Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 16/03/2018 18:05
06 08 13 17 20 34
Kỳ vé: #258
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,364,868,500đ
Giải nhất o o o o o 32 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1650 300,000đ
Giải ba o o o 26555 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 14/03/2018 18:05
12 21 23 27 31 34
Kỳ vé: #257
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 16,816,618,000đ
Giải nhất o o o o o 33 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1559 300,000đ
Giải ba o o o 25655 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 11/03/2018 18:05
01 14 19 26 41 42
Kỳ vé: #256
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 14,198,696,000đ
Giải nhất o o o o o 33 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1414 300,000đ
Giải ba o o o 22749 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 09/03/2018 18:05
05 10 13 19 25 44
Kỳ vé: #255
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 1 63,703,129,500đ
Giải nhất o o o o o 51 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2552 300,000đ
Giải ba o o o 40561 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 07/03/2018 18:05
08 19 25 31 37 40
Kỳ vé: #254
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 57,077,335,000đ
Giải nhất o o o o o 75 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2364 300,000đ
Giải ba o o o 36375 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 04/03/2018 18:05
04 11 19 25 32 40
Kỳ vé: #253
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 50,300,808,000đ
Giải nhất o o o o o 53 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2318 300,000đ
Giải ba o o o 35614 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 02/03/2018 18:05
03 07 15 27 41 45
Kỳ vé: #252
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 44,207,793,500đ
Giải nhất o o o o o 79 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2809 300,000đ
Giải ba o o o 40900 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 28/02/2018 18:05
17 19 21 23 36 40
Kỳ vé: #251
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 38,734,509,500đ
Giải nhất o o o o o 44 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2042 300,000đ
Giải ba o o o 33821 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 25/02/2018 18:05
08 10 12 29 30 42
Kỳ vé: #250
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 31,977,072,000đ
Giải nhất o o o o o 64 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2145 300,000đ
Giải ba o o o 36414 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 6, 23/02/2018 18:05
05 16 19 23 29 37
Kỳ vé: #249
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 25,996,836,500đ
Giải nhất o o o o o 58 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 2070 300,000đ
Giải ba o o o 33245 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 21/02/2018 18:05
18 23 24 26 29 33
Kỳ vé: #248
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 22,715,192,500đ
Giải nhất o o o o o 35 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1698 300,000đ
Giải ba o o o 31572 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Chủ Nhật, 18/02/2018 18:05
01 05 14 16 36 38
Kỳ vé: #247
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 19,454,641,500đ
Giải nhất o o o o o 27 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1464 300,000đ
Giải ba o o o 22927 30,000đ
Vietlott Mega 6/45 Thứ 4, 14/02/2018 18:05
12 31 32 34 35 43
Kỳ vé: #245
Giải thưởng Trùng khớp SL Giá trị
Jackpot o o o o o o 0 17,174,625,000đ
Giải nhất o o o o o 36 10,000,000đ
Giải nhì o o o o 1472 300,000đ
Giải ba o o o 26277 30,000đ