KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 14/10/2017 (Nam Định)
G.ĐB 69172
Ký hiệu trúng ĐB: 14DA-13DA-7DA
G.1 22419
G.2 1870910051
G.3 217774196417197
930730876744490
G.4 95410972 68355922
G.5 858459790136
575451562948
G.6 202071093
G.7 16357708
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
909,2,83,351,4,6
5,4,719,63,5,164,7
7,7,2,0227,9,6,772,7,3,2,9,1,7
7,935,6,54,084
6,8,541,81,0,797,0,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 07/10/2017 (Nam Định)
G.ĐB 29424
Ký hiệu trúng ĐB: 3DK-2DK-11DK
G.1 39872
G.2 8955404390
G.3 950524105150294
119042206573755
G.4 34583713 76846088
G.5 437543974266
631635733267
G.6 570733691
G.7 64045602
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,704,4,26,5,754,2,1,5,8,6
5,913,66,1,565,6,7,4
7,5,0249,672,5,3,0
1,7,3335,884,8
2,5,9,0,8,6,04  90,4,7,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 30/09/2017 (Nam Định)
G.ĐB 99334
Ký hiệu trúng ĐB: 12DT-2DT-10DT
G.1 79719
G.2 9019110683
G.3 429653621905839
770170513865428
G.4 13741962 46178389
G.5 132635861665
394844557292
G.6 628340317
G.7 07016632
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
407,16,6,555
9,019,9,7,7,72,8,665,2,5,6
6,9,328,6,81,1,1,074
834,9,8,23,2,4,283,9,6
3,748,01,1,3,891,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 23/09/2017 (Nam Định)
G.ĐB 18770
Ký hiệu trúng ĐB: 3CD-7CD-10CD
G.1 09867
G.2 5535491672
G.3 939948222333021
541971385223373
G.4 64304244 79851673
G.5 718783569750
339391200260
G.6 723480113
G.7 62467599
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,3,5,2,6,80 8,754,2,6,0
2135,467,0,2
7,5,623,1,0,36,9,870,2,3,3,5
2,7,7,9,2,13  85,7,0
5,9,444,6994,7,3,9
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 16/09/2017 (Nam Định)
G.ĐB 38485
Ký hiệu trúng ĐB: 15CM-11CM-1CM
G.1 58836
G.2 1483051566
G.3 671456393227591
927109201159404
G.4 64926523 07142407
G.5 809293756730
799076431944
G.6 839651931
G.7 44819126
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1,3,904,78,4,751
9,1,5,3,8,910,1,43,6,266
3,9,923,6 75
2,436,0,2,0,9,1 85,1
0,1,4,445,3,4,4391,2,2,0,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 09/09/2017 (Nam Định)
G.ĐB 41715
Ký hiệu trúng ĐB: 9CV-11CV-8CV
G.1 60783
G.2 9245345787
G.3 376226412796637
689687433339553
G.4 91749122 64899332
G.5 014303635606
447274248367
G.6 763941719
G.7 31620997
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,9153,3
4,315,9 68,3,7,3,2
2,2,3,7,622,7,2,48,2,3,6,974,2
8,5,3,5,4,6,637,3,2,1683,7,9
7,243,18,1,097
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 02/09/2017 (Nam Định)
G.ĐB 05731
Ký hiệu trúng ĐB: 2BE-11BE-13BE
G.1 95085
G.2 4046351219
G.3 383229813578276
487054838499275
G.4 44128079 68400931
G.5 744842919554
215044096408
G.6 322999602
G.7 61447815
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,505,9,8,28,3,0,7,154,0
3,3,9,619,2,5763,1
2,1,2,022,2 76,5,9,8
631,5,14,0,785,4
8,5,440,8,41,7,0,991,9

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ