trúng ĐB: 13RS-
G.1 79168
G.2 6768491730
G.3 431067842489428
755313228750899
G.4 51214144 83957589
G.5 908757382318
632268433556
G.6 499191433
G.7 18661106
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,306,6956
3,2,9,110,8,8,10,5,6,068,6
224,8,1,28,87 
4,330,1,8,36,2,3,1,184,7,9,7
8,2,444,39,8,999,5,9,1

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ