Giải ĐB 81636
Ký hiệu trúng ĐB: 8NK-10NK-11NK
Giải nhất 20400
Giải nhì 7960966006
Giải ba 644180766756587
547387234229170
Giải tư 62270524
91149120
Giải năm 031572639675
120227811525
Giải sáu 015811207
Giải bảy 00666236
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,7,2,000,9,6,2,7,01,7,2,15 
8,118,4,5,5,13,0,6,367,3,6,2
4,0,627,4,0,56,8,2,070,5
636,8,61,387,1
2,142 9 
Giải ĐB 03830
Ký hiệu trúng ĐB: 13NT-4NT-15NT
Giải nhất 82039
Giải nhì 4006654037
Giải ba 111774643678909
276905783158864
Giải tư 18514522
98097672
Giải năm 864534693828
683047941235
Giải sáu 385113374
Giải bảy 48912706
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,9,309,9,64,3,851
3,5,9136,3,066,4,9
2,722,8,73,7,277,2,4
130,9,7,6,1,0,52,485
6,9,745,83,0,0,690,4,1
Giải ĐB 90586
Ký hiệu trúng ĐB: 6MC-7MC-13MC
Giải nhất 60072
Giải nhì 2871926258
Giải ba 060493846423482
087093907451419
Giải tư 11221538
02562956
Giải năm 018259851629
207130398752
Giải sáu 219159356
Giải bảy 84522231
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09858,6,6,2,9,6,2
7,319,9,98,5,5,564
7,8,2,8,5,5,222,9,2 72,4,1
 38,9,15,386,2,2,5,4
6,7,8491,4,0,1,2,3,1,59 
Giải ĐB 00154
Ký hiệu trúng ĐB: 13ML-6ML-11ML
Giải nhất 67018
Giải nhì 5513556128
Giải ba 907088649418520
620770268325677
Giải tư 94067398
37209188
Giải năm 275037570312
960630830925
Giải sáu 993114619
Giải bảy 82457672
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,2,508,6,63,2,454,0,7
 18,2,4,90,0,76 
1,8,728,0,0,57,7,577,7,6,2
8,8,9351,2,0,9,883,8,3,2
5,9,145194,8,3
Giải ĐB 93481
Ký hiệu trúng ĐB: 5MZ-14MZ-4MZ
Giải nhất 18583
Giải nhì 4688908699
Giải ba 735407292288762
121380718078416
Giải tư 34048630
38020054
Giải năm 200655642050
334798429873
Giải sáu 705866430
Giải bảy 88153205
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,3,5,304,2,6,5,50,1,054,0
816,51,0,662,4,6
2,6,0,4,322473
8,738,0,0,23,881,3,9,0,8
0,5,640,7,28,999
Giải ĐB 37601
Ký hiệu trúng ĐB: 3LG-14LG-4LG
Giải nhất 93185
Giải nhì 2700813479
Giải ba 805142282716815
203151263434210
Giải tư 55756106
37579579
Giải năm 949854772404
512335848876
Giải sáu 183867764
Giải bảy 63404903
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,401,8,6,4,38,1,1,757
 14,5,5,00,767,4,3
 27,32,5,7,679,5,9,7,6
2,8,6,0340,985,4,3
1,3,0,8,640,97,7,498