KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 25/05/2019 (Nam Định)
G.ĐB 45433
Ký hiệu trúng ĐB: 9QZ-3QZ-13QZ
G.1 95029
G.2 0617940110
G.3 519623418761754
859187901388620
G.4 81628953 12166560
G.5 416255728964
242015595032
G.6 225818519
G.7 45367060
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,2,6,2,7,60 2,454,3,9
 10,8,3,6,8,91,362,2,0,2,4,0
6,6,6,7,329,0,0,5879,2,0
3,1,533,2,61,187
5,6452,7,5,19 
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 24/05/2019 (Hải Phòng)
G.ĐB 71563
Ký hiệu trúng ĐB: 4QY-2QY-5QY
G.1 34966
G.2 8244488918
G.3 194424217533393
616384826699851
G.4 06704018 84989732
G.5 171053712326
783504027765
G.6 271076010
G.7 52274833
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,1,1027,3,651,2
5,7,718,8,0,06,6,2,763,6,6,5
4,3,0,526,7275,0,1,1,6
6,9,338,2,5,31,3,1,9,48 
444,2,8 93,8
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 23/05/2019 (Hà Nội)
G.ĐB 98583
Ký hiệu trúng ĐB: 1QX-15QX-13QX
G.1 27637
G.2 4867408303
G.3 384526518663608
413658345622594
G.4 03367253 73924643
G.5 774681693831
858122025244
G.6 279973445
G.7 59963855
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 03,8,26,4,552,6,3,9,5
3,81 8,5,3,4,965,9
5,9,02 374,9,3
8,0,5,4,737,6,1,80,383,6,1
7,9,443,6,4,56,7,594,2,6
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 22/05/2019 (Bắc Ninh)
G.ĐB 31635
Ký hiệu trúng ĐB: 11QV-13QV-15QV
G.1 94144
G.2 1420222957
G.3 372020714746919
504853477747286
G.4 79644405 01677978
G.5 598178473402
694528381600
G.6 888094338
G.7 39997300
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,002,2,5,2,0,03,8,0,457
819864,7
0,0,02 5,4,7,6,477,8,3
735,8,8,97,3,8,385,6,1,8
4,6,944,7,7,51,3,994,9
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 21/05/2019 (Quảng Ninh)
G.ĐB 04934
Ký hiệu trúng ĐB: 11QU-15QU-10QU
G.1 10898
G.2 0889501278
G.3 171370106897069
718074889043994
G.4 70463826 01195064
G.5 546444989375
908713987094
G.6 378159040
G.7 37575629
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,4079,759,7,6
 194,2,568,9,4,4
 26,93,0,8,3,578,5,8
 34,7,79,7,6,9,9,787
3,9,6,6,946,06,1,5,298,5,0,4,8,8,4
KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 20/05/2019 (Hà Nội)
G.ĐB 43464
Ký hiệu trúng ĐB: 13QT-2QT-1QT
G.1 93972
G.2 6814613245
G.3 639829918135268
274805955149534
G.4 27811382 97448878
G.5 218176835356
052030219102
G.6 807376552
G.7 60014715
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,2,602,7,14,151,6,2
8,5,8,8,2,0154,5,764,8,0
7,8,8,0,520,10,472,8,6
8346,782,1,0,1,2,1,3
6,3,446,5,4,7 9 
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 19/05/2019 (Thái Bình)
G.ĐB 20112
Ký hiệu trúng ĐB: 11QS-3QS-15QS
G.1 93858
G.2 1699672107
G.3 395505201561595
774820761331996
G.4 02257577 99766368
G.5 514477031841
288624874869
G.6 557594385
G.7 68494415
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
507,31,9,2,8,158,0,7
412,5,3,59,9,7,868,9,8
1,8250,7,8,577,6
1,03 5,6,682,6,7,5
4,9,444,1,9,46,496,5,6,4

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ