Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 23/06/2018 18:05
06 08 13 23 46 55 01
Kỳ vé: #139
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,562,051,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,783,449,750đ
Giải nhất o o o o o 2 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 397 500,000đ
Giải ba o o o 9097 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 21/06/2018 18:05
02 08 19 23 25 33 32
Kỳ vé: #138
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 44,151,049,200đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,609,888,450đ
Giải nhất o o o o o 10 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 655 500,000đ
Giải ba o o o 12564 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 19/06/2018 18:05
16 17 31 37 41 52 34
Kỳ vé: #137
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 42,685,218,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,447,018,350đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 522 500,000đ
Giải ba o o o 11319 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 16/06/2018 18:05
14 15 21 30 44 47 48
Kỳ vé: #136
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 40,558,167,300đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,210,679,350đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 531 500,000đ
Giải ba o o o 10299 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 14/06/2018 18:05
03 15 32 45 48 54 55
Kỳ vé: #135
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,662,053,150đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 4,150,397,100đ
Giải nhất o o o o o 5 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 497 500,000đ
Giải ba o o o 10996 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 12/06/2018 18:05
04 13 23 27 29 35 14
Kỳ vé: #134
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,793,704,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,942,802,850đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 722 500,000đ
Giải ba o o o 14213 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 09/06/2018 18:05
09 23 25 39 52 53 38
Kỳ vé: #133
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,057,037,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,749,839,850đ
Giải nhất o o o o o 7 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 616 500,000đ
Giải ba o o o 12452 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 07/06/2018 18:05
11 16 18 26 46 47 42
Kỳ vé: #132
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 33,451,356,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,571,430,750đ
Giải nhất o o o o o 4 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 449 500,000đ
Giải ba o o o 9965 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 05/06/2018 18:05
11 21 26 32 51 52 05
Kỳ vé: #131
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,656,701,100đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,372,024,650đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 586 500,000đ
Giải ba o o o 11620 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 02/06/2018 18:05
05 07 17 22 32 33 06
Kỳ vé: #130
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 40,421,556,750đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,187,946,750đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 503 500,000đ
Giải ba o o o 11167 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 31/05/2018 18:05
03 15 18 25 26 29 19
Kỳ vé: #129
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,730,036,000đ
Jackpot 2 o o o o o | o 1 3,772,192,400đ
Giải nhất o o o o o 8 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 742 500,000đ
Giải ba o o o 13208 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 3, 29/05/2018 18:05
09 13 17 18 46 50 26
Kỳ vé: #128
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 37,041,107,700đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,584,533,700đ
Giải nhất o o o o o 13 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 694 500,000đ
Giải ba o o o 14092 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 7, 26/05/2018 18:05
07 12 28 31 40 44 15
Kỳ vé: #127
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,144,050,350đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,373,749,550đ
Giải nhất o o o o o 6 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 567 500,000đ
Giải ba o o o 11748 50,000đ
Vietlott Power 6/55 Thứ 5, 24/05/2018 18:05
24 25 26 29 36 48 40
Kỳ vé: #126
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 33,284,469,900đ
Jackpot 2 o o o o o | o 0 3,167,129,500đ
Giải nhất o o o o o 12 40,000,000đ
Giải nhì o o o o 634 500,000đ
Giải ba o o o 12330 50,000đ