KQXS Miền Bắc - Thứ 3, 17/10/2017 (Quảng Ninh)
G.ĐB 84824
Ký hiệu trúng ĐB: 8EX-
G.1 47855
G.2 4675118333
G.3 541644907202712
473841392327555
G.4 04782524 11156106
G.5 498987713257
723237497111
G.6 573565952
G.7 61857606
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
 06,65,5,1,6,855,1,5,7,2
5,7,1,612,5,10,7,064,5,1
7,1,3,524,3,4572,8,1,3,6
3,2,733,2784,9,5
2,6,8,2498,49 
KQXS Miền Bắc - Thứ 2, 16/10/2017 (Hà Nội)
G.ĐB 94549
Ký hiệu trúng ĐB: 4EY-12EY-3EY
G.1 99112
G.2 0335524002
G.3 550763029192795
324230763473277
G.4 70853947 81545520
G.5 693322074776
096477358939
G.6 452566654
G.7 94080112
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
202,7,8,15,9,8,355,4,2,4
9,012,27,7,664,6
1,0,5,123,07,4,076,7,6
2,334,3,5,9 85
3,5,6,5,949,74,391,5,4
KQXS Miền Bắc - Chủ Nhật, 15/10/2017 (Thái Bình)
G.ĐB 30185
Ký hiệu trúng ĐB: 3EZ-7EZ-6EZ
G.1 73716
G.2 7038410151
G.3 796312144087967
720302778229061
G.4 62163229 55102868
G.5 025075742367
340022342600
G.6 351068973
G.7 03554960
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
4,3,1,5,0,0,600,0,38,551,0,1,5
5,3,6,516,6,01,167,1,8,7,8,0
8296,674,3
7,031,0,46,685,4,2
8,7,340,92,49 
KQXS Miền Bắc - Thứ 7, 14/10/2017 (Nam Định)
G.ĐB 69172
Ký hiệu trúng ĐB: 14DA-13DA-7DA
G.1 22419
G.2 1870910051
G.3 217774196417197
930730876744490
G.4 95410972 68355922
G.5 858459790136
575451562948
G.6 202071093
G.7 16357708
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
909,2,83,351,4,6
5,4,719,63,5,164,7
7,7,2,0227,9,6,772,7,3,2,9,1,7
7,935,6,54,084
6,8,541,81,0,797,0,3
KQXS Miền Bắc - Thứ 6, 13/10/2017 (Hải Phòng)
G.ĐB 47028
Ký hiệu trúng ĐB: 13DB-7DB-4DB
G.1 46313
G.2 4168281199
G.3 068289803369426
749941117078354
G.4 89578935 12158295
G.5 195250241770
460303113885
G.6 183817004
G.7 11672376
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
7,703,43,1,9,854,7,2
1,113,5,1,7,12,767
8,528,8,6,4,35,1,670,0,6
1,3,0,8,233,52,282,5,3
9,5,2,04 999,4,5
KQXS Miền Bắc - Thứ 5, 12/10/2017 (Hà Nội)
G.ĐB 49604
Ký hiệu trúng ĐB: 11DC-
G.1 38483
G.2 2110948036
G.3 264838791020836
654951319429745
G.4 77712018 56927376
G.5 875903668081
557799307672
G.6 672062680
G.7 30715123
ChụcSốĐơn vịChụcSốĐơn vị
1,3,8,304,99,459,1
7,8,7,510,83,3,7,666,2
9,7,7,623771,6,7,2,2,1
8,8,236,6,0,0183,3,1,0
0,9450,595,4,2

Xổ số miền Bắc - XSMB:

Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng XSMB :

Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình


Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ