Giải ĐB 17168
Ký hiệu trúng ĐB: 13HX-5HX-10HX
Giải nhất 91464
Giải nhì 1355820501
Giải ba 983536012602603
850269224507184
Giải tư 11361532
13974594
Giải năm 101443353269
692603668212
Giải sáu 889847164
Giải bảy 94230268
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 01,3,24,358,3
 14,22,2,3,2,668,4,9,6,4,8
3,1,026,6,6,39,47 
5,0,236,2,56,5,684,9
6,8,9,1,6,945,76,897,4,4
Giải ĐB 60081
Ký hiệu trúng ĐB: 15GE-8GE-2GE
Giải nhất 86157
Giải nhì 8410442853
Giải ba 645159780938871
618374385504037
Giải tư 27331704
96838016
Giải năm 938383010420
572683124531
Giải sáu 306723212
Giải bảy 98833584
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
204,9,4,1,61,5,357,3,5
8,7,0,315,6,2,21,2,06 
1,120,6,35,3,371
5,3,8,8,2,837,7,3,1,5981,3,3,3,4
0,0,84  98
Giải ĐB 35516
Ký hiệu trúng ĐB: 10GP-13GP-7GP
Giải nhất 97614
Giải nhì 8290266873
Giải ba 554397388652398
078790934881406
Giải tư 46059101
11517964
Giải năm 221256978660
517373181477
Giải sáu 853979868
Giải bảy 83438629
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
602,6,5,1 51,3
0,516,4,2,81,8,0,864,0,8
0,1299,773,9,3,7,9
7,7,5,8,4399,4,1,686,3,6
1,648,33,7,7,298,7
Giải ĐB 43268
Ký hiệu trúng ĐB: 12GY-10GY-9GY
Giải nhất 30019
Giải nhì 5153188791
Giải ba 957751553591240
312844263667661
Giải tư 80034190
90467491
Giải năm 815014232861
577641869184
Giải sáu 459696234
Giải bảy 54417843
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,9,5037,350,9,4
3,9,6,9,6,4193,4,7,8,968,1,1
 23 75,6,8
0,2,431,5,6,46,784,6,4
8,8,3,540,6,1,31,591,0,1,6
Giải ĐB 35408
Ký hiệu trúng ĐB: 10FH-6FH-9FH
Giải nhất 40368
Giải nhì 8678695505
Giải ba 133784405368347
897507076421026
Giải tư 67067720
81165849
Giải năm 901491371429
123045230723
Giải sáu 309989023
Giải bảy 92580302
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,2,308,5,6,9,3,2 53,0,8
 16,48,2,0,168,4
9,026,0,9,3,3,34,378
5,2,2,2,037,00,6,7,586,9
6,147,94,2,0,892
Giải ĐB 70523
Ký hiệu trúng ĐB: 1FR-6FR-8FR
Giải nhất 07065
Giải nhì 2731197860
Giải ba 212795332831510
187931129085963
Giải tư 72164560
19690247
Giải năm 586079802329
651117153751
Giải sáu 914163130
Giải bảy 85748200
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,1,9,6,6,8,3,00 6,1,851
1,1,511,0,6,1,5,4165,0,3,0,9,0,3
823,8,9479,4
2,9,6,63 280,5,2
1,7477,6,293,0
Giải ĐB 31134
Ký hiệu trúng ĐB: 1EA-14EA-8EA
Giải nhất 13898
Giải nhì 2686952349
Giải ba 024235464269684
700109137814311
Giải tư 88081468
33502633
Giải năm 938940063895
840328471545
Giải sáu 508078852
Giải bảy 31955563
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,508,6,3,89,4,9,550,2,5
1,310,1 69,8,3
4,523478,8
2,3,0,634,3,19,7,0,6,0,784,9
3,849,2,7,56,4,898,5,5