Giải ĐB 83208
Ký hiệu trúng ĐB: 15KN-6KN-11KN
Giải nhất 72164
Giải nhì 6942732385
Giải ba 977564801318542
448870484580171
Giải tư 48334667
27401345
Giải năm 195579298996
480186653825
Giải sáu 989787592
Giải bảy 62448974
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
408,18,4,4,5,6,256,5
7,0135,964,7,5,2
4,9,627,9,52,8,6,871,4
1,333 85,7,9,7,9
6,4,742,5,0,5,42,8,896,2
Giải ĐB 61090
Ký hiệu trúng ĐB: 15HZ-1HZ-5HZ-10HZ
Giải nhất 49169
Giải nhì 3321084333
Giải ba 692837048945784
777304102705042
Giải tư 99540235
45159234
Giải năm 036278244807
564371147929
Giải sáu 157797201
Giải bảy 28765508
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,1,307,1,83,1,554,7,5
 10,5,4769,2
4,627,4,9,82,0,5,976
3,8,433,0,5,42,083,9,4
8,5,3,2,142,36,8,290,7
Giải ĐB 58549
Ký hiệu trúng ĐB: 12HR-8HR-9HR
Giải nhất 62533
Giải nhì 1980512534
Giải ba 776694995879536
139236557240789
Giải tư 44843809
84152507
Giải năm 425797086267
777837290024
Giải sáu 305984522
Giải bảy 81100306
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
105,9,7,8,5,3,60,1,058,7
815,03,069,7
7,223,9,4,20,5,672,8
3,2,033,4,65,0,789,4,4,1
3,8,2,8494,6,8,0,29 
Giải ĐB 65208
Ký hiệu trúng ĐB: 15GZ-4GZ-2GZ
Giải nhất 55223
Giải nhì 0701034387
Giải ba 208690191146035
149718554583460
Giải tư 78586779
24523511
Giải năm 057469870889
167631798622
Giải sáu 547914882
Giải bảy 72549592
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,6083,4,958,2,4
1,7,110,1,1,4769,0
5,2,8,7,923,28,8,471,9,4,6,9,2
2350,587,7,9,2
7,1,545,76,7,8,795,2
Giải ĐB 38231
Ký hiệu trúng ĐB: 1GR-9GR-8GR
Giải nhất 01714
Giải nhì 9512677765
Giải ba 656096931154686
809988473081787
Giải tư 74389859
91942950
Giải năm 034908491015
314641488354
Giải sáu 332381698
Giải bảy 72621203
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,509,36,159,0,4
3,1,814,1,5,22,8,465,2
3,7,6,126872
 31,0,8,29,3,4,986,7,1
1,9,549,9,6,80,5,4,498,4,8
Giải ĐB 64391
Ký hiệu trúng ĐB: 5GH-15GH-8GH
Giải nhất 54349
Giải nhì 8985330879
Giải ba 579487476890532
052899732751479
Giải tư 72478472
13405064
Giải năm 387947144113
509390472256
Giải sáu 276261803
Giải bảy 40541815
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,403153,6,4
9,614,3,8,55,768,4,1
3,7272,4,479,9,2,9,6
5,1,9,0324,6,189
6,1,549,8,7,0,7,04,7,8,7,791,3