Giải ĐB 81615
Ký hiệu trúng ĐB: 15TQ-14TQ-13TQ
Giải nhất 64598
Giải nhì 7757715569
Giải ba 420496558212321
814828736825578
Giải tư 53634650
70131617
Giải năm 503927687517
195350079911
Giải sáu 470150961
Giải bảy 58784584
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,7,5071,450,3,0,8
2,1,615,3,7,7,1 69,8,3,8,1
8,8217,1,1,077,8,0,8
6,1,5399,6,7,6,5,782,2,4
849,56,4,398
Giải ĐB 03937
Ký hiệu trúng ĐB: 9SA-6SA-3SA
Giải nhất 30381
Giải nhì 9487973381
Giải ba 669736557697303
843898606626590
Giải tư 07107782
14607997
Giải năm 530808220029
079231000227
Giải sáu 378552543
Giải bảy 97926223
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,1,6,003,8,0 52
8,81 7,666,0,2
8,2,9,5,9,622,9,7,33,9,2,979,3,6,8
7,0,4,2370,781,1,9,2
 437,8,290,7,2,7,2
Giải ĐB 66175
Ký hiệu trúng ĐB: 11SH-10SH-7SH
Giải nhất 05297
Giải nhì 1810492519
Giải ba 692193326039289
271513736581104
Giải tư 17209543
47115028
Giải năm 383826406867
279074924059
Giải sáu 964108793
Giải bảy 76658248
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,2,4,904,4,87,6,651,9
5,119,9,1760,5,7,4,5
9,820,89,675,6
4,9382,3,0,489,2
0,0,643,0,81,1,8,597,0,2,3
Giải ĐB 43163
Ký hiệu trúng ĐB: 2SR-14SR-8SR
Giải nhất 33920
Giải nhì 7518647672
Giải ba 929422791202509
056767483673981
Giải tư 91352568
78265008
Giải năm 571326794610
059368191630
Giải sáu 262011414
Giải bảy 77406428
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,1,3,409,835 
8,112,3,0,9,1,48,7,3,263,8,2,4
7,4,1,620,6,8772,6,9,7
6,1,936,5,06,0,286,1
1,642,00,7,193
Giải ĐB 37544
Ký hiệu trúng ĐB: 14RB-11RB-15RB
Giải nhất 86683
Giải nhì 8932468549
Giải ba 086032972408391
340332548753176
Giải tư 35679251
24716977
Giải năm 391604723873
996699405142
Giải sáu 672222661
Giải bảy 82179994
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
403 51
9,5,7,616,77,1,667,6,1
7,4,7,2,824,4,28,6,7,176,1,7,2,3,2
8,0,3,733 83,7,2
4,2,2,944,9,0,24,991,9,4
Giải ĐB 71470
Ký hiệu trúng ĐB: 12RK-5RK-9RK
Giải nhất 78591
Giải nhì 7891126654
Giải ba 788820542775548
539145247103612
Giải tư 22086595
45444188
Giải năm 535358318111
454210832357
Giải sáu 388877913
Giải bảy 38673936
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
708954,3,7
9,1,7,3,111,4,2,1,3367
8,1,4272,5,7,670,1,7
5,8,131,8,9,64,0,8,8,382,8,3,8
5,1,448,4,2391,5
Giải ĐB 55560
Ký hiệu trúng ĐB: 6RT-2RT-4RT
Giải nhất 06269
Giải nhì 9621906098
Giải ba 439741630180187
815694408147011
Giải tư 60640512
15527749
Giải năm 554133014014
860685023207
Giải sáu 896212638
Giải bảy 98896700
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,001,1,6,2,7,0 52
0,8,1,4,019,1,2,4,20,960,9,9,4,7
1,5,0,12 8,0,674
 389,3,987,1,9
7,6,149,16,1,6,4,898,6,8