KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 19/06/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 15489
Ký hiệu trúng ĐB: 15TR-
G.1 86695
G.2 6820767905
G.3 000966700418355
817392973715954
G.4 38589099 11476636
G.5 289032808190
570312517168
G.6 509244565
G.7 71416627
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,8,907,5,4,3,99,0,5,655,4,8,1
5,7,41 9,3,668,5,6
 270,3,4,271
 39,7,65,689,0
0,5,447,4,18,3,9,095,6,9,0,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 12/06/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 64199
Ký hiệu trúng ĐB: 3SB-
G.1 48878
G.2 4590636352
G.3 324752036715636
433889285567525
G.4 63063694 99840080
G.5 609440848914
894115006554
G.6 816787962
G.7 53700150
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,0,7,506,6,0,17,5,252,5,4,3,0
4,014,60,3,0,167,2
5,6256,878,5,0
5367,888,4,0,4,7
9,8,9,8,1,541999,4,4
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 05/06/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 08485
Ký hiệu trúng ĐB: 5SK-
G.1 84704
G.2 3106425954
G.3 224803087450597
820762082393032
G.4 90437490 16008635
G.5 479378280693
475653194816
G.6 727080646
G.7 31473244
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,9,0,804,08,354,6
319,67,5,1,464
3,323,8,79,2,474,6
2,4,9,932,5,1,2285,0,0
0,6,5,7,443,6,7,4197,0,3,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 29/05/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 26997
Ký hiệu trúng ĐB: 7ST-
G.1 04205
G.2 7091961560
G.3 394556880535240
459183965947978
G.4 24301950 67051921
G.5 804628858907
689752389866
G.6 790263419
G.7 74991280
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,4,3,5,9,805,5,5,70,5,0,0,855,9,0
219,8,9,24,660,6,3
1219,0,978,4
630,81,7,385,0
740,61,5,1,997,7,0,9
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 22/05/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 81330
Ký hiệu trúng ĐB: 10RC-
G.1 19024
G.2 1812478679
G.3 438850676025314
516932537287564
G.4 63348572 70307216
G.5 320821099436
566575527991
G.6 911773211
G.7 71607672
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,6,3,608,98,652
9,1,1,714,6,1,11,3,760,4,5,0
7,7,5,724,4 79,2,2,3,1,6,2
9,730,4,0,6 85
2,2,1,6,34 7,093,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 15/05/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 10316
Ký hiệu trúng ĐB: 5RL-
G.1 89439
G.2 7297044662
G.3 507951048846566
372544775141266
G.4 22676767 02771077
G.5 353618182498
056056026165
G.6 805129214
G.7 99738846
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,602,59,6,054,1
516,8,41,6,6,3,462,6,6,7,7,0,5
6,0296,6,7,770,7,7,3
739,68,1,9,888,8
5,1463,2,995,8,9
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 08/05/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 35876
Ký hiệu trúng ĐB: 8RV-
G.1 48644
G.2 2860302198
G.3 662005432458990
473909126140404
G.4 96961006 02826905
G.5 492801128423
772875463058
G.6 040138094
G.7 42328386
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,9,9,403,0,4,6,5 58
6127,9,0,4,861
8,1,4,324,8,3,8 76
0,2,838,29,2,2,5,382,3,6
4,2,0,944,6,0,2 98,0,0,6,4

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ