Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 20/04/2019 18:05
08 10 12 24 40 44 51
Kỳ vé: #268
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 119,957,842,650đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,699,731,700đ
Giải nhất o o o o o 26 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1193 500,000đ
Giải ba o o o 22314 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 18/04/2019 18:05
07 08 15 24 26 48 10
Kỳ vé: #267
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 117,272,637,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,401,375,550đ
Giải nhất o o o o o 14 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1079 500,000đ
Giải ba o o o 22604 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 16/04/2019 18:05
16 29 32 33 52 53 05
Kỳ vé: #266
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 114,222,823,500đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,062,507,350đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 964 500,000đ
Giải ba o o o 21556 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 13/04/2019 18:05
09 13 20 21 36 43 32
Kỳ vé: #265
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 110,883,292,950đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,691,448,400đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 937 500,000đ
Giải ba o o o 19103 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 11/04/2019 18:05
01 08 31 32 37 55 53
Kỳ vé: #264
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 107,805,747,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,349,498,850đ
Giải nhất o o o o o 9 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 875 500,000đ
Giải ba o o o 18136 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 09/04/2019 18:05
10 14 19 36 48 49 03
Kỳ vé: #263
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 104,660,257,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,705,261,050đ
Giải nhất o o o o o 20 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 1024 500,000đ
Giải ba o o o 21539 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 06/04/2019 18:05
01 20 30 41 46 50 48
Kỳ vé: #262
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 101,454,269,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,349,040,200đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 702 500,000đ
Giải ba o o o 15484 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 04/04/2019 18:05
16 26 29 38 47 51 13
Kỳ vé: #261
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 98,312,907,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,597,381,000đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 908 500,000đ
Giải ba o o o 17031 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 30/03/2019 18:05
03 15 18 35 50 54 32
Kỳ vé: #259
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 92,936,478,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,564,575,350đ
Giải nhất o o o o o 11 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 773 500,000đ
Giải ba o o o 17828 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 28/03/2019 18:05
03 23 37 43 44 49 27
Kỳ vé: #258
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 90,282,744,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,269,715,950đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 868 500,000đ
Giải ba o o o 17595 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 26/03/2019 18:05
15 19 28 40 44 48 14
Kỳ vé: #257
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 87,855,300,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,377,501,800đ
Giải nhất o o o o o 23 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 970 500,000đ
Giải ba o o o 18583 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 23/03/2019 18:05
03 09 30 41 46 52 22
Kỳ vé: #256
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 85,400,833,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 4,104,783,200đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 696 500,000đ
Giải ba o o o 16397 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 21/03/2019 18:05
07 18 32 42 46 53 28
Kỳ vé: #255
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 82,774,946,550đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,813,018,000đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 772 500,000đ
Giải ba o o o 16077 50,000đ