Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/02/2019 18:05
05 08 14 28 37 40 41
Kỳ vé: #241
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,474,074,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,945,144,550đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 588 500,000đ
Giải ba o o o 12636 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/02/2019 18:05
01 12 17 34 48 49 47
Kỳ vé: #239
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 48,334,463,400đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,485,187,800đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 836 500,000đ
Giải ba o o o 15780 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 09/02/2019 18:05
02 14 15 44 46 50 18
Kỳ vé: #238
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 46,036,778,250đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,229,889,450đ
Giải nhất o o o o o 2 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 307 500,000đ
Giải ba o o o 7734 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 07/02/2019 18:05
20 27 28 32 47 50 41
Kỳ vé: #237
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 44,397,880,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 5,047,789,700đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 382 500,000đ
Giải ba o o o 8264 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 02/02/2019 18:05
11 23 27 35 36 46 37
Kỳ vé: #235
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Jackpot 2 o o o o o | o
Giải nhất o o o o o 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 500,000đ
Giải ba o o o 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 31/01/2019 18:05
10 19 20 28 34 44 29
Kỳ vé: #234
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 41,293,427,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,702,850,500đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 486 500,000đ
Giải ba o o o 10752 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 29/01/2019 18:05
15 20 26 41 45 55 10
Kỳ vé: #233
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 39,668,776,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,522,333,750đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 461 500,000đ
Giải ba o o o 10784 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 26/01/2019 18:05
20 27 33 43 53 54 48
Kỳ vé: #232
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 37,689,645,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,302,430,200đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 398 500,000đ
Giải ba o o o 8306 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 24/01/2019 18:05
31 35 38 44 49 55 24
Kỳ vé: #231
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,240,081,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,141,367,550đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 325 500,000đ
Giải ba o o o 8630 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 22/01/2019 18:05
01 14 22 40 52 55 21
Kỳ vé: #230
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 34,615,289,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,960,835,150đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 385 500,000đ
Giải ba o o o 9470 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 19/01/2019 18:05
13 29 42 46 51 53 36
Kỳ vé: #229
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,903,474,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,770,633,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 314 500,000đ
Giải ba o o o 7444 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 17/01/2019 18:05
13 14 22 34 35 55 54
Kỳ vé: #228
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,343,414,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,597,293,500đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 368 500,000đ
Giải ba o o o 7787 50,000đ