KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 10/11/2018 (Nam Định)
G.ĐB 04284
Ký hiệu trúng ĐB: 14CQ-10CQ-2CQ
G.1 15217
G.2 7721558638
G.3 844614254281734
080150048103823
G.4 30520546 33961024
G.5 725998573981
683098755855
G.6 950962650
G.7 90589340
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,5,5,9,40 1,1,7,552,9,7,5,0,0,8
6,8,817,5,54,961,2
4,5,623,41,575
2,938,4,03,584,1,1
8,3,242,6,0596,0,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 03/11/2018 (Nam Định)
G.ĐB 14832
Ký hiệu trúng ĐB: 15CG-1CG-2CG
G.1 84157
G.2 9779102659
G.3 700150588021228
972500160006731
G.4 31066587 95620681
G.5 597602681665
171062419812
G.6 610309430
G.7 87823123
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,0,1,1,300,6,91,657,9,0
9,3,8,4,315,0,2,00,762,8,5
3,6,1,828,35,8,876
232,1,0,12,680,7,1,7,2
 415,091
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 27/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 13194
Ký hiệu trúng ĐB: 15BV-1BV-12BV
G.1 32444
G.2 7834453632
G.3 826548921386566
704250398120464
G.4 29937281 06551786
G.5 237518881249
106642021943
G.6 325265220
G.7 15646254
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2022,5,7,2,6,154,5,4
8,813,56,8,666,4,6,5,4,2
3,0,625,5,0 75
1,9,432881,1,6,8
9,4,4,5,6,6,544,4,9,3494,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 20/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 72328
Ký hiệu trúng ĐB: 9BM-13BM-5BM
G.1 18300
G.2 2462700463
G.3 654343053472131
434225980466679
G.4 36937732 81315045
G.5 788348907025
784901496971
G.6 556658101
G.7 49138066
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,9,800,4,14,256,8
3,3,7,0135,663,6
2,328,7,2,5279,1
6,9,8,134,4,1,2,12,583,0
3,3,045,9,9,97,4,4,493,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 13/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 48145
Ký hiệu trúng ĐB: 7BD-10BD-6BD
G.1 09500
G.2 3010515223
G.3 309696148896739
780295754212101
G.4 53371478 95755666
G.5 238266513181
970314666514
G.6 804724288
G.7 88970790
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,900,5,1,3,4,74,0,751
0,5,8146,669,6,6
4,823,9,43,9,078,5
2,039,78,7,8,888,2,1,8,8
1,0,245,26,3,297,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 06/10/2018 (Nam Định)
G.ĐB 68515
Ký hiệu trúng ĐB: 15AS-3AS-2AS
G.1 39283
G.2 4668556957
G.3 755954678086941
338733094982343
G.4 81437311 39503152
G.5 663786846086
125070634772
G.6 290672167
G.7 02932961
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,5,9021,8,957,0,2,0
4,1,615,1863,7,1
5,7,7,0295,3,673,2,2
8,7,4,4,6,937 83,5,0,4,6
841,9,3,34,295,0,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 29/09/2018 (Nam Định)
G.ĐB 08030
Ký hiệu trúng ĐB: 10AK-4AK-2AK
G.1 38852
G.2 5613606754
G.3 217107417838100
567982042537888
G.4 91104243 26538836
G.5 828549623660
607720089786
G.6 099733521
G.7 66400733
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1,0,1,6,400,8,72,852,4,3
210,03,3,8,662,0,6
5,625,17,078,7
4,5,3,330,6,6,3,37,9,8,088,5,6
543,0998,9

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ