Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 15/04/2018 18:05
03 09 13 20 30 34
Kỳ vé: #270
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,625,367,000đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1419 300,000đ
Giải ba o o o 24618 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 13/04/2018 18:05
11 22 24 33 38 43
Kỳ vé: #270
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,208,849,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1537 300,000đ
Giải ba o o o 24202 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 11/04/2018 18:05
07 20 23 25 26 39
Kỳ vé: #269
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,698,808,500đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1382 300,000đ
Giải ba o o o 25132 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 08/04/2018 18:05
02 05 11 16 30 34
Kỳ vé: #268
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,181,136,500đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1131 300,000đ
Giải ba o o o 20802 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 06/04/2018 18:05
01 07 08 09 36 40
Kỳ vé: #267
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 18,950,624,000đ
Giải nhất o o o o o 33 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1660 300,000đ
Giải ba o o o 26350 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 04/04/2018 18:05
02 03 06 16 41 44
Kỳ vé: #266
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,610,316,000đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1396 300,000đ
Giải ba o o o 25018 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 01/04/2018 18:05
04 12 24 33 39 43
Kỳ vé: #265
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,023,275,500đ
Giải nhất o o o o o 31 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1466 300,000đ
Giải ba o o o 22375 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 30/03/2018 18:05
07 11 18 28 34 43
Kỳ vé: #264
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 47,232,044,000đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2081 300,000đ
Giải ba o o o 33821 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 28/03/2018 18:05
12 18 31 34 35 42
Kỳ vé: #263
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 41,045,491,000đ
Giải nhất o o o o o 44 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1805 300,000đ
Giải ba o o o 29771 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 25/03/2018 18:05
04 10 13 22 38 42
Kỳ vé: #262
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,146,443,000đ
Giải nhất o o o o o 30 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1582 300,000đ
Giải ba o o o 26101 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 23/03/2018 18:05
03 06 12 22 26 35
Kỳ vé: #261
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 29,771,262,500đ
Giải nhất o o o o o 45 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1907 300,000đ
Giải ba o o o 29732 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 21/03/2018 18:05
06 19 38 40 41 44
Kỳ vé: #260
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,925,558,000đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1716 300,000đ
Giải ba o o o 28341 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 18/03/2018 18:05
14 21 24 28 31 40
Kỳ vé: #259
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,126,590,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1441 300,000đ
Giải ba o o o 23468 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 16/03/2018 18:05
06 08 13 17 20 34
Kỳ vé: #258
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,364,868,500đ
Giải nhất o o o o o 32 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1650 300,000đ
Giải ba o o o 26555 30,000đ