KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 16/12/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 60310
Ký hiệu trúng ĐB: 8ET-4ET-5ET
G.1 86200
G.2 2119501553
G.3 848988861799996
846650189319352
G.4 00213070 66584045
G.5 089038911071
437924759118
G.6 461430513
G.7 13926352
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,7,9,30 9,6,4,753,2,8,2
2,9,7,610,7,8,3,3965,1,3
5,9,521170,1,9,5
5,9,1,1,63 9,5,18 
 45795,8,6,3,0,1,2
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 09/12/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 77308
Ký hiệu trúng ĐB: 15EL-2EL-5EL
G.1 42084
G.2 5046110314
G.3 140594760696282
990860182598135
G.4 25224568 52486359
G.5 230362450377
362606045555
G.6 151427345
G.7 47499944
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,6,3,42,3,4,5,459,9,5,1
6,5140,8,261,8
8,225,2,6,77,2,477
 350,6,484,2,6
8,1,0,448,5,5,7,9,45,5,4,999
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 02/12/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 71456
Ký hiệu trúng ĐB: 1DX-3DX-2DX
G.1 29176
G.2 4893804560
G.3 567957047488585
634034454761358
G.4 11273789 24382885
G.5 023705303466
480798599868
G.6 900111293
G.7 66718497
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,3,003,7,09,8,856,8,9
1,7115,7,6,660,6,8,6
 274,2,3,0,976,4,1
0,938,8,7,03,5,3,685,9,5,4
7,8478,595,3,7
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 25/11/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 34635
Ký hiệu trúng ĐB: 2DN-4DN-6DN
G.1 29713
G.2 1761095811
G.3 054578702275253
393192799443423
G.4 11248715 68147347
G.5 321840020897
850063225398
G.6 965530071
G.7 22812815
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,0,302,03,1,6,157,3
1,7,813,0,1,9,5,4,8,5 65
2,0,2,222,3,4,2,2,85,4,971
1,5,235,01,9,281
9,2,147194,7,8
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 18/11/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 16644
Ký hiệu trúng ĐB: 10DE-5DE-11DE
G.1 23276
G.2 5406435249
G.3 158758323458265
899434742514062
G.4 18502438 01717231
G.5 279877379514
612126439829
G.6 636486856
G.7 70540577
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,7057,6,2,050,6,4
7,3,2147,3,8,564,5,2
625,1,93,776,5,1,0,7
4,434,8,1,7,63,986
4,6,3,1,544,9,3,34,298
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 11/11/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 65771
Ký hiệu trúng ĐB: 13CR-3CR-5CR
G.1 12518
G.2 3579113320
G.3 167103262445320
913176618458081
G.4 79317117 95186252
G.5 120377380727
116476844968
G.6 653489357
G.7 41603227
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,2,603 52,3,7
7,9,8,3,418,0,7,7,8 64,8,0
5,320,4,0,7,71,1,2,5,271
0,531,8,21,1,3,684,1,4,9
2,8,6,841891
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 04/11/2018 (Thái Bình)
G.ĐB 15844
Ký hiệu trúng ĐB: 14CH-10CH-15CH
G.1 87994
G.2 9135019050
G.3 359922320514886
639022198755625
G.4 02124912 30573736
G.5 458721743902
064053350783
G.6 614470837
G.7 92612132
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,5,4,705,2,20,2,350,0,7
6,212,2,48,361
9,0,1,1,0,9,325,18,5,8,374,0
836,5,7,2 86,7,7,3
4,9,7,144,0 94,2,2

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ