Giải ĐB 90043
Ký hiệu trúng ĐB: 14AY-7AY-8AY
Giải nhất 23708
Giải nhì 1516414003
Giải ba 483196926207545
084590530586412
Giải tư 81534918
71805885
Giải năm 255301256739
191040540825
Giải sáu 065745653
Giải bảy 44735342
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,108,3,54,0,8,2,2,6,459,3,3,4,3,3
 19,2,8,0 64,2,5
6,1,425,5 73
4,0,5,5,5,7,5390,180,5
6,5,443,5,5,4,21,5,39 
Giải ĐB 58237
Ký hiệu trúng ĐB: 13AP-10AP-11AP
Giải nhất 86386
Giải nhì 5561855079
Giải ba 770842945140734
124386922244603
Giải tư 81480250
95855850
Giải năm 515777219862
783108533972
Giải sáu 034559447
Giải bảy 28928613
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,503851,0,0,7,3,9
5,2,318,38,862
2,6,7,922,1,83,5,479,2
0,5,137,4,8,1,41,3,4,286,4,5,6
8,3,348,77,592
Giải ĐB 49222
Ký hiệu trúng ĐB: 6AF-1AF-11AF
Giải nhất 63538
Giải nhì 7186977421
Giải ba 819511886387208
052985087802628
Giải tư 04426356
43822086
Giải năm 132318912984
452462545562
Giải sáu 857378081
Giải bảy 85084784
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 08,8851,6,4,7
2,5,9,81 5,869,3,2
2,4,8,622,1,8,3,45,478,8
6,2383,0,9,7,2,7,082,6,4,1,5,4
8,2,5,842,7698,1
Giải ĐB 96177
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZC-4ZC-14ZC
Giải nhất 66140
Giải nhì 9421708508
Giải ba 362401798767583
171131015185781
Giải tư 98083449
49654217
Giải năm 225759774953
385116571320
Giải sáu 574130069
Giải bảy 81623082
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,4,2,3,308,8651,7,3,1,7
5,8,5,817,3,7 65,9,2
6,82 7,1,8,1,5,7,577,7,4
8,1,530,00,087,3,1,1,2
740,0,94,69 
Giải ĐB 81156
Ký hiệu trúng ĐB: 9ZL-2ZL-13ZL
Giải nhất 02127
Giải nhì 4692525167
Giải ba 462051115461997
377107455502221
Giải tư 17393946
15575890
Giải năm 279058025337
451549857511
Giải sáu 059104890
Giải bảy 29348299
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,9,9,905,2,42,0,5,1,856,4,5,7,9
2,110,5,15,467
0,827,5,1,92,6,9,5,37 
 39,7,4 85,2
5,0,3463,5,2,997,0,0,0,9
Giải ĐB 93788
Ký hiệu trúng ĐB: 10ZT-15ZT-6ZT
Giải nhất 28935
Giải nhì 4784379818
Giải ba 483898497080259
039714592972436
Giải tư 34529432
81531596
Giải năm 599044609951
374693400104
Giải sáu 525135084
Giải bảy 00073105
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,9,6,4,004,0,7,53,2,3,059,2,3,1
7,5,3183,9,46 
5,329,5 70,1
4,535,6,2,5,18,188,9,4
0,843,6,08,5,296,0
Giải ĐB 19187
Ký hiệu trúng ĐB: 13YD-4YD-15YD
Giải nhất 04512
Giải nhì 1517024843
Giải ba 288495847846188
744622526278772
Giải tư 49537793
43540619
Giải năm 301028282992
690511732636
Giải sáu 573017208
Giải bảy 54340067
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,005,8,0 53,4,4
 12,9,0,7362,2,7
1,6,6,7,9288,1,670,8,2,3,3
4,5,9,7,736,47,8,2,087,8
5,5,343,94,193,2