Vietlott 4D MAX Thứ 5, 11/01/2018 18:05
A8858
B8465
C4368
D8151
E2895
G6824
Kỳ vé: #178
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8465 3
Giải nhì
6,500,000đ
68244368 87
Giải ba
3,000,000đ
885881512895 9
Giải KK 1
1,000,000đ
465 47
Giải KK 2
100,000đ
65 594
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 09/01/2018 18:05
A5401
B0303
C3401
D1841
E9728
G5571
Kỳ vé: #177
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1841 12
Giải nhì
6,500,000đ
55719728 17
Giải ba
3,000,000đ
540103033401 16
Giải KK 1
1,000,000đ
841 49
Giải KK 2
100,000đ
41 648
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 06/01/2018 18:05
A7381
B5096
C8596
D2446
E4796
G4005
Kỳ vé: #176
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5096 1
Giải nhì
6,500,000đ
40058596 9
Giải ba
3,000,000đ
738124464796 25
Giải KK 1
1,000,000đ
96 38
Giải KK 2
100,000đ
96 573
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 04/01/2018 18:05
A1195
B2579
C1217
D2019
E3813
G1216
Kỳ vé: #175
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1195 6
Giải nhì
6,500,000đ
12162019 18
Giải ba
3,000,000đ
257912173813 34
Giải KK 1
1,000,000đ
195 68
Giải KK 2
100,000đ
95 441
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 02/01/2018 18:05
A4109
B7315
C2029
D1444
E8104
G1585
Kỳ vé: #174
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8104 1
Giải nhì
6,500,000đ
41092029 21
Giải ba
3,000,000đ
731514441585 26
Giải KK 1
1,000,000đ
104 49
Giải KK 2
100,000đ
4 580
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 30/12/2017 18:05
A8136
B7267
C1361
D3115
E1690
G2122
Kỳ vé: #173
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1690 4
Giải nhì
6,500,000đ
72672122 9
Giải ba
3,000,000đ
813613613115 45
Giải KK 1
1,000,000đ
690 60
Giải KK 2
100,000đ
90 1010
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 28/12/2017 18:05
A4565
B0046
C5920
D7830
E6138
G5518
Kỳ vé: #172
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6138 4
Giải nhì
6,500,000đ
00467830 9
Giải ba
3,000,000đ
456559205518 45
Giải KK 1
1,000,000đ
138 60
Giải KK 2
100,000đ
38 1010
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 26/12/2017 18:05
A2534
B6051
C2965
D2150
E1254
G0906
Kỳ vé: #171
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6051 1
Giải nhì
6,500,000đ
25340906 20
Giải ba
3,000,000đ
296521501254 33
Giải KK 1
1,000,000đ
51 45
Giải KK 2
100,000đ
51 844
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 23/12/2017 18:05
A3044
B2101
C8141
D6645
E5110
G1917
Kỳ vé: #170
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2101 3
Giải nhì
6,500,000đ
66451917 6
Giải ba
3,000,000đ
304481415110 4
Giải KK 1
1,000,000đ
101 62
Giải KK 2
100,000đ
1 436
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 21/12/2017 18:05
A8531
B4302
C3279
D5069
E5763
G5539
Kỳ vé: #169
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3279 8
Giải nhì
6,500,000đ
85314302 9
Giải ba
3,000,000đ
506957635539 46
Giải KK 1
1,000,000đ
279 112
Giải KK 2
100,000đ
79 1331
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 19/12/2017 18:05
A1189
B8217
C3718
D0166
E1537
G9539
Kỳ vé: #168
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
166 20
Giải nhì
6,500,000đ
11893718 15
Giải ba
3,000,000đ
821715379539 18
Giải KK 1
1,000,000đ
166 42
Giải KK 2
100,000đ
66 841
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/12/2017 18:05
A2280
B0680
C9473
D5172
E8703
G2826
Kỳ vé: #167
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2280 3
Giải nhì
6,500,000đ
51722826 16
Giải ba
3,000,000đ
068094738703 15
Giải KK 1
1,000,000đ
280 50
Giải KK 2
100,000đ
80 456
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/12/2017 18:05
A7735
B3455
C9803
D0321
E5617
G6557
Kỳ vé: #166
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6557 22
Giải nhì
6,500,000đ
34555617 41
Giải ba
3,000,000đ
773598030321 8
Giải KK 1
1,000,000đ
557 188
Giải KK 2
100,000đ
57 878
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/12/2017 18:05
A6157
B4699
C8586
D9393
E9971
G7689
Kỳ vé: #165
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8586 6
Giải nhì
6,500,000đ
99717689 27
Giải ba
3,000,000đ
615746999393 13
Giải KK 1
1,000,000đ
586 65
Giải KK 2
100,000đ
86 635