Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/12/2017 18:05
13 14 17 24 28 43
Kỳ vé: #220
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 58,946,980,500đ
Giải nhất o o o o o 34 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1964 300,000đ
Giải ba o o o 34965 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 13/12/2017 18:05
04 07 19 24 32 38
Kỳ vé: #219
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 52,263,301,500đ
Giải nhất o o o o o 53 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2271 300,000đ
Giải ba o o o 36231 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 10/12/2017 18:05
27 36 39 43 44 45
Kỳ vé: #218
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 46,141,752,000đ
Giải nhất o o o o o 60 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1921 300,000đ
Giải ba o o o 31530 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 08/12/2017 18:05
02 11 15 32 40 44
Kỳ vé: #217
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 40,544,388,500đ
Giải nhất o o o o o 31 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1961 300,000đ
Giải ba o o o 29879 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 06/12/2017 18:05
03 07 29 31 34 43
Kỳ vé: #216
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 35,307,952,000đ
Giải nhất o o o o o 47 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1874 300,000đ
Giải ba o o o 29108 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 03/12/2017 18:05
08 09 15 18 27 30
Kỳ vé: #215
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 30,094,115,000đ
Giải nhất o o o o o 43 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1761 300,000đ
Giải ba o o o 29024 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 01/12/2017 18:05
10 19 30 35 39 45
Kỳ vé: #214
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 27,156,006,000đ
Giải nhất o o o o o 31 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1578 300,000đ
Giải ba o o o 25357 30,000đ