Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 13/03/2018 18:05
01 02 17 46 47 49 44
Kỳ vé: #95
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 306,583,901,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,731,544,600đ
Giải nhất o o o o o 18 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1221 500,000đ
Giải ba o o o 25523 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 10/03/2018 18:05
09 20 27 31 48 49 42
Kỳ vé: #94
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 70,013,824,500đ
Giải nhất o o o o o 21 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1242 500,000đ
Giải ba o o o 28284 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 08/03/2018 18:05
14 17 18 23 41 52 40
Kỳ vé: #93
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 350,981,591,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 8,664,621,250đ
Giải nhất o o o o o 22 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1319 500,000đ
Giải ba o o o 28814 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 06/03/2018 18:05
02 06 13 22 40 48 12
Kỳ vé: #92
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 342,197,962,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7,688,662,500đ
Giải nhất o o o o o 17 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1627 500,000đ
Giải ba o o o 33439 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 03/03/2018 18:05
04 10 32 37 47 52 49
Kỳ vé: #91
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 332,230,461,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 6,581,162,350đ
Giải nhất o o o o o 29 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1182 500,000đ
Giải ba o o o 25648 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 01/03/2018 18:05
04 05 07 17 20 38 09
Kỳ vé: #90
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 323,797,375,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,644,152,800đ
Giải nhất o o o o o 33 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1570 500,000đ
Giải ba o o o 32802 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 27/02/2018 18:05
08 16 23 28 44 49 45
Kỳ vé: #89
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 315,871,733,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,763,525,950đ
Giải nhất o o o o o 22 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1733 500,000đ
Giải ba o o o 34747 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 24/02/2018 18:05
05 07 24 32 45 49 01
Kỳ vé: #88
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 305,600,910,600đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,622,323,400đ
Giải nhất o o o o o 21 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1361 500,000đ
Giải ba o o o 30270 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 22/02/2018 18:05
11 14 32 36 42 48 20
Kỳ vé: #87
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 40,973,178,500đ
Giải nhất o o o o o 21 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1544 500,000đ
Giải ba o o o 30453 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 20/02/2018 18:05
01 02 21 24 50 52 33
Kỳ vé: #86
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,771,383,800đ
Giải nhất o o o o o 16 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1138 500,000đ
Giải ba o o o 25741 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 17/02/2018 18:05
16 22 28 29 35 43 45
Kỳ vé: #85
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 316,828,524,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,869,836,050đ
Giải nhất o o o o o 33 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1519 500,000đ
Giải ba o o o 29772 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 13/02/2018 18:05
09 25 26 30 42 54 19
Kỳ vé: #83
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 307,948,444,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,883,160,500đ
Giải nhất o o o o o 24 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1637 500,000đ
Giải ba o o o 33896 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 10/02/2018 18:05
08 10 19 25 36 46 07
Kỳ vé: #82
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 11,175,315,250đ
Giải nhất o o o o o 20 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1769 500,000đ
Giải ba o o o 37307 50,000đ