KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 06/12/2017 (Bắc Ninh)
G.ĐB 02564
Ký hiệu trúng ĐB: 10GH-8GH-11GH
G.1 14248
G.2 2493034525
G.3 379130197595136
742575343527651
G.4 99758953 36410780
G.5 141796259784
732118991536
G.6 809980169
G.7 08858792
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,8,809,82,7,3,7,2,857,1,3
5,4,213,73,364,9
925,5,15,1,875,5
1,530,6,5,64,080,4,0,5,7
6,848,19,0,699,2
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 05/12/2017 (Quảng Ninh)
G.ĐB 82177
Ký hiệu trúng ĐB: 11GK-
G.1 04396
G.2 4132716933
G.3 133210000431017
417836948774368
G.4 25987263 23774326
G.5 385613134502
764964214285
G.6 671761765
G.7 94109155
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
104,28,6,556,5
2,2,7,6,917,3,09,2,568,3,1,5
 27,1,6,17,2,1,8,777,7,1
3,8,6,1336,983,7,5
0,949496,8,4,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 04/12/2017 (Hà Nội)
G.ĐB 60833
Ký hiệu trúng ĐB: 4GL-11GL-2GL
G.1 17319
G.2 7463646790
G.3 881087142251170
377140568724815
G.4 49697230 39366467
G.5 735076191260
231822592663
G.6 606613755
G.7 49489788
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,7,3,5,608,61,550,9,5
 19,4,5,9,8,33,3,069,7,0,3
2228,6,97 
3,6,133,6,0,60,1,4,887,8
149,81,6,1,5,490,7
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 03/12/2017 (Thái Bình)
G.ĐB 95809
Ký hiệu trúng ĐB: 5GM-8GM-15GM
G.1 97765
G.2 8747083864
G.3 194843342859892
869703512361409
G.4 49616497 32341819
G.5 692086402356
954627915097
G.6 190811070
G.7 48913689
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,7,2,4,9,709,9656
6,9,1,919,15,4,365,4,1
928,3,09,970,0,0
234,62,484,9
6,8,340,6,80,0,1,892,7,1,7,0,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 02/12/2017 (Nam Định)
G.ĐB 70870
Ký hiệu trúng ĐB: 7GN-1GN-2GN
G.1 58764
G.2 3098779475
G.3 957771907322261
392640059799868
G.4 11254772 89359192
G.5 442458916303
045982501481
G.6 109739203
G.7 66762985
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,503,9,37,2,3,859,0
6,9,81 6,764,1,4,8,6
7,925,4,98,7,970,5,7,3,2,6
7,0,035,9687,1,5
6,6,24 5,0,3,297,2,1
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 01/12/2017 (Hải Phòng)
G.ĐB 35516
Ký hiệu trúng ĐB: 10GP-13GP-7GP
G.1 97614
G.2 8290266873
G.3 554397388652398
078790934881406
G.4 46059101 11517964
G.5 221256978660
517373181477
G.6 853979868
G.7 83438629
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
602,6,5,1 51,3
0,516,4,2,81,8,0,864,0,8
0,1299,773,9,3,7,9
7,7,5,8,4399,4,1,686,3,6
1,648,33,7,7,298,7
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 30/11/2017 (Hà Nội)
G.ĐB 51750
Ký hiệu trúng ĐB: 1GQ-
G.1 19182
G.2 0008196687
G.3 868051880506045
913285278033000
G.4 11811701 93446219
G.5 198323519514
450088187468
G.6 941659915
G.7 31459751
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,8,0,005,5,0,1,00,0,4,1,450,1,9,1
8,8,0,5,4,3,519,4,8,5 68
8288,97 
8312,1,682,1,7,0,1,3
4,145,4,1,51,597

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ