Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 22/06/2018 18:05
15 19 20 26 34 39
Kỳ vé: #300
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 41,341,594,500đ
Giải nhất o o o o o 35 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1302 300,000đ
Giải ba o o o 21582 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 20/06/2018 18:05
02 18 22 30 32 43
Kỳ vé: #299
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 37,468,041,000đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1303 300,000đ
Giải ba o o o 20342 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 17/06/2018 18:05
03 05 06 07 34 40
Kỳ vé: #298
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 33,489,990,000đ
Giải nhất o o o o o 10 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1082 300,000đ
Giải ba o o o 19841 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 15/06/2018 18:05
08 11 13 23 24 28
Kỳ vé: #297
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 29,482,556,000đ
Giải nhất o o o o o 32 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1285 300,000đ
Giải ba o o o 22044 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 13/06/2018 18:05
02 04 17 24 31 40
Kỳ vé: #296
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 27,102,742,000đ
Giải nhất o o o o o 19 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1182 300,000đ
Giải ba o o o 19736 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 10/06/2018 18:05
22 25 35 36 38 39
Kỳ vé: #295
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 24,921,544,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1288 300,000đ
Giải ba o o o 20933 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 08/06/2018 18:05
04 13 32 35 40 42
Kỳ vé: #294
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 23,018,484,500đ
Giải nhất o o o o o 25 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1218 300,000đ
Giải ba o o o 20224 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 06/06/2018 18:05
06 20 22 26 43 44
Kỳ vé: #293
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 21,075,967,500đ
Giải nhất o o o o o 24 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1184 300,000đ
Giải ba o o o 19089 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 03/06/2018 18:05
18 20 24 40 42 45
Kỳ vé: #292
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o
Giải nhất o o o o o 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 300,000đ
Giải ba o o o 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 01/06/2018 18:05
06 14 19 38 43 44
Kỳ vé: #291
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,365,309,000đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1105 300,000đ
Giải ba o o o 18230 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 30/05/2018 18:05
02 17 19 27 31 36
Kỳ vé: #290
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 15,627,431,500đ
Giải nhất o o o o o 15 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1085 300,000đ
Giải ba o o o 18433 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 27/05/2018 18:05
05 09 17 18 19 22
Kỳ vé: #289
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 13,683,452,000đ
Giải nhất o o o o o 12 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1160 300,000đ
Giải ba o o o 18535 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 25/05/2018 18:05
05 14 22 26 29 39
Kỳ vé: #288
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 21,696,294,500đ
Giải nhất o o o o o 29 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1259 300,000đ
Giải ba o o o 21646 30,000đ