Vietlott 4D MAX Thứ 3, 13/02/2018 18:05
A5453
B7332
C0729
D3370
E6807
G2908
Kỳ vé: #192
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6807 4
Giải nhì
6,500,000đ
07297332 8
Giải ba
3,000,000đ
545333702908 18
Giải KK 1
1,000,000đ
807 50
Giải KK 2
100,000đ
7 1034
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 10/02/2018 18:05
A4972
B4147
C7617
D8674
E5156
G6265
Kỳ vé: #191
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4972 12
Giải nhì
6,500,000đ
62658674 30
Giải ba
3,000,000đ
414776175156 15
Giải KK 1
1,000,000đ
972 131
Giải KK 2
100,000đ
72 930
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 08/02/2018 18:05
A0254
B6837
C2569
D7689
E7352
G1640
Kỳ vé: #190
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1640 8
Giải nhì
6,500,000đ
73520254 12
Giải ba
3,000,000đ
683725697689 14
Giải KK 1
1,000,000đ
640 72
Giải KK 2
100,000đ
40 1187
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 06/02/2018 18:05
A7003
B9837
C5393
D3018
E1134
G1127
Kỳ vé: #189
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5393 11
Giải nhì
6,500,000đ
11341127 53
Giải ba
3,000,000đ
700398373018 9
Giải KK 1
1,000,000đ
393 61
Giải KK 2
100,000đ
93 446
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 03/02/2018 18:05
A4547
B7080
C5153
D2705
E4858
G7407
Kỳ vé: #188
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7407 4
Giải nhì
6,500,000đ
51537080 14
Giải ba
3,000,000đ
454727054858 25
Giải KK 1
1,000,000đ
407 64
Giải KK 2
100,000đ
7 569
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 01/02/2018 18:05
A1667
B6777
C1162
D2517
E9281
G9517
Kỳ vé: #187
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1667 13
Giải nhì
6,500,000đ
25179281 14
Giải ba
3,000,000đ
677711629517 15
Giải KK 1
1,000,000đ
667 67
Giải KK 2
100,000đ
67 611
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 30/01/2018 18:05
A2793
B4440
C6303
D6304
E2317
G8660
Kỳ vé: #186
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2317 4
Giải nhì
6,500,000đ
27938660 20
Giải ba
3,000,000đ
444063036304 7
Giải KK 1
1,000,000đ
317 75
Giải KK 2
100,000đ
17 679