Vietlott 4D MAX Thứ 3, 14/11/2017 18:05
A1830
B8176
C1837
D2765
E0493
G1633
Kỳ vé: #153
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1830 1
Giải nhì
6,500,000đ
18378176 12
Giải ba
3,000,000đ
276504931633 28
Giải KK 1
1,000,000đ
830 42
Giải KK 2
100,000đ
30 672
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 11/11/2017 18:05
A0860
B5197
C2774
D5078
E3397
G2127
Kỳ vé: #152
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
860 5
Giải nhì
6,500,000đ
33975078 68
Giải ba
3,000,000đ
519727742127 15
Giải KK 1
1,000,000đ
860 30
Giải KK 2
100,000đ
60 590
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 09/11/2017 18:05
A4386
B4307
C7227
D2130
E0671
G4246
Kỳ vé: #151
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4246 2
Giải nhì
6,500,000đ
72274386 22
Giải ba
3,000,000đ
430721300671 23
Giải KK 1
1,000,000đ
246 48
Giải KK 2
100,000đ
46 509
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 07/11/2017 18:05
A5050
B4497
C3166
D5191
E4255
G4985
Kỳ vé: #150
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5050 8
Giải nhì
6,500,000đ
44975191 17
Giải ba
3,000,000đ
316642554985 12
Giải KK 1
1,000,000đ
50 55
Giải KK 2
100,000đ
50 500
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 04/11/2017 18:05
A2059
B9126
C6941
D0753
E2577
G8638
Kỳ vé: #149
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
753 8
Giải nhì
6,500,000đ
86386941 16
Giải ba
3,000,000đ
205991262577 25
Giải KK 1
1,000,000đ
753 44
Giải KK 2
100,000đ
53 591
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 02/11/2017 18:05
A1493
B9420
C1389
D1001
E5123
G3545
Kỳ vé: #148
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1389 3
Giải nhì
6,500,000đ
35451001 41
Giải ba
3,000,000đ
149394205123 16
Giải KK 1
1,000,000đ
389 38
Giải KK 2
100,000đ
89 995
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 31/10/2017 18:05
A1776
B2816
C4116
D3949
E8621
G7826
Kỳ vé: #147
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3949 11
Giải nhì
6,500,000đ
17768621 33
Giải ba
3,000,000đ
281641167826 72
Giải KK 1
1,000,000đ
949 84
Giải KK 2
100,000đ
49 1368