Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 11/01/2018 18:05
04 07 30 35 37 45 01
Kỳ vé: #69
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 229,877,713,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,679,272,900đ
Giải nhất o o o o o 25 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 2065 500,000đ
Giải ba o o o 35743 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 09/01/2018 18:05
18 25 28 46 50 51 15
Kỳ vé: #68
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 223,764,257,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 2,409,951,450đ
Giải nhất o o o o o 30 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1592 500,000đ
Giải ba o o o 32016 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 06/01/2018 18:05
04 11 24 35 41 45 17
Kỳ vé: #67
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 213,511,359,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,680,692,100đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1266 500,000đ
Giải ba o o o 28040 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 04/01/2018 18:05
01 07 31 35 46 55 51
Kỳ vé: #66
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 207,385,131,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 3 1,541,505,584đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 965 500,000đ
Giải ba o o o 14548 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 02/01/2018 18:05
04 07 08 34 37 47 24
Kỳ vé: #65
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 198,519,424,050đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,639,438,200đ
Giải nhất o o o o o 25 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1487 500,000đ
Giải ba o o o 29893 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 30/12/2017 18:05
08 09 36 37 39 50 07
Kỳ vé: #64
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 192,764,480,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 3 2,857,439,750đ
Giải nhất o o o o o 19 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1154 500,000đ
Giải ba o o o 27118 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 28/12/2017 18:05
07 18 26 29 31 35 34
Kỳ vé: #63
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 185,756,375,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7,793,640,900đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1181 500,000đ
Giải ba o o o 22730 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 26/12/2017 18:05
07 11 13 18 26 42 49
Kỳ vé: #62
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 179,085,637,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 7,052,447,800đ
Giải nhất o o o o o 18 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1164 500,000đ
Giải ba o o o 23378 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 23/12/2017 18:05
07 08 09 13 28 44 12
Kỳ vé: #61
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 172,865,880,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 6,361,363,750đ
Giải nhất o o o o o 19 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1240 500,000đ
Giải ba o o o 23492 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 21/12/2017 18:05
22 23 27 35 37 46 19
Kỳ vé: #60
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 167,473,255,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,762,183,150đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 870 500,000đ
Giải ba o o o 18736 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 19/12/2017 18:05
02 03 20 25 38 44 12
Kỳ vé: #59
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 161,744,780,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,125,685,950đ
Giải nhất o o o o o 17 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1069 500,000đ
Giải ba o o o 22496 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/12/2017 18:05
05 23 37 41 43 53 25
Kỳ vé: #58
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 155,267,929,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,406,035,850đ
Giải nhất o o o o o 24 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 966 500,000đ
Giải ba o o o 19439 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 14/12/2017 18:05
11 12 22 28 46 50 07
Kỳ vé: #57
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 150,431,996,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,868,709,950đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 835 500,000đ
Giải ba o o o 17533 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/12/2017 18:05
06 07 08 21 32 39 27
Kỳ vé: #56
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 145,563,767,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,327,795,650đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 837 500,000đ
Giải ba o o o 18792 50,000đ