Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 11/01/2018 18:05
04 07 30 35 37 45 01
Kỳ vé: #69
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 229,877,713,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,679,272,900đ
Giải nhất o o o o o 25 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 2065 500,000đ
Giải ba o o o 35743 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 09/01/2018 18:05
18 25 28 46 50 51 15
Kỳ vé: #68
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 223,764,257,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 2,409,951,450đ
Giải nhất o o o o o 30 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1592 500,000đ
Giải ba o o o 32016 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 06/01/2018 18:05
04 11 24 35 41 45 17
Kỳ vé: #67
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 213,511,359,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,680,692,100đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1266 500,000đ
Giải ba o o o 28040 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 04/01/2018 18:05
01 07 31 35 46 55 51
Kỳ vé: #66
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 207,385,131,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 3 1,541,505,584đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 965 500,000đ
Giải ba o o o 14548 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 02/01/2018 18:05
04 07 08 34 37 47 24
Kỳ vé: #65
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 198,519,424,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,639,438,200đ
Giải nhất o o o o o 25 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1487 500,000đ
Giải ba o o o 29893 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 30/12/2017 18:05
08 09 36 37 39 50 07
Kỳ vé: #64
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 192,764,480,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 3 2,857,439,750đ
Giải nhất o o o o o 19 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1154 500,000đ
Giải ba o o o 27118 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 28/12/2017 18:05
07 18 26 29 31 35 34
Kỳ vé: #63
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 185,756,375,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7,793,640,900đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1181 500,000đ
Giải ba o o o 22730 50,000đ