Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/12/2017 18:05
05 23 37 41 43 53 25
Kỳ vé: #58
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 155,267,929,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,406,035,850đ
Giải nhất o o o o o 24 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 966 500,000đ
Giải ba o o o 19439 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 14/12/2017 18:05
11 12 22 28 46 50 07
Kỳ vé: #57
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 150,431,996,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,868,709,950đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 835 500,000đ
Giải ba o o o 17533 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/12/2017 18:05
06 07 08 21 32 39 27
Kỳ vé: #56
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 145,563,767,850đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,327,795,650đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 837 500,000đ
Giải ba o o o 18792 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 09/12/2017 18:05
05 34 35 42 49 52 21
Kỳ vé: #55
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 142,613,607,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,293,227,850đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 689 500,000đ
Giải ba o o o 14801 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 07/12/2017 18:05
03 14 26 35 44 54 25
Kỳ vé: #54
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 139,974,556,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,751,773,250đ
Giải nhất o o o o o 22 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 942 500,000đ
Giải ba o o o 16767 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 05/12/2017 18:05
27 38 40 42 46 55 05
Kỳ vé: #53
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 135,897,635,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,298,782,050đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 607 500,000đ
Giải ba o o o 15054 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 02/12/2017 18:05
09 37 45 50 53 54 40
Kỳ vé: #52
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 130,389,001,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,686,711,600đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 696 500,000đ
Giải ba o o o 15271 50,000đ