Giải ĐB 92986
Ký hiệu trúng ĐB: 5QK-
Giải nhất 94699
Giải nhì 9987661323
Giải ba 700292432527063
124662222396411
Giải tư 90128051
33944525
Giải năm 884630122768
266765337729
Giải sáu 413854555
Giải bảy 32225796
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 0 2,2,551,4,5,7
1,511,2,2,38,7,6,4,963,6,8,7
1,1,3,223,9,5,3,5,9,26,576
2,6,2,3,133,2686
9,5469,2,299,4,6
Giải ĐB 32369
Ký hiệu trúng ĐB: 15QN-11QN-14QN
Giải nhất 97691
Giải nhì 8924007680
Giải ba 066280502594129
657204551875574
Giải tư 21814185
49739648
Giải năm 596309459232
847397677146
Giải sáu 677816271
Giải bảy 99632777
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,8,20 2,8,45 
9,8,718,64,169,3,7,3
328,5,9,0,76,7,2,774,3,3,7,1,7
7,6,7,6322,1,480,1,5
740,8,5,66,2,991,9
Giải ĐB 34580
Ký hiệu trúng ĐB: 5QT-
Giải nhất 02976
Giải nhì 5998550213
Giải ba 661449317990465
764581494596862
Giải tư 86631412
65406534
Giải năm 423567834787
449680339992
Giải sáu 290154813
Giải bảy 70314123
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,4,9,70 8,6,4,358,4
3,413,2,37,965,2,3
6,1,923876,9,0
1,6,8,3,1,234,5,3,1580,5,3,7
4,3,544,5,0,1796,2,0
Giải ĐB 20546
Ký hiệu trúng ĐB: 6QY-11QY-12QY
Giải nhất 98458
Giải nhì 6776678121
Giải ba 154207111858387
058770975746879
Giải tư 68659753
66022440
Giải năm 335794769255
694491853541
Giải sáu 831638639
Giải bảy 92019122
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,402,16,5,858,7,3,7,5
2,4,3,0,9184,6,766,5
0,9,221,0,28,7,5,577,9,6
531,8,95,1,387,5
446,0,4,17,392,1
Giải ĐB 70118
Ký hiệu trúng ĐB: 3PC-
Giải nhất 79399
Giải nhì 3034614110
Giải ba 468378787212615
098538995189315
Giải tư 03315336
60440810
Giải năm 374251768986
816735435461
Giải sáu 356676232
Giải bảy 50087316
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,1,5081,153,1,6,0
5,3,618,0,5,5,0,64,3,7,8,5,7,167,1
7,4,32 3,672,6,6,3
5,4,737,1,6,21,086
446,4,2,3999
Giải ĐB 97323
Ký hiệu trúng ĐB: 14PF-9PF-2PF
Giải nhất 28210
Giải nhì 7974011614
Giải ba 647829413902750
861870188626902
Giải tư 08124868
05297629
Giải năm 608910016236
674394811528
Giải sáu 121541115
Giải bảy 54574285
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,4,502,11,850,4,7
0,8,2,410,4,2,58,368
8,0,1,423,9,9,8,18,57 
2,439,66,282,7,6,9,1,5
1,540,3,1,23,2,2,89 
Giải ĐB 37294
Ký hiệu trúng ĐB: 13PL-
Giải nhất 18441
Giải nhì 3450050110
Giải ba 528104576707407
915286158466582
Giải tư 87469746
09136900
Giải năm 465098975864
857777186082
Giải sáu 935433855
Giải bảy 64676558
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,1,1,0,500,7,03,5,650,5,8
410,0,3,84,467,4,4,7,5
8,8286,0,9,7,677
1,335,32,1,584,2,2
9,8,6,641,6,6 94,7