Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 12/10/2017 18:05
05 08 11 31 37 42 52
Kỳ vé: #31
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 69,615,950,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,607,302,250đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 420 500,000đ
Giải ba o o o 9496 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 10/10/2017 18:05
29 33 43 44 45 50 41
Kỳ vé: #30
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 67,375,253,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,358,335,900đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 363 500,000đ
Giải ba o o o 8017 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 07/10/2017 18:05
31 34 40 42 43 49 16
Kỳ vé: #29
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 64,573,341,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,047,012,350đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 258 500,000đ
Giải ba o o o 5963 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 05/10/2017 18:05
01 03 14 19 35 41 20
Kỳ vé: #28
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 62,814,288,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,851,562,100đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 377 500,000đ
Giải ba o o o 7866 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 03/10/2017 18:05
21 31 35 41 46 50 23
Kỳ vé: #27
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 61,575,921,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,713,965,700đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 305 500,000đ
Giải ba o o o 6654 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 30/09/2017 18:05
04 17 23 25 34 46 24
Kỳ vé: #26
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 60,155,334,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,556,122,750đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 418 500,000đ
Giải ba o o o 8170 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 28/09/2017 18:05
20 27 28 31 39 47 10
Kỳ vé: #25
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 59,174,588,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,447,150,900đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 284 500,000đ
Giải ba o o o 6634 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 26/09/2017 18:05
14 15 18 30 36 49 19
Kỳ vé: #24
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 57,928,236,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,308,667,350đ
Giải nhất o o o o o 2 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 379 500,000đ
Giải ba o o o 8369 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 23/09/2017 18:05
07 08 27 36 44 53 49
Kỳ vé: #23
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 56,305,734,600đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,128,389,400đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 408 500,000đ
Giải ba o o o 8526 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 21/09/2017 18:05
09 12 16 24 43 51 39
Kỳ vé: #22
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 55,150,230,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 5,794,470,000đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 501 500,000đ
Giải ba o o o 8634 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 19/09/2017 18:05
03 32 36 41 44 53 45
Kỳ vé: #21
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 54,239,944,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,693,327,150đ
Giải nhất o o o o o 15 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 504 500,000đ
Giải ba o o o 8611 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/09/2017 18:05
09 12 21 26 29 52 24
Kỳ vé: #20
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 53,177,036,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,575,226,250đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 459 500,000đ
Giải ba o o o 9145 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 14/09/2017 18:05
22 23 32 43 44 51 15
Kỳ vé: #19
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,263,240,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,473,693,350đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 308 500,000đ
Giải ba o o o 6987 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/09/2017 18:05
06 10 12 47 48 51 35
Kỳ vé: #18
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 51,063,730,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,340,414,500đ
Giải nhất o o o o o 3 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 393 500,000đ
Giải ba o o o 8626 50,000đ