Giải ĐB 68585
Ký hiệu trúng ĐB: 1NE-14NE-13NE
Giải nhất 78440
Giải nhì 9484683179
Giải ba 524483597207845
955990886564268
Giải tư 91817003
63245539
Giải năm 164823503563
068780356740
Giải sáu 185205703
Giải bảy 30906696
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,5,4,3,903,5,38,4,6,3,8,05 
81 4,6,965,8,3,6
724879,2
0,6,039,5,04,6,485,1,7,5
240,6,8,5,8,07,9,399,0,6
Giải ĐB 90354
Ký hiệu trúng ĐB: 12NP-6NP-3NP
Giải nhất 08135
Giải nhì 7839238911
Giải ba 777715675938562
993805454906840
Giải tư 77408977
98907693
Giải năm 072777393343
890708917125
Giải sáu 251088423
Giải bảy 29750654
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,4,4,907,63,2,754,9,1,4
1,7,9,511 62
9,627,5,3,97,2,071,7,5
9,4,235,9880,8
5,549,0,0,35,4,3,292,0,3,1
Giải ĐB 85983
Ký hiệu trúng ĐB: 7NY-8NY-14NY
Giải nhất 16814
Giải nhì 4475067850
Giải ba 226498925886950
513402348611418
Giải tư 77139110
33417024
Giải năm 858136601468
174274140007
Giải sáu 005602372
Giải bảy 94063582
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,5,5,4,1,607,5,2,60,350,0,8,0
4,814,8,3,0,48,060,8
4,0,7,824 72
8,1355,1,683,6,1,2
1,2,1,949,0,1,2494
Giải ĐB 71657
Ký hiệu trúng ĐB: 15MF-8MF-2MF
Giải nhất 84700
Giải nhì 1639262229
Giải ba 736863047943699
515726281514625
Giải tư 19150637
29115413
Giải năm 049129871792
713369783660
Giải sáu 387786585
Giải bảy 82568761
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,60 1,2,1,857,6
1,9,615,5,1,38,8,560,1
9,7,9,829,55,3,8,8,879,2,8
1,337,3786,7,7,6,5,2,7
 4 2,7,992,9,1,2
Giải ĐB 29059
Ký hiệu trúng ĐB: 15MQ-10MQ-6MQ
Giải nhất 31161
Giải nhì 8784253997
Giải ba 733547827725794
906577461037523
Giải tư 33753443
00612797
Giải năm 289790272330
005184380841
Giải sáu 848437617
Giải bảy 06058577
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,306,57,0,859,4,7,1
6,6,5,410,7 61,1
423,79,7,5,9,9,2,3,1,777,5,7
2,430,8,73,485
5,942,3,1,8597,4,7,7
Giải ĐB 83871
Ký hiệu trúng ĐB: 4MT-13MT-1MT-14MT
Giải nhất 40506
Giải nhì 1232692120
Giải ba 636289766485587
155777864145273
Giải tư 63823993
66960900
Giải năm 993858552502
100560940552
Giải sáu 895284815
Giải bảy 50601512
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
2,0,5,606,0,2,55,0,9,1,155,2,0
7,415,5,20,2,964,0
8,0,5,126,0,88,771,7,3
7,9382,387,2,4
6,9,841 93,6,4,5
Giải ĐB 74825
Ký hiệu trúng ĐB: 6LC-1LC-7LC
Giải nhất 35277
Giải nhì 5371795181
Giải ba 497069575286684
285609590137401
Giải tư 96934415
00046255
Giải năm 377318883288
129624501979
Giải sáu 272243232
Giải bảy 92641280
Bảng Lotto
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
6,5,806,1,1,42,1,552,5,0
8,0,017,5,20,960,4
5,7,3,9,1257,177,3,9,2
9,7,4328,881,4,8,8,0
8,0,643793,6,2