Giải ĐB 04264
Ký hiệu trúng ĐB: 10KH-5KH-9KH
Giải nhất 96456
Giải nhì 9905248761
Giải ba 445842769478373
448634375694263
Giải tư 57594607
11388062
Giải năm 663467132011
271904179972
Giải sáu 512351340
Giải bảy 16685037
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,507 56,2,6,9,1,0
6,1,513,1,9,7,2,65,5,164,1,3,3,2,8
5,6,7,12 0,1,373,2
7,6,6,138,4,73,684
6,8,9,34 5,194
Giải ĐB 15589
Ký hiệu trúng ĐB: 15KT-14KT-8KT
Giải nhất 95113
Giải nhì 1316364626
Giải ba 080268652603469
281776301356266
Giải tư 36100096
82836875
Giải năm 675399108371
197835416993
Giải sáu 079337470
Giải bảy 48967632
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,1,70 753
7,413,3,0,02,2,2,6,9,9,763,9,6
326,6,67,377,5,1,8,9,0,6
1,6,1,8,5,937,27,489,3
 41,88,6,796,3,6
Giải ĐB 61773
Ký hiệu trúng ĐB: 6HC-9HC-2HC
Giải nhất 20030
Giải nhì 9455889831
Giải ba 875580716092229
877713822476912
Giải tư 92338468
65008739
Giải năm 174624433681
779512898211
Giải sáu 621420633
Giải bảy 31565196
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,6,0,20 958,8,6,1
3,7,8,1,2,3,512,14,5,960,8
129,4,1,0 73,1
7,3,4,330,1,3,9,3,15,5,681,9
246,32,3,895,6
Giải ĐB 53369
Ký hiệu trúng ĐB: 6HM-5HM-9HM
Giải nhất 38167
Giải nhì 7781864123
Giải ba 463287263318014
460122401448423
Giải tư 88848241
99570422
Giải năm 933516871926
665974364661
Giải sáu 711896515
Giải bảy 72435991
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 3,157,9,9
4,6,1,918,4,2,4,1,52,3,969,7,1
1,2,723,8,3,2,66,5,872
2,3,2,433,5,61,284,7
1,1,841,36,5,596,1
Giải ĐB 71531
Ký hiệu trúng ĐB: 3HV-12HV-5HV
Giải nhất 52267
Giải nhì 0466794249
Giải ba 935530092877949
785821095362510
Giải tư 34645101
68514753
Giải năm 881540777029
321855221117
Giải sáu 767371938
Giải bảy 32304521
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3011,453,3,1,3
3,0,5,7,210,5,8,7 67,7,4,7
8,2,328,9,2,16,6,7,1,677,1
5,5,531,8,2,02,1,382
649,9,54,4,29 
Giải ĐB 83892
Ký hiệu trúng ĐB: 3GD-8GD-12GD
Giải nhất 76954
Giải nhì 5814130276
Giải ba 527216211684152
618379210054911
Giải tư 01220651
45682167
Giải năm 705467774595
257208266939
Giải sáu 048486124
Giải bảy 19212885
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 9,854,2,1,4
4,2,1,5,216,1,97,1,2,868,7
9,5,2,721,2,6,4,1,83,6,776,7,2
 37,96,4,286,5
5,5,241,83,192,5
Giải ĐB 70870
Ký hiệu trúng ĐB: 7GN-1GN-2GN
Giải nhất 58764
Giải nhì 3098779475
Giải ba 957771907322261
392640059799868
Giải tư 11254772
89359192
Giải năm 442458916303
045982501481
Giải sáu 109739203
Giải bảy 66762985
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,503,9,37,2,3,859,0
6,9,81 6,764,1,4,8,6
7,925,4,98,7,970,5,7,3,2,6
7,0,035,9687,1,5
6,6,24 5,0,3,297,2,1