KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 23/06/2018 (Nam Định)
G.ĐB 50296
Ký hiệu trúng ĐB: 1TM-15TM-6TM
G.1 57174
G.2 7343278564
G.3 052007575367380
968895323142760
G.4 37222600 73375030
G.5 714406393775
760341764792
G.6 562922867
G.7 42966786
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,8,6,0,300,0,3753
31 9,7,9,864,0,2,7,7
3,2,9,6,2,422,23,6,674,5,6
5,032,1,7,0,9 80,9,6
7,6,444,28,396,2,6
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 22/06/2018 (Hải Phòng)
G.ĐB 03183
Ký hiệu trúng ĐB: 9TN-13TN-15TN
G.1 31658
G.2 1974536684
G.3 990240803094417
122447896717429
G.4 83368834 28396192
G.5 526878773539
579864783800
G.6 239804309
G.7 70519569
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
3,0,700,4,94,958,1
517367,8,9
924,91,6,777,8,0
830,6,4,9,9,95,6,9,783,4
8,2,4,3,045,42,3,3,3,0,692,8,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 21/06/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 57997
Ký hiệu trúng ĐB: 8TP-
G.1 17000
G.2 6863622107
G.3 498263265876478
624999415609477
G.4 30631872 27601652
G.5 098500614296
282045865378
G.6 773386403
G.7 72466856
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
0,6,200,7,3858,6,2,6
61 3,2,5,9,8,8,4,563,0,1,8
7,5,726,09,0,778,7,2,8,3,2
6,7,0365,7,7,685,6,6
 46997,9,6
KQXS Miền Bắc - Thứ 4, 20/06/2018 (Bắc Ninh)
G.ĐB 81615
Ký hiệu trúng ĐB: 15TQ-14TQ-13TQ
G.1 64598
G.2 7757715569
G.3 420496558212321
814828736825578
G.4 53634650 70131617
G.5 503927687517
195350079911
G.6 470150961
G.7 58784584
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
5,7,5071,450,3,0,8
2,1,615,3,7,7,1 69,8,3,8,1
8,8217,1,1,077,8,0,8
6,1,5399,6,7,6,5,782,2,4
849,56,4,398
KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 19/06/2018 (Quảng Ninh)
G.ĐB 15489
Ký hiệu trúng ĐB: 15TR-
G.1 86695
G.2 6820767905
G.3 000966700418355
817392973715954
G.4 38589099 11476636
G.5 289032808190
570312517168
G.6 509244565
G.7 71416627
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
9,8,907,5,4,3,99,0,5,655,4,8,1
5,7,41 9,3,668,5,6
 270,3,4,271
 39,7,65,689,0
0,5,447,4,18,3,9,095,6,9,0,0
KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 18/06/2018 (Hà Nội)
G.ĐB 86133
Ký hiệu trúng ĐB: 7TS-11TS-1TS
G.1 56697
G.2 4110406349
G.3 287492728404137
379474100178224
G.4 17807596 45935824
G.5 139126738181
739938514870
G.6 501069440
G.7 34885368
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
8,7,404,1,1 51,3
0,9,8,5,01 969,8
 24,49,3,473,0
3,9,7,533,7,48,684,0,1,8
0,8,2,2,349,9,7,04,4,9,697,6,3,1,9

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ