Giải ĐB 47028
Ký hiệu trúng ĐB: 13DB-7DB-4DB
Giải nhất 46313
Giải nhì 4168281199
Giải ba 068289803369426
749941117078354
Giải tư 89578935
12158295
Giải năm 195250241770
460303113885
Giải sáu 183817004
Giải bảy 11672376
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,703,43,1,9,854,7,2
1,113,5,1,7,12,767
8,528,8,6,4,35,1,670,0,6
1,3,0,8,233,52,282,5,3
9,5,2,04 999,4,5
Giải ĐB 58309
Ký hiệu trúng ĐB: 4DL-6DL-2DL
Giải nhất 21479
Giải nhì 0762869872
Giải ba 896498420016298
667839293872420
Giải tư 33001615
26463520
Giải năm 219752507922
829170935378
Giải sáu 473782726
Giải bảy 31137066
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,2,0,2,5,709,0,015 
9,315,34,2,666
7,2,828,0,0,2,6979,2,8,3,0
8,9,7,138,12,9,3,783,2
 49,60,7,498,7,1,3
Giải ĐB 56766
Ký hiệu trúng ĐB: 7DV-12DV-10DV
Giải nhất 88557
Giải nhì 8086866735
Giải ba 923070021688262
596251161262399
Giải tư 66291370
40077601
Giải năm 011800222138
317742057652
Giải sáu 272468490
Giải bảy 03311776
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,907,7,1,5,33,2,057,2
0,316,2,8,76,1,766,8,2,8
6,1,2,5,725,9,25,0,0,7,170,7,2,6
 35,8,16,1,3,68 
 4 9,299,0
Giải ĐB 10587
Ký hiệu trúng ĐB: 6CE-11CE-5CE
Giải nhất 13786
Giải nhì 0612260609
Giải ba 590089526523599
438444256709541
Giải tư 17264539
28492913
Giải năm 076216110996
525540140407
Giải sáu 979336305
Giải bảy 72553538
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 09,8,7,56,5,0,5,355,5
4,113,1,48,2,9,365,7,2
2,6,722,68,6,079,2
139,6,5,80,387,6
4,144,1,90,9,3,4,799,6
Giải ĐB 66956
Ký hiệu trúng ĐB: 6CN-11CN-12CN
Giải nhất 37201
Giải nhì 4633320813
Giải ba 622582671471492
572749029094373
Giải tư 90024192
75086553
Giải năm 736357542176
693979009684
Giải sáu 607377277
Giải bảy 01891554
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,001,2,8,0,7,1156,8,3,4,4
0,013,4,55,763
9,0,92 0,7,774,3,6,7,7
3,1,7,5,633,95,084,9
1,7,5,8,54 3,892,0,2
Giải ĐB 00730
Ký hiệu trúng ĐB: 8CX-10CX-11CX
Giải nhất 73457
Giải nhì 0271592364
Giải ba 742693694185428
093990074543274
Giải tư 43937401
89066925
Giải năm 776163209319
743581606802
Giải sáu 141505798
Giải bảy 23801162
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,6,801,6,2,51,4,2,3,057
4,0,6,4,115,9,1 64,9,1,0,2
0,628,5,0,3574
9,230,52,98 
6,741,5,16,9,199,3,8
Giải ĐB 22989
Ký hiệu trúng ĐB: 8BF-7BF-10BF
Giải nhất 29714
Giải nhì 5068092737
Giải ba 461728863464541
598699629100960
Giải tư 71493334
65081232
Giải năm 183418694811
983655356658
Giải sáu 465623619
Giải bảy 07467161
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,608,73,658
4,9,1,7,614,1,93,469,0,9,5,1
7,3233,072,1
237,4,4,2,4,6,50,589,0
1,3,3,341,9,68,6,4,6,191