Vietlott 4D MAX Thứ 5, 11/01/2018 18:05
A8858
B8465
C4368
D8151
E2895
G6824
Kỳ vé: #178
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8465 3
Giải nhì
6,500,000đ
68244368 87
Giải ba
3,000,000đ
885881512895 9
Giải KK 1
1,000,000đ
465 47
Giải KK 2
100,000đ
65 594
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 09/01/2018 18:05
A5401
B0303
C3401
D1841
E9728
G5571
Kỳ vé: #177
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1841 12
Giải nhì
6,500,000đ
55719728 17
Giải ba
3,000,000đ
540103033401 16
Giải KK 1
1,000,000đ
841 49
Giải KK 2
100,000đ
41 648
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 06/01/2018 18:05
A7381
B5096
C8596
D2446
E4796
G4005
Kỳ vé: #176
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5096 1
Giải nhì
6,500,000đ
40058596 9
Giải ba
3,000,000đ
738124464796 25
Giải KK 1
1,000,000đ
96 38
Giải KK 2
100,000đ
96 573
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 04/01/2018 18:05
A1195
B2579
C1217
D2019
E3813
G1216
Kỳ vé: #175
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1195 6
Giải nhì
6,500,000đ
12162019 18
Giải ba
3,000,000đ
257912173813 34
Giải KK 1
1,000,000đ
195 68
Giải KK 2
100,000đ
95 441
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 02/01/2018 18:05
A4109
B7315
C2029
D1444
E8104
G1585
Kỳ vé: #174
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8104 1
Giải nhì
6,500,000đ
41092029 21
Giải ba
3,000,000đ
731514441585 26
Giải KK 1
1,000,000đ
104 49
Giải KK 2
100,000đ
4 580
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 30/12/2017 18:05
A8136
B7267
C1361
D3115
E1690
G2122
Kỳ vé: #173
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1690 4
Giải nhì
6,500,000đ
72672122 9
Giải ba
3,000,000đ
813613613115 45
Giải KK 1
1,000,000đ
690 60
Giải KK 2
100,000đ
90 1010
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 28/12/2017 18:05
A4565
B0046
C5920
D7830
E6138
G5518
Kỳ vé: #172
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6138 4
Giải nhì
6,500,000đ
00467830 9
Giải ba
3,000,000đ
456559205518 45
Giải KK 1
1,000,000đ
138 60
Giải KK 2
100,000đ
38 1010