Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 07/12/2017 18:05
03 14 26 35 44 54 25
Kỳ vé: #54
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 139,974,556,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,751,773,250đ
Giải nhất o o o o o 22 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 942 500,000đ
Giải ba o o o 16767 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 05/12/2017 18:05
27 38 40 42 46 55 05
Kỳ vé: #53
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 135,897,635,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,298,782,050đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 607 500,000đ
Giải ba o o o 15054 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 02/12/2017 18:05
09 37 45 50 53 54 40
Kỳ vé: #52
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 130,389,001,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,686,711,600đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 696 500,000đ
Giải ba o o o 15271 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 30/11/2017 18:05
05 13 26 37 53 55 28
Kỳ vé: #51
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 126,430,993,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,246,932,900đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 757 500,000đ
Giải ba o o o 14706 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 28/11/2017 18:05
02 19 39 49 51 53 20
Kỳ vé: #50
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 124,208,597,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 1,846,275,500đ
Giải nhất o o o o o 16 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 873 500,000đ
Giải ba o o o 16318 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 25/11/2017 18:05
02 09 16 46 52 55 50
Kỳ vé: #49
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 120,250,718,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,252,786,750đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 551 500,000đ
Giải ba o o o 13199 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 23/11/2017 18:05
01 02 03 18 25 50 14
Kỳ vé: #48
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 117,975,638,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,674,925,400đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 609 500,000đ
Giải ba o o o 13225 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 21/11/2017 18:05
05 08 23 37 38 54 55
Kỳ vé: #47
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 114,313,083,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,267,974,850đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 727 500,000đ
Giải ba o o o 16166 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 18/11/2017 18:05
11 12 26 42 50 54 17
Kỳ vé: #46
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 111,901,309,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,621,198,450đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 583 500,000đ
Giải ba o o o 12638 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 16/11/2017 18:05
01 16 22 25 47 48 21
Kỳ vé: #45
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 108,584,968,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,252,716,100đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 497 500,000đ
Giải ba o o o 11529 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 14/11/2017 18:05
20 24 29 41 47 49 22
Kỳ vé: #44
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 106,310,523,450đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,610,320,500đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 598 500,000đ
Giải ba o o o 12218 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 11/11/2017 18:05
12 26 33 35 36 44 01
Kỳ vé: #43
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 102,765,805,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,216,463,000đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 735 500,000đ
Giải ba o o o 14550 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 09/11/2017 18:05
02 03 06 23 34 36 50
Kỳ vé: #42
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 100,817,638,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 5,110,772,400đ
Giải nhất o o o o o 2 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 545 500,000đ
Giải ba o o o 11585 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 07/11/2017 18:05
19 32 36 37 42 54 28
Kỳ vé: #41
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 97,091,932,800đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,696,805,050đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 677 500,000đ
Giải ba o o o 13037 50,000đ