Giải ĐB 50296
Ký hiệu trúng ĐB: 1TM-15TM-6TM
Giải nhất 57174
Giải nhì 7343278564
Giải ba 052007575367380
968895323142760
Giải tư 37222600
73375030
Giải năm 714406393775
760341764792
Giải sáu 562922867
Giải bảy 42966786
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,6,0,300,0,3753
31 9,7,9,864,0,2,7,7
3,2,9,6,2,422,23,6,674,5,6
5,032,1,7,0,9 80,9,6
7,6,444,28,396,2,6
Giải ĐB 81948
Ký hiệu trúng ĐB: 11TX-1TX-10TX
Giải nhất 16974
Giải nhì 1872004766
Giải ba 327400299824119
967738706953222
Giải tư 70761692
20974226
Giải năm 212497433730
518974181602
Giải sáu 089321098
Giải bảy 16050014
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,4,3,002,5,0 5 
219,8,6,46,7,2,166,9
2,9,020,2,6,4,1974,3,6
7,43 4,9,1,989,9
7,2,148,0,31,6,8,898,2,7,8
Giải ĐB 54099
Ký hiệu trúng ĐB: 3SE-9SE-5SE
Giải nhất 15572
Giải nhì 5438251227
Giải ba 763363368415730
040888300419652
Giải tư 84285445
81756291
Giải năm 890747987371
511892014517
Giải sáu 573762187
Giải bảy 64354819
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
304,7,14,7,352
9,7,018,7,9362,4
7,8,5,627,82,0,1,872,5,1,3
736,0,58,2,9,1,482,4,8,7
8,0,645,89,199,1,8
Giải ĐB 79685
Ký hiệu trúng ĐB: 5SN-2SN-10SN
Giải nhất 40436
Giải nhì 2181895211
Giải ba 200066439353402
643584869105512
Giải tư 28716235
51739185
Giải năm 090871471162
409538600700
Giải sáu 685825219
Giải bảy 01568039
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,0,806,2,8,0,18,3,8,9,8,258,6
1,9,7,018,1,2,93,0,562,0
0,1,625471,3
9,736,5,91,5,085,5,5,0
 471,393,1,5
Giải ĐB 70873
Ký hiệu trúng ĐB: 1SY-8SY-3SY
Giải nhất 33167
Giải nhì 3730809513
Giải ba 652472026245946
468256048498810
Giải tư 81387638
79184378
Giải năm 164931291584
553492473785
Giải sáu 265553473
Giải bảy 37921064
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,1082,8,653
 13,0,8,0467,2,5,4
6,925,96,4,4,373,8,3
7,1,5,738,8,4,70,3,3,1,784,4,5
8,8,3,647,6,9,74,292
Giải ĐB 15245
Ký hiệu trúng ĐB: 12RF-7RF-1RF
Giải nhất 78955
Giải nhì 0311926234
Giải ba 256900392379311
122785093209673
Giải tư 13149584
03842840
Giải năm 258233667661
982686877388
Giải sáu 954867401
Giải bảy 10644682
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,4,1014,555,4
1,6,019,1,4,06,2,466,1,7,4
3,8,823,68,678,3
2,734,27,884,4,2,7,8,2
3,1,8,8,5,645,0,619 
Giải ĐB 98581
Ký hiệu trúng ĐB: 1RP-3RP-10RP
Giải nhất 98210
Giải nhì 3897141604
Giải ba 683794451134898
862080745169179
Giải tư 62481162
73276940
Giải năm 566956931175
709210319745
Giải sáu 795846823
Giải bảy 28873029
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,304,87,4,951
8,7,1,5,310,1462,9
6,927,3,8,92,871,9,9,5
9,231,09,0,4,281,7
 48,0,5,67,7,6,298,3,2,5