Vietlott 4D MAX Thứ 7, 11/11/2017 18:05
A0860
B5197
C2774
D5078
E3397
G2127
Kỳ vé: #152
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
860 5
Giải nhì
6,500,000đ
33975078 68
Giải ba
3,000,000đ
519727742127 15
Giải KK 1
1,000,000đ
860 30
Giải KK 2
100,000đ
60 590
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 09/11/2017 18:05
A4386
B4307
C7227
D2130
E0671
G4246
Kỳ vé: #151
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4246 2
Giải nhì
6,500,000đ
72274386 22
Giải ba
3,000,000đ
430721300671 23
Giải KK 1
1,000,000đ
246 48
Giải KK 2
100,000đ
46 509
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 07/11/2017 18:05
A5050
B4497
C3166
D5191
E4255
G4985
Kỳ vé: #150
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5050 8
Giải nhì
6,500,000đ
44975191 17
Giải ba
3,000,000đ
316642554985 12
Giải KK 1
1,000,000đ
50 55
Giải KK 2
100,000đ
50 500
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 04/11/2017 18:05
A2059
B9126
C6941
D0753
E2577
G8638
Kỳ vé: #149
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
753 8
Giải nhì
6,500,000đ
86386941 16
Giải ba
3,000,000đ
205991262577 25
Giải KK 1
1,000,000đ
753 44
Giải KK 2
100,000đ
53 591
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 02/11/2017 18:05
A1493
B9420
C1389
D1001
E5123
G3545
Kỳ vé: #148
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1389 3
Giải nhì
6,500,000đ
35451001 41
Giải ba
3,000,000đ
149394205123 16
Giải KK 1
1,000,000đ
389 38
Giải KK 2
100,000đ
89 995
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 31/10/2017 18:05
A1776
B2816
C4116
D3949
E8621
G7826
Kỳ vé: #147
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3949 11
Giải nhì
6,500,000đ
17768621 33
Giải ba
3,000,000đ
281641167826 72
Giải KK 1
1,000,000đ
949 84
Giải KK 2
100,000đ
49 1368
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 28/10/2017 18:05
A3533
B9364
C0599
D6994
E7347
G9527
Kỳ vé: #146
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9364 1
Giải nhì
6,500,000đ
69949527 3
Giải ba
3,000,000đ
353305997347 22
Giải KK 1
1,000,000đ
364 47
Giải KK 2
100,000đ
64 634
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 26/10/2017 18:05
A6119
B8755
C0143
D1664
E4400
G6012
Kỳ vé: #145
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
143 4
Giải nhì
6,500,000đ
16644400 7
Giải ba
3,000,000đ
611987556012 45
Giải KK 1
1,000,000đ
143 44
Giải KK 2
100,000đ
43 525
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 24/10/2017 18:05
A2001
B9557
C8840
D4955
E1874
G9436
Kỳ vé: #144
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8840 2
Giải nhì
6,500,000đ
49551874 11
Giải ba
3,000,000đ
200195579436 39
Giải KK 1
1,000,000đ
840 32
Giải KK 2
100,000đ
40 451
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 19/10/2017 18:05
A8307
B0565
C3861
D1534
E1993
G8260
Kỳ vé: #143
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1534 2
Giải nhì
6,500,000đ
05653861 9
Giải ba
3,000,000đ
830719938260 34
Giải KK 1
1,000,000đ
534 63
Giải KK 2
100,000đ
34 524
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 17/10/2017 18:05
A5738
B9128
C2640
D4519
E8265
G0452
Kỳ vé: #142
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
452 20
Giải nhì
6,500,000đ
26408265 7
Giải ba
3,000,000đ
573891284519 22
Giải KK 1
1,000,000đ
452 77
Giải KK 2
100,000đ
52 1023
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 14/10/2017 18:05
A8896
B3385
C3732
D0149
E4445
G2988
Kỳ vé: #141
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2988 1
Giải nhì
6,500,000đ
37328896 7
Giải ba
3,000,000đ
338501494445 17
Giải KK 1
1,000,000đ
988 63
Giải KK 2
100,000đ
88 724
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 12/10/2017 18:05
A5745
B2318
C4942
D5862
E7796
G5030
Kỳ vé: #140
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5745 2
Giải nhì
6,500,000đ
49422318 27
Giải ba
3,000,000đ
586277965030 13
Giải KK 1
1,000,000đ
745 45
Giải KK 2
100,000đ
45 543
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 10/10/2017 18:05
A9403
B4959
C4712
D9080
E3071
G2880
Kỳ vé: #139
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2880 10
Giải nhì
6,500,000đ
30714712 19
Giải ba
3,000,000đ
940349599080 12
Giải KK 1
1,000,000đ
880 39
Giải KK 2
100,000đ
80 405