Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 12/01/2018 18:05
04 08 17 23 27 34
Kỳ vé: #232
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 32,458,724,000đ
Giải nhất o o o o o 67 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2349 300,000đ
Giải ba o o o 34695 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 10/01/2018 18:05
06 18 21 22 37 45
Kỳ vé: #231
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 26,791,424,500đ
Giải nhất o o o o o 35 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1956 300,000đ
Giải ba o o o 31897 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 07/01/2018 18:05
04 06 11 13 24 31
Kỳ vé: #230
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,694,481,500đ
Giải nhất o o o o o 52 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2028 300,000đ
Giải ba o o o 30879 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 05/01/2018 18:05
19 30 34 38 42 44
Kỳ vé: #229
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 20,050,529,500đ
Giải nhất o o o o o 20 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1348 300,000đ
Giải ba o o o 24699 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 03/01/2018 18:05
08 14 19 30 33 35
Kỳ vé: #228
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,039,845,000đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1617 300,000đ
Giải ba o o o 26100 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 31/12/2017 18:05
03 13 14 26 30 34
Kỳ vé: #227
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,360,960,500đ
Giải nhất o o o o o 31 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1308 300,000đ
Giải ba o o o 22325 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 29/12/2017 18:05
02 08 17 20 29 39
Kỳ vé: #226
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 105,541,617,500đ
Giải nhất o o o o o 101 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 3651 300,000đ
Giải ba o o o 55822 30,000đ