Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 06/12/2017 18:05
03 07 29 31 34 43
Kỳ vé: #216
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,307,952,000đ
Giải nhất o o o o o 47 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1874 300,000đ
Giải ba o o o 29108 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 03/12/2017 18:05
08 09 15 18 27 30
Kỳ vé: #215
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 30,094,115,000đ
Giải nhất o o o o o 43 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1761 300,000đ
Giải ba o o o 29024 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 01/12/2017 18:05
10 19 30 35 39 45
Kỳ vé: #214
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 27,156,006,000đ
Giải nhất o o o o o 31 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1578 300,000đ
Giải ba o o o 25357 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 29/11/2017 18:05
19 23 26 37 38 41
Kỳ vé: #213
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,686,239,000đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1497 300,000đ
Giải ba o o o 25937 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 26/11/2017 18:05
04 12 17 19 23 34
Kỳ vé: #212
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,050,287,500đ
Giải nhất o o o o o 28 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1597 300,000đ
Giải ba o o o 25275 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 24/11/2017 18:05
14 24 32 34 36 45
Kỳ vé: #211
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,851,922,000đ
Giải nhất o o o o o 32 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1294 300,000đ
Giải ba o o o 21783 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 22/11/2017 18:05
05 06 09 23 27 35
Kỳ vé: #210
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,737,324,500đ
Giải nhất o o o o o 39 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1864 300,000đ
Giải ba o o o 27749 30,000đ