Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 13/10/2017 18:05
10 13 20 21 25 36
Kỳ vé: #193
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,463,490,000đ
Giải nhất o o o o o 49 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2027 300,000đ
Giải ba o o o 35064 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 11/10/2017 18:05
04 11 14 15 19 26
Kỳ vé: #192
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 30,674,931,000đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2170 300,000đ
Giải ba o o o 35660 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 08/10/2017 18:05
08 16 24 27 35 39
Kỳ vé: #191
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,467,091,000đ
Giải nhất o o o o o 67 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2186 300,000đ
Giải ba o o o 32852 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 06/10/2017 18:05
04 06 18 20 30 45
Kỳ vé: #190
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,039,395,000đ
Giải nhất o o o o o 38 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1724 300,000đ
Giải ba o o o 27482 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 04/10/2017 18:05
04 05 09 19 37 44
Kỳ vé: #189
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,277,233,000đ
Giải nhất o o o o o 41 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1958 300,000đ
Giải ba o o o 32108 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 01/10/2017 18:05
08 23 27 36 37 43
Kỳ vé: #188
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,810,782,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1465 300,000đ
Giải ba o o o 24788 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 29/09/2017 18:05
23 28 30 35 37 42
Kỳ vé: #187
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,386,322,000đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1166 300,000đ
Giải ba o o o 20811 30,000đ