Giải ĐB 65771
Ký hiệu trúng ĐB: 13CR-3CR-5CR
Giải nhất 12518
Giải nhì 3579113320
Giải ba 167103262445320
913176618458081
Giải tư 79317117
95186252
Giải năm 120377380727
116476844968
Giải sáu 653489357
Giải bảy 41603227
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,2,603 52,3,7
7,9,8,3,418,0,7,7,8 64,8,0
5,320,4,0,7,71,1,2,5,271
0,531,8,21,1,3,684,1,4,9
2,8,6,841891
Giải ĐB 15844
Ký hiệu trúng ĐB: 14CH-10CH-15CH
Giải nhất 87994
Giải nhì 9135019050
Giải ba 359922320514886
639022198755625
Giải tư 02124912
30573736
Giải năm 458721743902
064053350783
Giải sáu 614470837
Giải bảy 92612132
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,5,4,705,2,20,2,350,0,7
6,212,2,48,361
9,0,1,1,0,9,325,18,5,8,374,0
836,5,7,2 86,7,7,3
4,9,7,144,0 94,2,2
Giải ĐB 68886
Ký hiệu trúng ĐB: 10BX-8BX-6BX
Giải nhất 01023
Giải nhì 8954085790
Giải ba 209785540622869
806759344878303
Giải tư 97136550
80576985
Giải năm 555191434823
651359947988
Giải sáu 363743826
Giải bảy 95126551
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,506,37,8,9,650,7,1,1
5,513,3,28,0,269,3,5
123,3,6578,5
2,0,1,4,2,1,6,43 7,4,886,5,8
940,8,3,3690,4,5
Giải ĐB 15132
Ký hiệu trúng ĐB: 3BN-1BN-14BN
Giải nhất 40702
Giải nhì 7227067668
Giải ba 187783499022643
616055584298732
Giải tư 07426556
99365684
Giải năm 259487244960
491470824261
Giải sáu 445791086
Giải bảy 97644518
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,9,602,50,4,456
6,914,85,3,868,0,1,4
3,0,4,3,4,824970,8
432,2,66,7,184,2,6
8,9,2,1,643,2,2,5,5 90,4,1,7
Giải ĐB 35128
Ký hiệu trúng ĐB: 11BE-12BE-10BE
Giải nhất 62713
Giải nhì 2035973758
Giải ba 535647732865062
908519003024099
Giải tư 12262246
16037879
Giải năm 735766414876
584739923457
Giải sáu 853512498
Giải bảy 86644653
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
303 59,8,1,7,7,3,3
5,413,22,4,7,8,464,2,4
6,9,128,8,65,4,579,6
1,0,5,53 2,5,2,986
6,646,1,7,65,9,799,2,8
Giải ĐB 99739
Ký hiệu trúng ĐB: 8AT-2AT-1AT
Giải nhất 89184
Giải nhì 4092160155
Giải ba 581627979479465
854719644774152
Giải tư 08870132
73474588
Giải năm 097006065011
541132952986
Giải sáu 776786485
Giải bảy 21989658
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7065,6,9,855,2,8
2,7,1,1,211,10,8,7,8,962,5
6,5,321,14,8,471,0,6
 39,28,9,584,7,8,6,6,5
8,947,7394,5,8,6
Giải ĐB 68455
Ký hiệu trúng ĐB: 5AL-11AL-3AL
Giải nhất 71702
Giải nhì 2163580267
Giải ba 109133051943767
436603987244129
Giải tư 77476307
12368129
Giải năm 779725143675
924275720525
Giải sáu 156230899
Giải bảy 53800870
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,3,8,702,7,85,3,7,255,6,3
 13,9,43,567,7,0
0,7,4,729,9,56,6,4,0,972,5,2,0
1,535,6,0 8 
147,21,2,2,997,9