Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 07/12/2017 18:05
03 14 26 35 44 54 25
Kỳ vé: #54
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 139,974,556,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,751,773,250đ
Giải nhất o o o o o 22 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 942 500,000đ
Giải ba o o o 16767 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 05/12/2017 18:05
27 38 40 42 46 55 05
Kỳ vé: #53
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 135,897,635,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,298,782,050đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 607 500,000đ
Giải ba o o o 15054 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 02/12/2017 18:05
09 37 45 50 53 54 40
Kỳ vé: #52
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 130,389,001,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,686,711,600đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 696 500,000đ
Giải ba o o o 15271 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 30/11/2017 18:05
05 13 26 37 53 55 28
Kỳ vé: #51
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 126,430,993,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,246,932,900đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 757 500,000đ
Giải ba o o o 14706 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 28/11/2017 18:05
02 19 39 49 51 53 20
Kỳ vé: #50
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 124,208,597,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 2 1,846,275,500đ
Giải nhất o o o o o 16 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 873 500,000đ
Giải ba o o o 16318 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 25/11/2017 18:05
02 09 16 46 52 55 50
Kỳ vé: #49
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 120,250,718,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,252,786,750đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 551 500,000đ
Giải ba o o o 13199 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 23/11/2017 18:05
01 02 03 18 25 50 14
Kỳ vé: #48
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 117,975,638,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,674,925,400đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 609 500,000đ
Giải ba o o o 13225 50,000đ