Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 12/11/2017 18:05
22 26 37 40 42 44
Kỳ vé: #206
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,964,388,500đ
Giải nhất o o o o o 69 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1416 300,000đ
Giải ba o o o 20775 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 10/11/2017 18:05
01 04 19 21 24 35
Kỳ vé: #205
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,076,253,000đ
Giải nhất o o o o o 30 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1225 300,000đ
Giải ba o o o 20160 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 08/11/2017 18:05
01 18 23 24 40 41
Kỳ vé: #204
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,042,946,500đ
Giải nhất o o o o o 26 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1056 300,000đ
Giải ba o o o 18214 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 05/11/2017 18:05
03 17 38 39 41 44
Kỳ vé: #203
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 39,508,281,500đ
Giải nhất o o o o o 40 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1633 300,000đ
Giải ba o o o 28531 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 03/11/2017 18:05
07 17 20 22 29 44
Kỳ vé: #202
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 33,963,663,500đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1623 300,000đ
Giải ba o o o 27659 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 01/11/2017 18:05
04 12 25 39 42 44
Kỳ vé: #201
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 28,523,607,000đ
Giải nhất o o o o o 41 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1776 300,000đ
Giải ba o o o 29321 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 29/10/2017 18:05
01 05 28 31 44 45
Kỳ vé: #200
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 23,994,411,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1562 300,000đ
Giải ba o o o 26325 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 27/10/2017 18:05
04 10 13 21 22 38
Kỳ vé: #199
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,223,116,500đ
Giải nhất o o o o o 33 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1442 300,000đ
Giải ba o o o 24180 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 25/10/2017 18:05
12 17 23 25 34 38
Kỳ vé: #198
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 18,660,832,500đ
Giải nhất o o o o o 50 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2054 300,000đ
Giải ba o o o 29260 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 22/10/2017 18:05
08 14 16 17 31 42
Kỳ vé: #197
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,454,311,000đ
Giải nhất o o o o o 22 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1262 300,000đ
Giải ba o o o 22398 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 20/10/2017 18:05
02 18 25 33 36 42
Kỳ vé: #196
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,044,139,000đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1273 300,000đ
Giải ba o o o 20761 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 18/10/2017 18:05
16 24 32 36 37 40
Kỳ vé: #195
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 49,725,546,500đ
Giải nhất o o o o o 60 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2641 300,000đ
Giải ba o o o 35800 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 15/10/2017 18:05
02 09 14 21 35 40
Kỳ vé: #194
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 43,087,021,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1886 300,000đ
Giải ba o o o 32544 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 13/10/2017 18:05
10 13 20 21 25 36
Kỳ vé: #193
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 36,463,490,000đ
Giải nhất o o o o o 49 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2027 300,000đ
Giải ba o o o 35064 30,000đ