Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 13/10/2017 18:05
10 13 20 21 25 36
Kỳ vé: #193
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,463,490,000đ
Giải nhất o o o o o 49 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2027 300,000đ
Giải ba o o o 35064 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 11/10/2017 18:05
04 11 14 15 19 26
Kỳ vé: #192
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 30,674,931,000đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2170 300,000đ
Giải ba o o o 35660 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 08/10/2017 18:05
08 16 24 27 35 39
Kỳ vé: #191
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,467,091,000đ
Giải nhất o o o o o 67 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2186 300,000đ
Giải ba o o o 32852 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 06/10/2017 18:05
04 06 18 20 30 45
Kỳ vé: #190
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,039,395,000đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1724 300,000đ
Giải ba o o o 27482 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 04/10/2017 18:05
04 05 09 19 37 44
Kỳ vé: #189
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,277,233,000đ
Giải nhất o o o o o 41 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1958 300,000đ
Giải ba o o o 32108 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 01/10/2017 18:05
08 23 27 36 37 43
Kỳ vé: #188
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,810,782,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1465 300,000đ
Giải ba o o o 24788 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 29/09/2017 18:05
23 28 30 35 37 42
Kỳ vé: #187
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,386,322,000đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1166 300,000đ
Giải ba o o o 20811 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 27/09/2017 18:05
10 19 33 34 35 45
Kỳ vé: #186
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 112,128,144,500đ
Giải nhất o o o o o 85 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 3964 300,000đ
Giải ba o o o 69922 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 24/09/2017 18:05
04 10 11 31 36 39
Kỳ vé: #185
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 97,184,052,500đ
Giải nhất o o o o o 75 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 3098 300,000đ
Giải ba o o o 54245 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 22/09/2017 18:05
05 16 21 31 37 41
Kỳ vé: #184
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 85,794,951,000đ
Giải nhất o o o o o 53 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2854 300,000đ
Giải ba o o o 48138 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 20/09/2017 18:05
05 07 13 17 23 33
Kỳ vé: #183
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 76,017,619,000đ
Giải nhất o o o o o 118 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 4414 300,000đ
Giải ba o o o 61483 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 17/09/2017 18:05
06 11 15 16 37 40
Kỳ vé: #182
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 67,928,383,500đ
Giải nhất o o o o o 51 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2363 300,000đ
Giải ba o o o 41385 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/09/2017 18:05
03 24 35 37 40 43
Kỳ vé: #181
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 59,876,865,000đ
Giải nhất o o o o o 35 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2055 300,000đ
Giải ba o o o 35198 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 13/09/2017 18:05
03 08 19 35 38 40
Kỳ vé: #180
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,375,807,500đ
Giải nhất o o o o o 57 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2568 300,000đ
Giải ba o o o 42364 30,000đ