Giải ĐB 62609
Ký hiệu trúng ĐB: 15KD-10KD-13KD
Giải nhất 53142
Giải nhì 1309795979
Giải ba 673220300905080
082831059311060
Giải tư 08344106
72697377
Giải năm 537075942189
827694053503
Giải sáu 863905236
Giải bảy 08557128
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,6,709,9,6,5,3,5,80,0,555
71 0,7,360,9,3
4,222,89,779,7,0,6,1
8,9,0,634,60,280,3,9
3,9420,7,0,6,897,3,4
Giải ĐB 94944
Ký hiệu trúng ĐB: 2KN-9KN-3KN
Giải nhất 30400
Giải nhì 4928416733
Giải ba 268146198013420
979977783735282
Giải tư 94760548
24133274
Giải năm 135030568620
508424597033
Giải sáu 988433810
Giải bảy 72044845
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,2,5,2,100,4450,6,9
 14,3,07,56 
8,720,09,376,4,2
3,1,3,333,7,3,34,8,484,0,2,4,8
4,8,1,7,8,044,8,8,5597
Giải ĐB 11717
Ký hiệu trúng ĐB: 11KY-9KY-10KY
Giải nhất 99088
Giải nhì 0317865789
Giải ba 740505625798629
311043857457589
Giải tư 94740522
15051608
Giải năm 992846184896
166092993062
Giải sáu 360656556
Giải bảy 81726423
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,6,604,5,8 50,7,6,6
817,89,5,560,2,0,4
2,6,729,2,8,31,578,4,4,2
23 8,7,0,2,188,9,9,1
0,7,7,64 8,2,8,996,9
Giải ĐB 84416
Ký hiệu trúng ĐB: 8HF-13HF-3HF
Giải nhất 81974
Giải nhì 4198158301
Giải ba 449803139841202
145011602078865
Giải tư 31113197
43282836
Giải năm 243058084849
621475806407
Giải sáu 252932114
Giải bảy 08522598
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,2,3,801,2,1,8,7,86,252,2
8,0,0,116,1,4,41,365
0,5,3,520,8,59,074
 36,0,29,2,0,0,981,0,0
7,1,149498,7,8
Giải ĐB 94568
Ký hiệu trúng ĐB: 7HQ-8HQ-10HQ
Giải nhất 46385
Giải nhì 7270511971
Giải ba 045021204136482
549622608099067
Giải tư 94473297
44348342
Giải năm 156090532176
157939318988
Giải sáu 542747367
Giải bảy 22292144
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,605,28,053
7,4,3,21 768,2,7,0,7
0,8,6,4,4,222,9,16,4,9,4,671,6,9
534,16,885,2,0,8
3,441,7,2,2,7,47,297
Giải ĐB 35272
Ký hiệu trúng ĐB: 7HZ-5HZ-4HZ
Giải nhất 31474
Giải nhì 0752523509
Giải ba 169034502626255
273886200792556
Giải tư 94260150
29860713
Giải năm 826390605197
205466570918
Giải sáu 876019551
Giải bảy 27861466
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,609,3,72,555,6,0,4,7,1
513,8,9,42,5,2,8,7,8,663,0,6
725,6,6,70,9,5,272,4,6
0,1,63 8,188,6,6
7,5,14 0,197
Giải ĐB 02564
Ký hiệu trúng ĐB: 10GH-8GH-11GH
Giải nhất 14248
Giải nhì 2493034525
Giải ba 379130197595136
742575343527651
Giải tư 99758953
36410780
Giải năm 141796259784
732118991536
Giải sáu 809980169
Giải bảy 08858792
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,809,82,7,3,7,2,857,1,3
5,4,213,73,364,9
925,5,15,1,875,5
1,530,6,5,64,080,4,0,5,7
6,848,19,0,699,2