Giải ĐB 73224
Ký hiệu trúng ĐB: 1GQ-11GQ-12GQ
Giải nhất 81011
Giải nhì 0074472834
Giải ba 021661010033548
603104576635173
Giải tư 64748693
80542631
Giải năm 947387004148
256700334452
Giải sáu 304673215
Giải bảy 64029948
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,1,000,0,4,2154,2
1,311,0,56,666,6,7,4
5,024673,4,3,3
7,9,7,3,734,1,34,4,48 
2,4,3,7,5,0,644,8,8,8993,9
Giải ĐB 90522
Ký hiệu trúng ĐB: 13FZ-7FZ-3FZ
Giải nhất 22061
Giải nhì 6116806758
Giải ba 091938282427809
068556271598624
Giải tư 75552210
08189573
Giải năm 705826686343
442606483166
Giải sáu 138453183
Giải bảy 76731338
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1095,1,558,5,5,8,3
615,0,8,32,6,761,8,8,6
222,4,4,6 73,6,3
9,7,4,5,8,7,138,86,5,1,5,6,4,3,383
2,243,8 93
Giải ĐB 56675
Ký hiệu trúng ĐB: 3FR-9FR-12FR
Giải nhất 05257
Giải nhì 3542453107
Giải ba 045175832124231
869154966151449
Giải tư 87547939
13356356
Giải năm 693069254555
655907220856
Giải sáu 713567132
Giải bảy 91778009
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,807,97,1,3,2,557,4,6,5,9,6
2,3,6,917,5,35,561,7
2,324,1,5,25,0,1,6,775,7
131,9,5,0,2 8 
2,5494,3,5,091
Giải ĐB 54691
Ký hiệu trúng ĐB: 8FH-13FH-11FH
Giải nhất 17119
Giải nhì 7854314986
Giải ba 058347027045686
609499220803756
Giải tư 08087381
03710211
Giải năm 189057923023
178987183348
Giải sáu 909044648
Giải bảy 42526965
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,908,8,9656,2
9,8,7,119,1,88,8,569,5
9,4,523 70,1
4,2340,0,1,4,486,6,1,9
3,443,9,8,4,8,21,4,8,0,691,0,2
Giải ĐB 22750
Ký hiệu trúng ĐB: 2ES-6ES-10ES
Giải nhất 77177
Giải nhì 8313542496
Giải ba 053547198042609
860894715911552
Giải tư 94485778
58746283
Giải năm 742002140200
923029313741
Giải sáu 728712281
Giải bảy 71550603
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,2,0,309,0,6,33,550,4,9,2,5
3,4,8,714,29,06 
5,120,8777,8,4,1
8,035,0,14,7,280,9,3,1
5,7,148,10,8,596
Giải ĐB 64793
Ký hiệu trúng ĐB: 9EK-7EK-1EK
Giải nhất 11002
Giải nhì 5729204037
Giải ba 125143106892657
462077058979122
Giải tư 52326601
53986602
Giải năm 304785756500
955229059536
Giải sáu 070109979
Giải bảy 39502111
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,502,7,1,2,0,5,97,057,2,0
0,2,114,1368
0,9,2,3,0,522,13,5,0,475,0,9
937,2,6,96,989
1478,0,7,393,2,8
Giải ĐB 72729
Ký hiệu trúng ĐB: 5DV-2DV-7DV
Giải nhất 35229
Giải nhì 0633970800
Giải ba 763674874887121
817267237057111
Giải tư 93000250
05849830
Giải năm 263600255192
492433608715
Giải sáu 289388227
Giải bảy 39870654
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,0,5,3,600,0,62,150,4
2,111,52,3,067,0
929,9,1,6,5,4,76,2,87 
 39,0,6,94,884,9,8,7
8,2,5482,2,3,8,392