Giải ĐB 48145
Ký hiệu trúng ĐB: 7BD-10BD-6BD
Giải nhất 09500
Giải nhì 3010515223
Giải ba 309696148896739
780295754212101
Giải tư 53371478
95755666
Giải năm 238266513181
970314666514
Giải sáu 804724288
Giải bảy 88970790
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,900,5,1,3,4,74,0,751
0,5,8146,669,6,6
4,823,9,43,9,078,5
2,039,78,7,8,888,2,1,8,8
1,0,245,26,3,297,0
Giải ĐB 68515
Ký hiệu trúng ĐB: 15AS-3AS-2AS
Giải nhất 39283
Giải nhì 4668556957
Giải ba 755954678086941
338733094982343
Giải tư 81437311
39503152
Giải năm 663786846086
125070634772
Giải sáu 290672167
Giải bảy 02932961
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,5,9021,8,957,0,2,0
4,1,615,1863,7,1
5,7,7,0295,3,673,2,2
8,7,4,4,6,937 83,5,0,4,6
841,9,3,34,295,0,3
Giải ĐB 08030
Ký hiệu trúng ĐB: 10AK-4AK-2AK
Giải nhất 38852
Giải nhì 5613606754
Giải ba 217107417838100
567982042537888
Giải tư 91104243
26538836
Giải năm 828549623660
607720089786
Giải sáu 099733521
Giải bảy 66400733
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,1,0,1,6,400,8,72,852,4,3
210,03,3,8,662,0,6
5,625,17,078,7
4,5,3,330,6,6,3,37,9,8,088,5,6
543,0998,9
Giải ĐB 29578
Ký hiệu trúng ĐB: 12AB-5AB-4AB
Giải nhất 41490
Giải nhì 7730719069
Giải ba 421483879709499
913188613656087
Giải tư 92977950
49712306
Giải năm 215773543010
731753756870
Giải sáu 012497756
Giải bảy 83657727
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,5,1,707,67,650,7,4,6
718,0,7,23,0,569,5
1270,9,8,9,5,1,9,7,278,1,5,0,7
8367,4,187,3
5486,990,7,9,7,7
Giải ĐB 59077
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZG-1ZG-8ZG
Giải nhất 60870
Giải nhì 4453240380
Giải ba 468071200103419
301236278094445
Giải tư 39328318
92104290
Giải năm 839338831102
265648608068
Giải sáu 888948794
Giải bảy 37175978
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,8,8,1,9,607,1,2456,9
 19,8,0,7560,8
3,3,0237,0,3,177,0,8
2,9,832,2,71,6,8,4,780,0,3,8
945,81,590,3,4
Giải ĐB 66915
Ký hiệu trúng ĐB: 2ZQ-5ZQ-6ZQ
Giải nhất 12941
Giải nhì 1621784509
Giải ba 257216343269347
087094338468675
Giải tư 92332993
45622952
Giải năm 195256756548
588666483738
Giải sáu 673374020
Giải bảy 93867068
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,709,91,7,752,2
4,215,78,862,8
3,6,5,521,01,475,5,3,4,0
3,9,7,932,3,84,4,3,684,6,6
8,741,7,8,80,093,3
Giải ĐB 48319
Ký hiệu trúng ĐB: 13YA-2YA-10YA
Giải nhất 53019
Giải nhì 5942991748
Giải ba 082336313685840
764664533894849
Giải tư 40914957
21528060
Giải năm 832282649744
347424911062
Giải sáu 349799164
Giải bảy 70319383
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,6,70  57,2
9,9,319,93,666,0,4,2,4
5,2,629,2574,0
3,9,833,6,8,14,383
6,4,7,648,0,9,4,91,1,2,4,4,991,1,9,3