Giải ĐB 22086
Ký hiệu trúng ĐB: 4GU-12GU-7GU
Giải nhất 79312
Giải nhì 9004954062
Giải ba 725371029462485
994032663173265
Giải tư 36942907
64722670
Giải năm 193775784575
557645573331
Giải sáu 257886750
Giải bảy 28973195
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,503,78,6,7,957,7,0
3,3,3128,7,862,5
1,6,7283,0,3,5,5,972,0,8,5,6
 37,1,7,1,17,286,5,6
9,949494,4,7,5
Giải ĐB 89379
Ký hiệu trúng ĐB: 5GM-6GM-3GM
Giải nhất 51461
Giải nhì 9968657459
Giải ba 543476720568378
489951488239676
Giải tư 08606213
13806509
Giải năm 041687903317
279370109716
Giải sáu 477939370
Giải bảy 06605997
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,8,9,1,7,605,9,60,959,9
613,6,7,0,68,7,1,1,061,0,0
82 4,1,7,979,8,6,7,0
1,939786,2,0
 477,5,0,3,595,0,3,7
Giải ĐB 56508
Ký hiệu trúng ĐB: 15FV-8FV-4FV
Giải nhất 45238
Giải nhì 4634945470
Giải ba 732562150433565
113609547534876
Giải tư 44952277
25790193
Giải năm 359780969602
952377159239
Giải sáu 051963455
Giải bảy 30774379
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,6,308,4,26,7,9,1,556,1,5
5155,7,965,0,3
 237,9,770,5,6,7,9,7,9
9,2,6,438,9,00,38 
 49,34,7,3,795,3,7,6
Giải ĐB 73330
Ký hiệu trúng ĐB: 10FN-12FN-2FN
Giải nhất 59327
Giải nhì 6820276003
Giải ba 171226148691537
438722452045662
Giải tư 40777149
01297792
Giải năm 382217369356
187934792096
Giải sáu 094271053
Giải bảy 30073758
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,2,302,3,7 56,3,8
71 8,3,5,962
0,2,7,6,9,227,2,0,9,22,3,7,0,372,7,9,9,1
0,530,7,6,0,7586
9494,2,7,792,6,4
Giải ĐB 29775
Ký hiệu trúng ĐB: 1EY-12EY-11EY
Giải nhất 09989
Giải nhì 1084548007
Giải ba 049591717179473
660808122486349
Giải tư 06287950
28261009
Giải năm 474533420835
435813091420
Giải sáu 480956203
Giải bảy 99053577
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,5,2,807,9,9,3,57,4,4,3,0,359,0,8,6
71 2,56 
424,8,6,00,775,1,3,7
7,035,52,589,0,0
245,9,5,28,5,4,0,0,999
Giải ĐB 63140
Ký hiệu trúng ĐB: 15EP-2EP-5EP
Giải nhất 12581
Giải nhì 9768504032
Giải ba 921117747906208
827998039656661
Giải tư 65552405
26430153
Giải năm 331560413734
072359828169
Giải sáu 951310389
Giải bảy 22912397
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,108,58,5,0,155,3,1
8,1,6,4,5,911,5,0961,9
3,8,223,2,3979
4,5,2,232,4 81,5,2,9
340,3,17,9,6,899,6,1,7
Giải ĐB 12188
Ký hiệu trúng ĐB: 3EF-4EF-6EF
Giải nhất 98049
Giải nhì 1911130689
Giải ba 034036956576882
537503890087956
Giải tư 96680249
71682353
Giải năm 719466013680
765385475548
Giải sáu 169412816
Giải bảy 55869887
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,0,803,0,16,550,6,3,3,5
1,011,2,65,1,865,8,8,9
8,12 4,87 
0,5,53 8,6,6,4,988,9,2,0,6,7
949,9,7,84,8,4,694,8