Giải ĐB 24049
Ký hiệu trúng ĐB: 7NL-13NL-2NL
Giải nhất 13325
Giải nhì 9853516883
Giải ba 011525736878542
007987276619845
Giải tư 02719983
69068526
Giải năm 973829487585
987087023554
Giải sáu 687217133
Giải bảy 13677822
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
706,22,3,4,852,4
717,36,0,268,6,7
5,4,0,225,6,28,1,671,0,8
8,8,3,135,8,36,9,3,4,783,3,5,7
549,2,5,8498
Giải ĐB 21423
Ký hiệu trúng ĐB: 6NV-9NV-11NV
Giải nhất 52724
Giải nhì 7360773054
Giải ba 347876891155917
748210533107407
Giải tư 49737775
95511559
Giải năm 338735634738
984484317037
Giải sáu 017634132
Giải bảy 09530665
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 07,7,9,67,654,1,9,3
1,2,3,5,311,7,7 63,5
323,4,10,8,1,0,8,3,173,5
2,7,6,531,8,1,7,4,2387,7
2,5,4,3445,09 
Giải ĐB 05180
Ký hiệu trúng ĐB: 13MD-15MD-14MD
Giải nhất 16830
Giải nhì 5231988685
Giải ba 506517734690485
771219378988026
Giải tư 49266976
05378804
Giải năm 156995492209
206530992751
Giải sáu 788481180
Giải bảy 39683579
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,3,804,98,8,6,351,1
5,2,5,8194,2,2,769,5,8
 21,6,6376,9
 30,7,9,58,680,5,5,9,8,1,0
 46,91,8,6,4,0,9,3,799
Giải ĐB 61444
Ký hiệu trúng ĐB: 8MN-5MN-7MN
Giải nhất 48915
Giải nhì 8198467377
Giải ba 931822171963464
721840304834348
Giải tư 73596060
88529547
Giải năm 269579808798
779243141756
Giải sáu 286816555
Giải bảy 51922102
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,8021,9,559,2,6,5,1
5,215,9,4,65,8,164,0
8,5,9,9,0217,477
 3 4,4,984,2,4,0,6
4,8,6,8,144,8,8,71,595,8,2,2
Giải ĐB 18625
Ký hiệu trúng ĐB: 1LA-13LA-9LA
Giải nhất 75580
Giải nhì 6785478266
Giải ba 536012105015139
985972899571412
Giải tư 70534977
23940302
Giải năm 612080684035
555480775542
Giải sáu 781368493
Giải bảy 56946850
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,2,501,22,9,354,0,3,4,6,0
0,8126,566,8,8,8
1,0,425,09,7,777,7
5,939,56,6,680,1
5,9,5,942397,5,4,3,4
Giải ĐB 61573
Ký hiệu trúng ĐB: 7LH-15LH-6LH
Giải nhất 15068
Giải nhì 8130517862
Giải ba 936870018691229
569418879842216
Giải tư 02757725
02743400
Giải năm 317374807872
379714225730
Giải sáu 060302004
Giải bảy 48236970
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,3,6,705,0,2,40,7,25 
4168,168,2,0,9
6,7,2,029,5,2,38,973,5,4,3,2,0
7,7,23 6,9,487,6,0
7,041,82,698,7