Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 14/11/2017 18:05
20 24 29 41 47 49 22
Kỳ vé: #44
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 106,310,523,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,610,320,500đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 598 500,000đ
Giải ba o o o 12218 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 11/11/2017 18:05
12 26 33 35 36 44 01
Kỳ vé: #43
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 102,765,805,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,216,463,000đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 735 500,000đ
Giải ba o o o 14550 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 09/11/2017 18:05
02 03 06 23 34 36 50
Kỳ vé: #42
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 100,817,638,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 5,110,772,400đ
Giải nhất o o o o o 2 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 545 500,000đ
Giải ba o o o 11585 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 07/11/2017 18:05
19 32 36 37 42 54 28
Kỳ vé: #41
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 97,091,932,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,696,805,050đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 677 500,000đ
Giải ba o o o 13037 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 04/11/2017 18:05
02 08 12 44 46 52 09
Kỳ vé: #40
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 93,461,623,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,293,437,350đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 400 500,000đ
Giải ba o o o 9492 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 02/11/2017 18:05
03 09 12 21 51 52 07
Kỳ vé: #39
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 90,407,671,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,954,109,300đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 454 500,000đ
Giải ba o o o 10804 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 31/10/2017 18:05
07 13 24 45 47 52 33
Kỳ vé: #38
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 87,445,250,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,624,951,500đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 524 500,000đ
Giải ba o o o 10874 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 28/10/2017 18:05
13 18 35 36 41 48 47
Kỳ vé: #37
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 85,047,387,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,358,522,200đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 474 500,000đ
Giải ba o o o 9614 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 26/10/2017 18:05
02 10 15 30 34 50 03
Kỳ vé: #36
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 83,506,415,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,187,303,150đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 426 500,000đ
Giải ba o o o 9309 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 24/10/2017 18:05
01 02 09 13 32 35 52
Kỳ vé: #35
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 81,820,687,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,199,238,550đ
Giải nhất o o o o o 3 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 549 500,000đ
Giải ba o o o 11262 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 19/10/2017 18:05
06 15 17 24 40 45 39
Kỳ vé: #34
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 77,375,046,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,469,424,100đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 447 500,000đ
Giải ba o o o 8816 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 17/10/2017 18:05
01 26 36 40 50 54 31
Kỳ vé: #33
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 74,830,295,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,186,673,900đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 418 500,000đ
Giải ba o o o 8938 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 14/10/2017 18:05
14 18 29 35 44 49 54
Kỳ vé: #32
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 72,079,404,600đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,881,019,400đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 387 500,000đ
Giải ba o o o 7970 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 12/10/2017 18:05
05 08 11 31 37 42 52
Kỳ vé: #31
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 69,615,950,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,607,302,250đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 420 500,000đ
Giải ba o o o 9496 50,000đ