Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 12/01/2018 18:05
04 08 17 23 27 34
Kỳ vé: #232
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,458,724,000đ
Giải nhất o o o o o 67 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2349 300,000đ
Giải ba o o o 34695 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 10/01/2018 18:05
06 18 21 22 37 45
Kỳ vé: #231
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 26,791,424,500đ
Giải nhất o o o o o 35 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1956 300,000đ
Giải ba o o o 31897 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 07/01/2018 18:05
04 06 11 13 24 31
Kỳ vé: #230
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,694,481,500đ
Giải nhất o o o o o 52 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2028 300,000đ
Giải ba o o o 30879 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 05/01/2018 18:05
19 30 34 38 42 44
Kỳ vé: #229
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 20,050,529,500đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1348 300,000đ
Giải ba o o o 24699 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 03/01/2018 18:05
08 14 19 30 33 35
Kỳ vé: #228
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,039,845,000đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1617 300,000đ
Giải ba o o o 26100 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 31/12/2017 18:05
03 13 14 26 30 34
Kỳ vé: #227
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,360,960,500đ
Giải nhất o o o o o 31 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1308 300,000đ
Giải ba o o o 22325 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 29/12/2017 18:05
02 08 17 20 29 39
Kỳ vé: #226
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 105,541,617,500đ
Giải nhất o o o o o 101 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 3651 300,000đ
Giải ba o o o 55822 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 27/12/2017 18:05
09 13 19 21 27 30
Kỳ vé: #225
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 96,904,849,000đ
Giải nhất o o o o o 59 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 3089 300,000đ
Giải ba o o o 47677 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 24/12/2017 18:05
01 05 09 14 30 31
Kỳ vé: #224
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 88,529,570,000đ
Giải nhất o o o o o 66 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2370 300,000đ
Giải ba o o o 42317 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 22/12/2017 18:05
09 13 17 22 26 33
Kỳ vé: #223
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 80,604,750,500đ
Giải nhất o o o o o 63 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2609 300,000đ
Giải ba o o o 44289 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 20/12/2017 18:05
03 08 25 37 40 42
Kỳ vé: #222
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 73,379,042,500đ
Giải nhất o o o o o 56 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2676 300,000đ
Giải ba o o o 42975 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 17/12/2017 18:05
04 07 16 27 40 41
Kỳ vé: #221
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 65,963,106,000đ
Giải nhất o o o o o 35 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2323 300,000đ
Giải ba o o o 37799 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/12/2017 18:05
13 14 17 24 28 43
Kỳ vé: #220
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 58,946,980,500đ
Giải nhất o o o o o 34 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1964 300,000đ
Giải ba o o o 34965 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 13/12/2017 18:05
04 07 19 24 32 38
Kỳ vé: #219
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,263,301,500đ
Giải nhất o o o o o 53 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2271 300,000đ
Giải ba o o o 36231 30,000đ