Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 13/02/2018 18:05
09 25 26 30 42 54 19
Kỳ vé: #83
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 307,948,444,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,883,160,500đ
Giải nhất o o o o o 24 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1637 500,000đ
Giải ba o o o 33896 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 10/02/2018 18:05
08 10 19 25 36 46 07
Kỳ vé: #82
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 11,175,315,250đ
Giải nhất o o o o o 20 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1769 500,000đ
Giải ba o o o 37307 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 08/02/2018 18:05
21 22 29 37 41 50 33
Kỳ vé: #81
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 307,756,203,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,861,800,350đ
Giải nhất o o o o o 17 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1364 500,000đ
Giải ba o o o 29319 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 06/02/2018 18:05
01 20 29 31 43 53 16
Kỳ vé: #80
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 13,248,804,500đ
Giải nhất o o o o o 26 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1509 500,000đ
Giải ba o o o 31864 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 03/02/2018 18:05
12 29 42 48 54 55 18
Kỳ vé: #79
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 11,619,415,750đ
Giải nhất o o o o o 15 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1505 500,000đ
Giải ba o o o 32743 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 01/02/2018 18:05
01 07 08 09 39 43 52
Kỳ vé: #78
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 306,891,445,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,765,716,200đ
Giải nhất o o o o o 41 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 2447 500,000đ
Giải ba o o o 47716 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 30/01/2018 18:05
15 19 24 51 53 55 29
Kỳ vé: #77
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 10,505,465,350đ
Giải nhất o o o o o 33 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1802 500,000đ
Giải ba o o o 38531 50,000đ